Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Lotnictwo: Komisja zaktualizowała unijny wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów

Bruksela, 21 listopada 2011 r. - Komisja Europejska dokonała kolejnej, osiemnastej aktualizacji wykazu linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w Unii Europejskiej. Ścisła i intensywna współpraca z władzami lotniczymi dwóch państw – Albanii i Federacji Rosyjskiej – doprowadziła do przyjęcia przez oba państwa zdecydowanych środków mających na celu kontrolę i ograniczenie wszelkich nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa przewozów na trasach do UE, wykonywanych przez przewoźników lotniczych z tych państw. W związku z powyższym podejmowanie jakichkolwiek środków przez Komisję wobec przewoźników lotniczych posiadających koncesje wydane w Albanii lub w Federacji Rosyjskiej nie było konieczne. Dzięki dalszej poprawie poziomu bezpieczeństwa TAAG Angolan Airlines, przewoźnik ten ma prawo dodać dwa statki powietrzne do swojej floty wykorzystywanej w przewozach do UE. Komisja została zmuszona do nałożenia ograniczeń na działalność Jordan Aviation i do wyłączenia części floty tego przewoźnika w związku z licznymi i powtarzającymi się nieprawidłowościami w zakresie bezpieczeństwa, jak również do wprowadzenia całkowitego zakazu wykonywania przewozów w UE przez przewoźnika lotniczego Rollins Air posiadającego certyfikat wydany w Hondurasie.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „Komisja jest gotowa dołożyć wszelkich starań, aby pomóc swoim sąsiadom w rozwijaniu ich potencjału technicznego i administracyjnego, który umożliwi jak najszybsze i sprawne pokonanie wszelkich problemów w dziedzinie bezpieczeństwa. Do tego czasu, bezpieczeństwo to absolutny priorytet. Nie możemy sobie pozwolić na żadne kompromisy. Gdy mamy dowody potwierdzające, że przewoźnicy lotniczy – czy to w UE, czy poza nią – nie działają w pełni bezpiecznie, musimy działać, aby zapewnić wyeliminowanie wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa.”

Komisja Europejska dokonała dziś osiemnastej aktualizacji wykazu linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w Unii Europejskiej, przy jednomyślnym poparciu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego . Nowy wykaz zastępuje poprzedni z kwietnia 2011 i jest już dostępny na stronie internetowej Komisji 1 .

Przedmiotem obrad Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego w dniach 8-10 listopada była także analiza sytuacji w zakresie bezpieczeństwa różnych europejskich przewoźników lotniczych. Komisja apeluje do władz wielu państw członkowskich o dalsze zaostrzanie nadzoru nad przedmiotowymi przewoźnikami, aby zagwarantować, że każdy przewoźnik zarejestrowany w Europie bezwzględnie przestrzega obowiązujących norm bezpieczeństwa.

W ramach niniejszej aktualizacji TAAG Angolan Airlines uzyskał zezwolenie na wykonywanie przewozów do UE dwoma nowoczesnymi statkami powietrznymi typu B-777-300, w odniesieniu do których przewoźnik wykazał, że jest w stanie zarządzać nimi z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, odpowiednio nadzorując ich eksploatację.

Komisję i Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego bardzo zaniepokoiły działania albańskich przewoźników lotniczych i władz lotniczych tego państwa. Ze względu na formalne zobowiązanie ze strony albańskich władz do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy wykwalifikowanego personelu w celu zapewnienia stałej kontroli przewoźników lotniczych w ramach nadzoru regulacyjnego, połączone z bardzo zdecydowanymi środkami egzekucyjnymi – cofnięciem certyfikatu przewoźnika lotniczego dla Albanian Airlines oraz usunięciem jednego statku powietrznego z floty Belle Air – Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego jednogłośnie poparł propozycję Komisji, by powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek środków. Państwa członkowskie, a w szczególności Włochy, zgodziły się na rozszerzenie stałej współpracy z Albanią, obejmującej zapewnienie pomocy technicznej w zakresie doskonalenia nadzoru.

W celu zapobiegania zagrożeniom i zapewnienia bezpieczeństwa przewozów oferowanych przez niektórych przewoźników lotniczych, Komisja – przy jednomyślnym poparciu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego – zadecydowała o nałożeniu ograniczeń w wykonywaniu przewozów na Jordan Aviation i wykluczeniu trzech statków powietrznych typu Boeing 767 z floty wykorzystywanej w przewozach do UE. Komisja jest gotowa wspierać – również w formie wizyty oceniającej – działania władz Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego oraz starania przewoźnika lotniczego mające na celu trwałą poprawę bezpieczeństwa.

Na podstawie informacji otrzymanych od Francji dotyczących procedur bezpieczeństwa przewoźnika lotniczego Rollins Air, posiadającego certyfikat wydany w Hondurasie , i przy jednogłośnym poparciu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, Komisja podjęła decyzję o nałożeniu zakazu wykonywania przewozów lotniczych przez Rollins Air do czasu usunięcia nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa, zgłoszonych po raz pierwszy przez Francję.

Obecnie wykaz obejmuje również przewoźników lotniczych, którzy uzyskali certyfikaty wydane przez władze lotnicze Republiki Konga ( Equatorial Congo ), Demokratycznej Republiki Konga ( Stellar Airways ) i Filipin ( Aeromajestic i Interisland Airlines ) ze względu na brak niezbędnych udokumentowanych dowodów na to, że przewoźnicy ci spełniają międzynarodowe normy bezpieczeństwa.

Komisja skontrolowała trzech przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w Federacji Rosyjskiej – VIM AVIA, Yakutia i Tatarstan Airlines . Rosyjskie władze lotnicze przedstawiły Komisji i Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego szereg środków wykonawczych, podjętych wobec wspomnianych przewoźników lotniczych, a w szczególności ograniczenia nałożone na przewoźnika VIM AVIA w zakresie przewozów do UE, obowiązujące do dnia 1 kwietnia 2012 r. Na przewoźników Yakutia i Tatarstan również nałożono ograniczenia w zakresie przewozów do UE. Rosyjskie władze lotnicze zapewniły Komisję i Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, że będą one gwarantem skutecznego wdrażania podjętych przez nie decyzji. Na tej podstawie i przy założeniu stałego i ścisłego monitorowania działalności wszystkich rosyjskich przewoźników lotniczych w UE, Komisja postanowiła powstrzymać się od nałożenia zakazu wykonywania przewozów na VIM AVIA oraz ponownie zbadać tę kwestię na kolejnym posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

Komisja wraz z członkami Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego dostrzega wysiłki wszystkich krajowych organów służące reformie obecnego systemu lotnictwa cywilnego oraz poprawie poziomu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania skutecznego stosowania międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Komisja, we współpracy z ICAO, państwami członkowskimi UE i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego, jest gotowa udzielić wsparcia w realizacji przedmiotowych reform.

W tym celu Komisja upoważniła Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego do przeprowadzenia szeregu misji z pomocą techniczną ukierunkowanych na wsparcie starań właściwych organów szeregu państw służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa.

Zaktualizowany europejski wykaz obejmuje wszystkich przewoźników posiadających certyfikaty wydane w 21 państwach (łącznie 273 znanych przewoźników), podlegających całkowitemu zakazowi wykonywania przewozów w Unii Europejskiej. Państwa, z których pochodzą wspomniani przewoźnicy to: Afganistan, Angola, Benin, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Filipiny, Gabon (z wyjątkiem trzech przewoźników, których działalność podlega ograniczeniom i określonym warunkom), Gwinea Równikowa, Indonezja (z wyjątkiem sześciu przewoźników), Kazachstan (z wyjątkiem jednego przewoźnika, którego działalność podlega ograniczeniom i określonym warunkom), Republika Kirgiska, Republika Konga, Liberia, Mauretania, Mozambik, Sierra Leone, Suazi, Sudan, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Zambia.

Wykaz w dalszym ciągu obejmuje czterech pojedynczych przewoźników: Blue Wing Airlines z Surinamu, Meridian Airways z Ghany, Rollins Air z Hondurasu i Silverback Cargo Freighters z Rwandy.

Ponadto wykaz obejmuje jedenastu przewoźników lotniczych, którym zezwolono – przy zachowaniu rygorystycznych ograniczeń i na określonych warunkach – na wykonywanie lotów do Unii: Air Astana z Kazachstanu, Air Koryo z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Airlift International z Ghany, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines i SN2AG z Gabonu, Iran Air, TAAG Angola Airlines, Air Madagascar posiadający certyfikat wydany na Madagaskarze i Jordan Aviation, któremu certyfikat wydano w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim.

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_pl.htm


Side Bar