Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Luftfart: Kommissionen uppdaterar EU:s lista över flygbolag med driftsförbud

Br yssel den 21 november 2011 - Europeiska kommissionen antog i dag sin artonde uppdatering av förteckningen över flygbolag som inte får flyga på Europeiska unionen. Ett nära och intensivt samarbete med luftfartsmyndigheterna I två länder (Albanien och Ryssland) har fått båda dessa länder att anta stränga åtgärder för att kontrollera och begränsa de säkerhetsrisker som identifierats med deras flygbolags trafik till EU. Därför behövde kommissionen inte vidta åtgärder mot flygbolag med tillstånd utfärdade i Albanien eller Ryssland. Tack vare ytterligare förbättringar av säkerhetsprestandan hos TAAG Angolan Airlines får detta flygbolag nu flyga på EU med ytterligare två flygplan. Kommissionen var tvungen att införa flygförbud för en del av Jordan Aviations flotta, till följd av talrika och upprepade säkerhetsbrister och att förbjuda all verksamhet för flygbolaget Rollins Air, med honduranskt tillstånd.

Kommissionen tänker inte sky några medel för att hjälpa sina grannar att bygga ut sin tekniska och administrativa kapacitet och lösa säkerhetsproblem så snabbt och effektivt som möjligt. Säkerheten kommer i första rummet och vi kan inte kosta på oss några komprommisser. Om vi har bevis på att flygbolag inom eller utanför EU inte kan garantera säker drift måste vi handla för att utesluta alla säkerhetsrisker ,” sade Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för transport

Kommissionen antog i dag efter ett enhälligt yttrande från flygsäkerhetskommittén sin artonde uppdatering av förteckningen över flygbolag med driftförbud i EU. Den nya listan ersätter den föregående från april 2011 och kan redan hittas på kommissionens webbplats 1 .

Flygsäkerhetskommittén sammanträdde mellan den 8 och den 10 november och granskade också olika europeiska flygbolag. Kommissionen uppmanar myndigheterna i flera medlemsstater att öka sin kontroll av dessa flygbolag för att se till att alla flygbolag som är etablerade i Europa tillämpar de högsta säkerhetsnormerna.

Genom denna uppdatering få r TAAG Angolan Airlines tillstånd att trafikera EU med två moderna flygplan av typ B-777-300. Flygbolaget har visat att det är kapabelt att driva dessa plan säkert, och att det genomför adekvata kontroller av driften.

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén var oroade över Albaniens flygbolag och myndigheter. Efter att de albanska myndigheterna formellt hade åtagit sig att anställa kvalificerad heltidspersonal för att löpande kontrollera de flygbolag som omfattas av dessa myndigheters behörighet, kombinerat med mycket stränga efterlevnadsåtgärder (indragning av Albanian Airlines trafikcertifikat och strykning av ett flygplan från Belle Airs flotta) kunde flygsäkerhetskommittén enhälligt stödja kommissionens förslag att avstå från åtgärder. Flera medlemsstater, och i synnerhet Italien, har gått med på att ytterligare bygga ut sitt pågående samarbete med Albanien genom att ge tekniskt stöd till ökad övervakning.

För att undvika alla säkerhetsrisker till följd av vissa flygbolags verksamhet har kommissionen med enhälligt stöd fr ån flygsäkerhetskommittén beslutat att införa driftbegränsningar för Jordan Aviation och utesluta tre flygplan av typen Boeing 767 från bolagets flotta med trafik i EU. Kommissionen hjälper gärna myndigheterna i Jordanien och det berörda flygbolaget att öka säkerheten på ett hållbart sätt, till exempel genom ett granskningsbesök.

Till följd av upplysningar fr ån Frankrike om säkerhetsbrister i flygbolaget Rollins Air med tillstånd utfärdat i Honduras, och med enhälligt stöd i flygsäkerhetskommittén, beslutade kommissionen att införa förbud för all verksamhet utövad av Rollins Air i väntan på att de olika allvarliga säkerhetsproblem som först tagits upp av Frankrike har åtgärdats.

Kommissionens lista innehåller nu dessutom flygbolag som innehar tillstånd från luftfartsmyndigheterna i Republiken Kongo (Equatorial Congo), Demokratiska republiken Kongo (Stellar Airways) och Filippinerna (Aeromajestic och Interisland Airlines) eftersom man inte fått n den dokumentation som krävs för att visa att dessa bolag uppfyller internationella säkerhetsnormer.

Kommissionen har granskat tre flygbolag med tillstånd utfärdade i Ryssland (VIM AVIA, Yakutia och Tatarstan Airlines). De ryska luftfartsmyndigheterna har inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén lagt fram efterlevnadsåtgärder avseende dessa bolag och verksamhetsförbud mot all trafik till EU utförd av VIM AVIA fram till den 1 april 2012. Yakutias och Tatarstans trafik till EU förbjöds också. De ryska luftfartsmyndigheterna har kunnat försäkra kommissionen och flygsäkerhetskommittén att de kan garantera ett effektivt genomförande av besluten. På grundval av detta och under förutsättning att all trafik genomförd av ryska flygbolag till Europa övervakas strängt och löpande, har kommissionen beslutat att avstå från att införa verksamhetsförbud för VIM AVIA och att granska detta ärende på nytt vid nästa möte i flygsäkerhetskommittén.

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén har bekräftat de berörda myndigheternas insatser för att reformera det nuvarande systemet för civil luftfart och garantera effektiv efterlevnad av internationella säkerhetsnormer. Kommissionen bidrar redan aktivt till dessa reformer i samarbete med ICAO, EU:s medlemsstater och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet.

Därför har k ommissionen givit Europeiska byrån för luftfartssäkerhet i uppdrag att genomföra ett antal besök för tekniskt stöd till de behöriga myndigheterna i ett antal länder, för att understödja dem i deras insatser för att öka säkerheten.

Den uppdaterade EU-listan omfattar alla flygbolag med intyg från 21 länder, omfattande 273 kända flygbolag vars verksamhet är helt förbjuden i EU: Afghanistan, Angola, Benin, Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Gabon (med undantag för tre flygbolag som bedriver verksamhet på vissa villkor och med vissa begränsningar), Indonesien (med undantag för sex bolag), Kazakstan (med undantag för ett flygbolag som bedriver verksamhet på vissa villkor och med vissa begränsningar), Kirgisien, Liberia, Mauretanien, Mo ç ambique, Filippinerna, Sierra Leone, Sao Tome och Principe, Sudan, Swaziland och Zambia.

Förteckningen fortsätter med f yra enskilda flygbolag: Blue Wing Airlines från Surinam, Meridian Airways från Ghana, Rollins Air från Honduras och Silverback Cargo Freighters från Ruanda.

Dessutom omfattar listan 11 flygbolag som får trafikera EU med stränga begränsningar och på vissa villkor: Air Astana från Kazakstan som nämnts ovan, Air Koryo från Demokratiska folkrepubliken Korea, Airlift International från Ghana, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines och SN2AG från Gabon, Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar med tillstånd utfärdat i Madagaskar och Jordan Aviation med tillstånd utfärdat i Jordanien.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_sv.htm


Side Bar