Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presã

Noi acțiuni pentru creștere, guvernanță și stabilitate

Bruxelles, 23 noiembrie 2011 – Comisia Europeană își accelerează eforturile de reînnoire economică, prin acțiuni care să abordeze trei provocări interconectate cu care se confruntă UE și, în special, zona euro: rezultate divergente, dar în general mediocre, în materie de creștere și ocuparea forței de muncă; politici bugetare insuficient de coordonate și de disciplinate și piețe ale datoriilor suverane instabile, care se confruntă cu o lipsă de lichidități. Pachetul conține patru elemente: analiza anuală a creșterii – 2012, care definește prioritățile economice pentru anul următor, două regulamente ce prevăd o supraveghere economică și bugetară mai strictă în zona euro și o carte verde privind obligațiunile de stabilitate.

Președintele Barroso a declarat referitor la adoptarea pachetului: „Pentru a înregistra din nou creștere, statele membre trebuie să depună eforturi mai susținute în privința punerii în aplicare a angajamentelor pe care și le-au asumat în materie de reforme structurale, precum și să fie deschise la o integrare mai aprofundată în zona euro.” Președintele Barroso a adăugat: „Obiectivele acestui pachet – creștere economică, stabilitate financiară și disciplină bugetară – sunt interconectate. Trebuie să le realizăm pe toate dacă dorim să depășim actuala situație de urgență și să ne îndreptăm către o Europă în care să existe un echilibru între solidaritate și responsabilitate sporită.”

Mesajul-cheie al analizei anuale a creșterii – 2012 este că, având în vedere că Europa se confruntă cu o înrăutățire a situației economice și sociale [a se vedea IP/11/1331], sunt necesare mai multe eforturi pentru redresarea Europei și susținerea creșterii și creării de locuri de muncă. În această analiză se solicită UE și statelor membre să se concentreze pe cinci priorități: o consolidare fiscală diferențiată și favorabilă creșterii; revenirea la nivelul obișnuit de acordare de credite economiei; promovarea creșterii și a competitivității; combaterea șomajului și a consecințelor sociale ale crizei și modernizarea administrației publice. Analiza anuală a creșterii include o listă de propuneri viitoare sau în curs de adoptare care vizează stimularea creșterii, cu privire la care Comisia dorește să facă obiectul unei proceduri accelerate de adoptare în cadrul UE.

Cele două regulamente propuse de sporire a supravegherii în zona euro se bazează pe ceea ce s-a convenit deja în setul de măsuri legislative denumit „pachetul de șase propuneri”, ce va intra în vigoare la jumătatea lunii decembrie. Dată fiind interdependența mai mare a țărilor din zona euro, lucru demonstrat atât de clar de criza actuală, Comisia propune atât coordonarea, cât și supravegherea proceselor bugetare în cazul tuturor statele membre din zona euro, în special al celor cu deficite excesive, care se confruntă cu instabilitate financiară sau sunt expuse în mod serios riscului de instabilitate financiară ori al celor care fac obiectul unui program de asistență financiară.

În fine, prin Cartea verde privind obligațiunile de stabilitate, Comisia continuă în mod structurat dezbaterea importantă privind emiterea în comun de datorii în zona euro. Prin propunerea a trei opțiuni privind astfel de obligațiuni de stabilitate și prin prezentarea unei analize detaliate a implicațiilor financiare și juridice ale acestora, Comisia stabilește cadrul dezbaterii și un calendar precis pentru realizarea etapelor următoare.

Context

Analiza anuală a creșterii – 2012 (AAC) stabilește ceea ce Comisia consideră că trebuie să fie prioritățile UE pentru următoarele 12 luni în privința politicilor bugetare și reformelor structurale. AAC - 2012 este punctul de plecare pentru cel de al doilea semestru european de guvernanță economică. Această analiză este prezentată acum, și nu în ianuarie, pentru ca statele membre și instituțiile UE să aibă timp suficient să o examineze. Se prevede ca la 9 decembrie Consiliul European să ia notă de AAC, dar aceasta este mai presus de toate contribuția-cheie a Comisiei la Consiliul European de primăvară din 1-2 martie 2012. Atât programele naționale de reformă (privind reformele structurale) și de stabilitate sau de convergență (privind politicile bugetare), pe care statele membre le vor înainta în primăvară, cât și recomandările de țară noi sau actualizate pe care Comisia le va prezenta în iunie ar trebui să fie consecvente cu prioritățile politice prezentate în AAC. Pentru prima oară, noile instrumente de supraveghere convenite ca parte a „pachetului de șase propuneri” vor fi, de asemenea, utilizate în cadrul semestrului european.

Prin regulamentul propus de consolidare a supravegherii politicilor bugetare ale statelor membre din zona euro ar urma să se impună acestor țări să își prezinte proiectele de buget în același timp, în fiecare an, și acordă Comisiei dreptul de a le evalua și, dacă este necesar, de a emite un aviz cu privire la acestea. Comisia ar putea solicita ca aceste proiecte să fie revizuite, în cazul în care consideră că încalcă grav obligațiile politice stabilite în Pactul de stabilitate și de creștere. Toate aceste etape vor fi realizate în mod public, pentru a se asigura o transparență totală. Regulamentul propune, de asemenea, o monitorizare mai atentă și cerințe în materie de raportare pentru țările din zona euro supuse procedurii de deficit excesiv, care trebuie aplicate constant pe parcursul întregului ciclu bugetar. De asemenea, statele membre din zona euro vor trebui să instituie consilii fiscale independente și să își bazeze bugetele pe previziuni independente.

Prin regulamentul propus de consolidare a supravegherii economice și fiscale a țărilor din zona euro care se confruntă sau riscă să se confrunte cu instabilitate financiară gravă ar urma să se asigure faptul că supravegherea statelor membre supuse unui program de asistență financiară sau expuse unui risc grav de instabilitate financiară este solidă, urmează proceduri clare și este încorporată în legislația UE. Comisia ar urma să fie în măsură să decidă dacă un stat membru care se confruntă cu dificultăți majore cu privire la stabilitatea sa financiară ar trebui să facă obiectul unei supravegheri sporite. Consiliul va putea să emită o recomandare prin care să invite statele membre respective să solicite asistență financiară.

Cartea verde privind obligațiunile de stabilitate analizează beneficiile și provocările potențiale aferente celor trei abordări privind emiterea comună de datorii în zona euro. Cartea verde stabilește efectele probabile ale fiecăreia dintre aceste abordări asupra costurilor de finanțare ale statelor membre, integrării financiare europene, stabilității piețelor financiare și atractivității globale a piețelor financiare ale UE. Aceasta analizează, de asemenea, riscurile de hazard moral aferente fiecărei abordări, precum și implicațiile acestor obligațiuni în ceea ce privește modificarea tratatului. Pe de o parte, se consideră obligațiunile de stabilitate ca fiind un răspuns pe termen lung care poate fi extrem de eficace la criza datoriei suverane, în timp ce pe de altă parte există preocupări în sensul că acestea ar elimina stimulentul de piață pentru disciplină fiscală și ar încuraja hazardul moral. Comisia precizează faptul că acțiunile în direcția introducerii unor obligațiuni de stabilitate ar fi viabile și de dorit doar în cazul în care s-ar lua simultan măsuri de consolidare a disciplinei bugetare. Amploarea consolidării trebuie să fie proporțională cu ambiția abordării alese.

Pentru mai multe informații:

Site-ul internet al președintelui Barroso

MEMO/11/820 Cartea verde a Comisiei Europene „Viabilitatea introducerii unor obligațiuni de stabilitate”

MEMO/11/821 Analiza anuală a creșterii – 2012: întrebări frecvente

MEMO/11/822 Guvernanța economică: Comisia propune două noi regulamente de consolidare suplimentară a supravegherii bugetare în zona euro

Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar