Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Újabb lépés a növekedés, kormányzás és stabilitás felé

Brüsszel, 2011. november 23. – Az Európai Bizottság felgyorsítja a gazdasági megújulás érdekében tett erőfeszítéseit azon lépések által, amelyek célja az EU és különösen az euróövezet előtt álló három, egymással szorosan összefüggő kihívás kezelése: eltérő, azonban összességében közepes növekedési és foglalkoztatási teljesítmény, nem kellően összehangolt és fegyelmezett költségvetési politikák, valamint a likviditás hiányától szenvedő instabil államadósság-piacok. A csomag négy elemet tartalmaz: a következő év gazdasági prioritásait meghatározó 2012. évi éves növekedési jelentést, az euróövezeten belüli gazdasági és költségvetési felügyelet szigorítását célzó két rendeletet, illetve a stabilitási kötvényekről szóló zöld könyvet.

A csomag elfogadása kapcsán Barroso elnök a következőket nyilatkozta: „A növekedés ismételt beindítása érdekében a tagállamoknak fokozniuk kell erőfeszítéseiket a strukturális reformokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásaik végrehajtását, valamint az euróövezet mélyebb integrációjának elősegítését illetően.” Hozzátette: „A csomag irányadó célkitűzései – gazdasági növekedés, pénzügyi stabilitás, költségvetési fegyelem – kapcsolódnak egymáshoz. Valamennyire szükségünk van, ha a jelenlegi válsághelyzeten tovább akarunk lépni egy olyan Európa felé, ahol a szolidaritással megfelelő felelősségtudat is párosul.”

A 2012. évi éves növekedési jelentés legfontosabb üzenete, hogy a jelenlegi romló gazdasági és társadalmi helyzetben (lásd: IP/11/1331) több erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy Európa visszaálljon a fellendülés útjára, valamint fenntartsa a növekedést és foglalkoztatást. A jelentés felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy az alábbi öt prioritásra összpontosítsanak: a differenciált és növekedésbarát költségvetési konszolidáció elősegítése, a gazdaságra irányuló normális hitelezési tevékenység visszaállítása, a növekedés és a versenyképesség ösztönzése, a munkanélküliség és a válság társadalmi következményeinek kezelése, valamint a közigazgatás korszerűsítése. Az éves növekedési jelentés felsorolja azokat a növekedés elősegítését célzó, függőben lévő vagy jövőbeli javaslatokat, amelyek végrehajtását a Bizottság fel akarja gyorsítani az EU jogalkotási folyamata révén.

Az euróövezet megerősített felügyeletéről szóló két rendeletjavaslat olyan elemekre épül, amelyről már megállapodás született a december közepén hatályba lépő, „hatos csomag” elnevezésű jogalkotás intézkedéscsomagban. Figyelembe véve az euróövezet országainak szorosabb egymásrautaltságát, amelyre egyértelműen rávilágít a jelenlegi válság, a Bizottság a költségvetési folyamatok összehangolásának és felügyeletének fokozását javasolja valamennyi euróövezetbeli ország, de különösen azok esetében, amelyek túlzott hiánnyal, pénzügyi instabilitással vagy annak súlyos kockázatával küzdenek, vagy pénzügyi támogatási programból részesülnek.

Végül a stabilitási kötvényekről szóló zöld könyv révén a Bizottság strukturált módon folytatja az euróövezetbeli országok által közösen kibocsátandó kötvényekről szóló fontos vitát. Azáltal, hogy három különböző opciót javasol a stabilitási kötvényekre, valamint részletesen elemzi azok pénzügyi és jogi vonatkozásait, a Bizottság keretet teremt a vitához, valamint egyértelmű ütemtervet határoz meg a következő lépések tekintetében.

Előzmények

A 2012. évi éves növekedési jelentés tartalmazza azokat a célkitűzéseket, amelyeket a Bizottság az EU prioritásainak tart a következő 12 hónapban a költségvetési politikákat és strukturális reformokat illetően. A 2012. évi éves növekedési jelentés a kiindulópontja a gazdasági kormányzásról szóló második európai szemeszternek. Január helyett most nyújtják be annak érdekében, hogy elég időt biztosítsanak a tagállamok és az uniós intézmények számára a jelentés megtárgyalására. Az Európai Tanácsnak december 9-i ülésén nyilatkoznia kell a jelentésről, az azonban mindenekelőtt a Bizottságnak az Európai Tanács 2012. március 1–2-án megrendezésre kerülő tavaszi üléséhez való kulcsfontosságú hozzájárulása. A (strukturális reformokra vonatkozó) nemzeti reformprogramoknak és a (költségvetési politikákra vonatkozó) stabilitási vagy konvergenciaprogramoknak, amelyeket tavasszal nyújtanak be a tagállamok, valamint az új vagy módosított országspecifikus ajánlásoknak, amelyeket júniusban nyújt be a Bizottság, összhangban kell állniuk az éves növekedési jelentésben szereplő politikai prioritásokkal. A „hatos csomag” részeként elfogadott új felügyeleti eszközöket első alkalommal fogják alkalmazni az európai szemeszter keretében.

A költségvetési politikák euróövezetbeli tagállamokban való felügyeletének megerősítésére vonatkozó rendeletjavaslat azt kívánja meg ezen országoktól, hogy minden évben ugyanakkor nyújtsák be költségvetési tervezetüket, és tegyék lehetővé a Bizottság számára, hogy azt értékelje, illetve szükség esetén arról véleményt nyilvánítson. A Bizottság kérhetné ezen tervezetek felülvizsgálatát, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok súlyosan megsértik a Stabilitási és Növekedési Paktumban szereplő szakpolitikai kötelezettségeket. A teljes átláthatóság érdekében ezt nyilvánosan tennék. A rendelet továbbá fokozottabb ellenőrzési és jelentési kötelezettségeket javasol az euróövezetbeli országok esetében a túlzotthiány-eljárás során, amelyet a teljes költségvetési cikluson keresztül folyamatosan alkalmaznának. Az euróövezetbeli országoktól megkövetelnék továbbá, hogy állítsanak fel független költségvetési tanácsokat, és költségvetésüket független előrejelzések alapján készítsék el.

A súlyos pénzügyi instabilitással küzdő vagy annak veszélyével szembenéző euróövezetbeli országokban való fokozott gazdasági és költségvetési felügyeletre vonatkozó rendeletjavaslat biztosítaná, hogy azon tagállamok felügyelete, amelyek pénzügyi támogatási programból részesülnek vagy amelyeket komolyan fenyeget a pénzügyi instabilitás veszélye, szigorúbb legyen, valamint egyértelmű eljárásokon és az uniós jogon alapuljon. A Bizottság dönthetne arról, hogy a pénzügyi stabilitás terén súlyos nehézségekkel küzdő tagállamokat fokozott felügyelet alá vonja. A Tanács ajánlást bocsáthatna ki az ilyen tagállamok számára, hogy kérjenek pénzügyi támogatást.

A stabilitási kötvényekről szóló zöld könyv értékeli a stabilitási kötvények euróövezetbeli országok által történő közös kibocsátását érintő három megközelítés lehetséges előnyeit és az azzal kapcsolatos kihívásokat. A könyv tartalmazza ezen megközelítéseknek a tagállamok finanszírozási költségeire, az európai pénzügyi integrációra, a pénzügyi piacok stabilitására, valamint az EU pénzügyi piacainak globális vonzerejére gyakorolt valószínű hatásait. Megvizsgálja továbbá az egyes megközelítések erkölcsi kockázatának veszélyét, valamint azok hatását a szerződésmódosítás tekintetében. Egyesek szerint a stabilitási kötvények nagyon hatékonynak ígérkező hosszú távú választ jelentenek az államadóssággal kapcsolatos válságra, mások azonban aggódnak, hogy ezek a kötvények megszüntetik a költségvetési fegyelemre irányuló piaci ösztönzőket, és fokozzák az erkölcsi kockázatot lehetőségét. A Bizottság egyértelművé teszi, hogy a stabilitási kötvények bevezetése felé tett bármilyen lépés csak abban az esetben valósítható meg és kívánatos, ha ezzel párhuzamosan megszilárdulna a költségvetési fegyelem. A megszilárdulás mértékének arányban kell állnia a kiválasztott megközelítés ambíciójával.

További információk:

Barroso elnök honlapja

MEMO/11/820 Az Európai Bizottság zöld könyve a stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatóságáról

MEMO/11/821 A 2012. évi éves növekedési jelentés: Gyakran ismételt kérdések

MEMO/11/822 Gazdasági kormányzás: A Bizottság két új rendeletet javasol az euróövezeten belüli pénzügyi felügyelet további megerősítése érdekében

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar