Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Letectvo: Komisia aktualizovala zoznam EÚ týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy

Brusel 21. novembra 2011 – Európska komisia dnes prijala osemnást u aktualizáciu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu prevádzkovania letov v Európskej únii. Úzka a intenzívna spolupráca leteckých úradov dvoch krajín – Albánska a Ruskej federácie – viedla k tomu, že obe krajiny prijali rázne opatrenia na kontrolu a zvládnutie všetkých rizík týkajúcich sa bezpečnosti svojich leteckých dopravcov lietajúcich do EÚ. Komisia preto nemusela prijať nijaké opatrenia týkajúce sa leteckých dopravcov s licenciou v Albánsku a Ruskej federácii. Vďaka ďalšiemu zvýšeniu úrovne bezpečnosti TAAG Angolan Airlines môže tento letecký dopravca pridať dve lietadlá k flotile, ktorá lieta do EÚ. Komisia bola nútená uložiť prevádzkové obmedzenia, ktorých cieľom bolo vylúčiť časť flotily Jordan Aviation vzhľadom na mnohé a opakované bezpečnostné nedostatky, a úplne zakázať celú prevádzku leteckého dopravcu Rollins Air s osvedčením v Hondurase.

Podpredseda Komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: „Komisia je pripravená urobiť všetko, čo je v jej silách, aby pomohla svojim susedným krajinám pri budovaní ich technických a administratívnych kapacít, aby čo najrýchlejšie a najefektívnejšie prekonali akékoľvek problémy v oblasti bezpečnosti. Prvoradá je však stále bezpečnosť. V tejto oblasti si nemôžeme dovoliť žiadne ústupky. Ak v rámci Európskej únie alebo mimo nej existujú dôkazy o tom, že leteckí dopravcovia nevykonávajú bezpečné lety, musíme konať, aby sme vylúčili všetky bezpečnostné riziká."

Potom, ako Výbor pre leteckú bezpečnosť prijal jednomyseľne stanovisko, Komisia dnes prijala osemnástu aktualizáciu zoznamu leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu prevádzkovania letov v EÚ. Týmto novým zoznamom sa nahrádza predchádzajúci zoznam z apríla 2011 a je už k dispozícii na nahliadnutie na webovej stránke 1 Komisie.

Výbor pre leteckú bezpečnosť, ktorého schôdza sa uskutočnila v dňoch 8. až 10. novembra, preskúmal aj rôzne prípady európskych leteckých dopravcov. Komisia vyzýva naliehavo úrady viacerých členských štátov, aby ďalej sprísňovali dohľad nad týmito leteckými dopravcami s cieľom zaistiť maximálnu bezpečnosť prevádzky všetkých leteckých dopravcov so sídlom v Európe.

Táto aktualizácia umožňuje TAAG Angolan Airlines vykonávať lety do EÚ dvomi modernými lietadlami typu B-777-300, v prípade ktorých sa preukázalo, že ich letecký dopravca, ktorý nad nimi vykonáva náležitý dohľad, dokáže bezpečne riadiť.

Komisia a Výbor pre leteckú bezpečnosť venovali veľký priestor úrovni albánskych leteckých dopravcov a príslušných úradov. Potom, ako sa albánske úrady formálne zaviazali, že zamestnajú kvalifikovaných pracovníkov na plný úväzok na zabezpečenie nepretržitého dohľadu nad leteckými dopravcami v rámci svojej regulačnej právomoci, a zároveň prijali veľmi rázne opatrenia na presadzovanie predpisov – zrušenie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa Albanian Airlines a vyradenie jedného lietadla z flotily Belle Air – Výbor pre leteckú bezpečnosť podporil jednomyseľne návrh Komisie neuplatniť nijaké opatrenia. Členské štáty, a predovšetkým Taliansko, akceptovali, že budú ďalej prehlbovať svoju prebiehajúcu spoluprácu s Albánskom prostredníctvom poskytovania technickej pomoci zameranej na zlepšovanie dohľadu.

Na zaručenie toho, aby lety určitých leteckých dopravcov nepredstavovali nijaké bezpečnostné riziká, sa Komisia s jednomyseľnou podporou Výboru pre leteckú bezpečnosť rozhodla uložiť prevádzkové obmedzenia spoločnosti Jordan Aviation a z flotily tohto leteckého dopravcu vykonávajúcej lety do EÚ vylúčiť tri lietadlá typu Boeing 767. Komisia je pripravená podporiť úsilie úradov Jordánskeho hášimovského kráľovstva a leteckého dopravcu o zvýšenie bezpečnosti udržateľným spôsobom, a to aj prostredníctvom hodnotiacej návštevy.

Po získaní informácií od Francúzska týkajúcich sa bezpečnosti leteckého dopravcu Rollins Air s osvedčením v Hondurase a za jednomyseľnej podpory Výboru pre leteckú bezpečnosť Komisia rozhodla o zákaze prevádzkovania letov vzťahujúcom sa na celú prevádzku spoločnosti Rollins Air dovtedy, kým nebudú vyriešené rôzne závažné bezpečnostné nedostatky, na ktoré ako prvé upozornilo Francúzsko.

Okrem toho teraz zoznam obsahuje leteckých dopravcov, ktorým udelili osvedčenie letecké úrady Konžskej republiky ( Equatorial Kongo ), Konžskej demokratickej republiky ( Stellar Airways ) a Filipín ( Aeromajestic a Interisland Airlines ), hoci im títo leteckí dopravcovia nepredložili potrebné zdokumentované dôkazy o tom, že spĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy.

Komisia preskúmala troch leteckých dopravcov s osvedčením v Ruskej federácii – VIM AVIA, Yakutia a Tatarstan Airlines . Ruské letecké úrady predložili Komisii a Výboru pre letecké bezpečnosť opatrenia na presadzovanie predpisov týkajúce sa týchto leteckých dopravcov, a najmä prevádzkové obmedzenia, ktoré uložili na všetky lety VIM AVIA do EÚ do 1. apríla 2012. Obmedzené boli aj lety spoločností Yakutia a Tatarstan Airlines do EÚ. Ruské letecké úrady uistili Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť, že zaručia účinné vykonávanie ich rozhodnutí. Na základe toho a po dohovore o nepretržitom a dôslednom monitorovaní všetkých letov ruských leteckých dopravcov do EÚ Komisia rozhodla o tom, že nezakáže prevádzkovanie letov spoločnosti VIM AVIA a že túto vec opäť preskúma v rámci budúcej schôdze Výboru pre leteckú bezpečnosť.

Komisia a Výbor pre leteckú bezpečnosť uznali úsilie všetkých príslušných štátnych úradov o reformu ich súčasného systému civilného letectva a o zvýšenie bezpečnosti s cieľom zaručiť účinné uplatňovanie medzinárodných bezpečnostných noriem. Komisia je pripravená tieto reformy aktívne podporovať v spolupráci s ICAO, členskými štátmi EÚ a Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva.

Komisia preto poverila Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva, aby uskutočnila sériu misií technickej pomoci na podporu príslušných úradov v niekoľkých štátoch v ich úsilí zvyšovať bezpečnosť.

Aktualizovaný európsky zoznam zahŕňa všetkých dopravcov s osvedčením z 21 členských štátov, čo predstavuje 273 známych leteckých dopravcov s úplným zákazom prevádzkovania letov v Európskej únii. Týmito štátmi sú Afganistan, Angola, Benin, Džibutsko, Filipíny, Gabon (s výnimkou troch leteckých dopravcov, ktorí prevádzkujú lety za určitých podmienok a obmedzení), Indonézia (s výnimkou šiestich leteckých dopravcov), Kazachstan (s výnimkou jedného leteckého dopravcu, ktorý prevádzkuje lety za určitých podmienok a obmedzení), Kirgizská republika, Konžská republika, Konžská demokratická republika, Libéria, Mauritánia, Mozambik, Rovníková Guinea, Sierra Leone, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Sudán, Svazijsko a Zambia.

Na zozname sa ďalej nachádzajú štyria jednotliví leteckí dopravcovia: Blue Wing Airlines zo Surinamu, Meridian Airways z Ghany, Rollins Air z Hondurasu a Silverback Cargo Freighters z Rwandy.

Okrem toho sa na zozname nachádza ešte 11 leteckých dopravcov, ktorí môžu prevádzkovať lety do EÚ za prísnych obmedzení a podmienok: už uvedený Air Astana z Kazachstanu, Air Koryo z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Airlift International z Ghany, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines a SN2AG z Gabonu, Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar s osvedčením na Madagaskare a Jordan Aviation s osvedčením v Jordánskom hášimovskom kráľovstve.

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_sk.htm


Side Bar