Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Mediu: Extindere importantă a zonelor naturale protejate ale Europei

Bruxelles, 21 noiembrie 2011 – Natura 2000, rețeaua UE a zonelor protejate, a înregistrat o extindere semnificativă. Au fost adăugați aproximativ 18 800 km², inclusiv un mare număr de zone marine cu o suprafață totală de 17 000 km², ceea ce va duce la sporirea protecției unui număr mare de specii marine aflate pe cale de dispariție. Rețeaua Natura 2000 acoperă în prezent aproximativ 18% din suprafața terestră a UE și peste 145 000 km² din suprafața marină a acesteia. Principalele țări implicate în această recentă extindere sunt Regatul Unit, Franța, Belgia, Grecia, Cipru, Ungaria, Lituania și Italia. Natura 2000 reprezintă elementul central al luptei duse de Europa împotriva declinului biodiversității și pentru protejarea serviciilor ecosistemice.

Janez Potočnik, Comisarul european pentru mediu, a declarat: „Natura 2000 reprezintă la momentul actual unul dintre cele mai eficace instrumente de care dispunem la nivel european pentru a combate declinul biodiversității. Această rețea joacă un rol esențial în strategia noastră de protejare a patrimoniului natural. Doresc să salut cu precădere lărgirea sferei de acoperire a rețelei în ceea ce privește mările Europei: protejarea mediului marin european și a caracteristicilor sale unice nu a fost niciodată mai importantă”.

Natura 2000 este o vastă rețea de zone de conservare a naturii, creată pentru a asigura supraviețuirea celor mai prețioase și a celor mai vulnerabile habitate și specii europene. Rețeaua este formată din circa 26 000 de situri, ultimele extinderi adăugând un număr de 166 de noi situri totalizând o suprafață de aproape 18 800 km². Peste 90% din suprafața adăugată este alcătuită din situri marine (17 000 km ²), în principal din Regatul Unit, dar și din Franța, Belgia, Grecia, Cipru și Italia.

Noile siturile marine vor oferi un refugiu vital pentru multe dintre cele mai rare și mai vulnerabile specii europene. Printre extinderile din apele teritoriale britanice ale Oceanului Atlantic se numără 9 recife de apă rece, inclusiv recifele din largul insulei Rockall, care reprezintă adevărate „oaze” de biodiversitate unde trăiesc corali, păianjeni de mare și numeroase alte specii fără denumire științifică. În Marea Mediterană, existența noilor situri va îmbunătăți protecția unor specii emblematice precum țestoasa verde ( Chelonia mydas ), broasca țestoasă de mare ( Caretta caretta ) și foca-călugăr de Mediterana ( Monachus monachus ), care joacă un rol esențial în ecosistemele pe care le populează.

Aceste extinderi ale rețelei vor duce totodată la sporirea protecției acordate unei game întregi de habitate terestre valoroase, inclusiv turbăriile din Lituania, câmpiile de sare din Ungaria și pășunile calcaroase bogate în specii din Italia și Cipru.

Adoptarea a acestor decizii ale Comisiei reprezintă un pas important către finalizarea instituirii rețelei Natura 2000 până în 2012, o activitate fundamentală inclusă în gama de propuneri din noua strategie a UE în domeniul biodiversității adoptată de Comisie în acest an.

Context

Natura 2000 este o rețea de zone protejate, alcătuită din arii speciale de conservare instituite în conformitate cu Directiva privind habitatele a UE și din arii de protecție specială instituite în temeiul Directivei privind păsările a UE. Natura 2000 nu reprezintă o cămașă de forță: în cadrul rețelei se pot desfășura în continuare activități precum agricultura, silvicultura și activitățile de agrement, în măsura în care acestea sunt sustenabile și în armonie cu mediul natural.

Statele membre își selectează siturile Natura 2000 instituite în temeiul Directivei privind habitatele în parteneriat cu Comisia; odată selectate, zonele respective sunt recunoscute oficial de Comisie ca „situri de importanță comunitară”, cum a fost cazul și astăzi. Acest proces confirmă statutul oficial al siturilor și consolidează obligațiile de a le proteja. Ulterior, statele membre au la dispoziție șase ani pentru a implementa măsurile necesare de gestionare a siturilor în vigoare și pentru a le desemna ca arii speciale de conservare.

Cea mai recentă actualizare privește 15 state membre și crește cu 166 numărul „siturilor de importanță comunitară”. Extinderile recente acoperă șase regiuni biogeografice: alpină, atlantică, boreală, continentală, mediteraneeană și panonică.

Gama zonelor protejate este vastă, variind de la pajiști înflorite la sisteme de peșteri și lagune. Cele nouă regiuni biogeografice ale rețelei reflectă marea varietate a biodiversității din UE.

Biodiversitatea - resursa limitată care reflectă varietatea formelor de viață pe pământ – este în criză. Ca urmare a activităților umane, speciile dispar într-un ritm fără precedent, cu consecințe ireversibile pentru viitorul nostru. Uniunea Europeană combate această tendință, stabilindu-și recent un nou obiectiv de stopare a declinului biodiversității în Europa până în 2020, prin protejarea unor servicii ecosistemice precum polenizarea (și restabilind aceste servicii acolo unde au suferit degradări) și prin intensificarea contribuției UE la efortul de evitare a declinului global al biodiversității. Natura 2000 reprezintă un instrument esențial pentru atingerea acestui obiectiv.

Informații suplimentare:

Mai multe detalii privind politica UE în domeniul protecției naturii:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Pentru mai multe detalii privind această extindere, a se vedea MEMO/11/806

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar