Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Допълнителни 1,5 млн. евро за най-уязвимите жертви на сушата в Афганистан

Брюксел, 21 ноември 2011 г. – Европейската комисия отпуска нови средства на стойност 1,5 млн. евро за предоставяне на продоволствено подпомагане за около 72 000 жертви на сушата в Северен Афганистан. Така приносът на Комисията за тази хуманитарна криза ще достигне 4,5 милиона евро.

„Сушата има тежки последствия в Северен Афганистан, където конфликтите, несигурността и слабото развитие и без това затрудняват живота на засегнатите от сушата общности. Близо три милиона души вече страдат заради сушата и се опасяваме, че ситуацията ще се влоши още повече преди реколтата през 2012 година. Ето защо Европейската комисия увеличава хуманитарната си помощ за афганистанците, които са изложени пред най-големи риск“, заяви Кристалина Георгиева, комисар на ЕС по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи.

В съответствие с политиката за продоволствено подпомагане хуманитарната помощ на Европейската комисия ще се изрази най-вече в парични преводи (без предварителни условия или чрез програми от типа „пари в брой срещу работа“), така че домакинствата получатели да закупуват храна и други стоки от първа необходимост от местните пазари. Средствата ще бъдат разпределени чрез хуманитарните партньори на Комисията. ECHO ще продължи да извършва мониторинг на ситуацията, за да прецени дали има нужда от допълнително подпомагане.

От юни 2011 г. насам Европейската комисия следи отблизо въздействието на сушата. Хуманитарните експерти на Комисията проведоха две мисии за оценка на място и участваха в оценка на продоволствената сигурност в извънредни ситуации, ръководена от Световната продоволствена програма. Благодарение на данните, събрани от нейните експерти, Комисията гарантира целенасочено и ефективно реагиране при криза.

Помощ на ЕС за развитие

Между 2002 г. и 2010 г. Европейската комисия задели повече от 2 млрд. евро за подпомагане на Афганистан, включително 345,2 млн. евро за хуманитарна помощ. Приоритетните области за сътрудничество на ЕС с Афганистан включват селско стопанство, управление, здравеопазване и регионално сътрудничество.

Земеделие

По отношение на средносрочната и дългосрочната помощ за развитие наличността на вода за напояване представлява основна пречка пред развитието на земеделието в Афганистан (държава със сух климат, изложена на засушаване, когато валежите са през зимата, а не през сезона на реколтата). От 2004 г. насам ЕС работи за подобряване на устойчивото развитие на речния басейн на Пяндж-Аму (който представлява 40 % от водните ресурси на Афганистан).

ЕС подпомага също така дейности, свързани със здравето на животните, включително техническо и институционално подпомагане за Министерството на земеделието, напояването и добитъка. Освен това ЕС предоставя подкрепа и чрез Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО) за подобряване на производителността при отглеждането на основни жизненонеобходими култури и за осигуряване на по-голяма продоволствена сигурност.

Контекст

Ниските количества сняг и валежи през зимата и пролетта на 2011 г. причиниха сериозна суша в северната, североизточната и западната част на Афганистан, която засегна около 2,8 милиона души. Афганистан е често изложен на природни бедствия, които изострят уязвимостта на населението, вече засегнато в значителна степен от гражданската война.

До момента през тази година Европейската комисия финансира хуманитарна помощ на стойност 33 млн. евро за подпомагане на засегнати от конфликт и бедствия общности в Афганистан, включително подкрепа за завръщащите се у дома. 5 млн. евро от тази помощ бяха заделени за продоволствено подпомагане.

В Афганистан Европейската комисия е ангажирана с хуманитарна дейност от 1992 г. насам. През последното десетилетие Комисията предостави над 483 млн. евро за посрещане на основните нужди на населението в Афганистан.

За повече информация:

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Хуманитарна помощ и гражданска защита на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакт :

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar