Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Luchtvaart: Commissie actualiseert EU-lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd

Brussel, 21 november 2011 - De Europese Commissie heeft vandaag de voor de achttiende keer bijgewerkte lijst van in de Europese Unie verboden luchtvaartmaatschappijen vastgesteld. Met luchtvaartautoriteiten van twee landen, Albanië en de Russische Federatie, is nauw en intensief samengewerkt, wat ertoe heeft geleid dat beide landen stringente maatregelen hebben genomen om de veiligheidsrisico's van hun luchtvaartmaatschappijen die op de EU vliegen, te bestrijden. Daarom hoefde de Commissie geen maatregelen te nemen tegen luchtvaartmaatschappijen die in Albanië of de Russische Federatie zijn gecertificeerd. Dankzij de verdere verbetering van de veiligheidsprestaties van TAAG Angola Airlines, mag deze luchtvaartmaatschappij twee vliegtuigen toevoegen aan hun in de EU actieve vloot. De Commissie zag zich wel genoodzaakt exploitatiebeperkingen op te leggen aan een deel van de vloot van Jordan Aviation vanwege talrijke en herhaalde veiligheidstekortkomingen, en alle activiteiten van de in Honduras geregistreerde luchtvaartmaatschappij Rollins Air volledig te verbieden.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer, zei hierover het volgende: "De Commissie stelt alles in het werk om zijn buren bij te staan bij het opzetten van hun technische en administratieve capaciteit om alle problemen op het gebied van veiligheid zo snel en efficiënt mogelijk uit de wereld te helpen. Tot het zover is, komt veiligheid voor ons op de eerste plaats. Daarmee valt niet te schipperen. Wanneer wij over bewijzen beschikken dat luchtvaartmaatschappijen binnen of buiten de Europese Unie niet veilig opereren, dan moeten wij maatregelen nemen om alle veiligheidsrisico’s uit te sluiten.”

Naar aanleiding van het unanieme advies van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart heeft de Commissie vandaag de voor de achttiende keer bijgewerkte lijst van verboden luchtvaartmaatschappijen vastgesteld. De nieuwe lijst vervangt de vorige, van april 2011; de lijst kan worden geraadpleegd op de website 1 van de Commissie.

Het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart, dat van 8 tot en met 10 november bijeen is gekomen, heeft ook verschillende Europese luchtvaartmaatschappijen onderzocht. De Commissie roept de overheden van verschillende lidstaten dringend op hun toezicht op deze luchtvaartmaatschappijen te verbeteren, om ervoor te zorgen dat alle in Europa gevestigde luchtvaartmaatschappijen overeenkomstig de hoogste veiligheidsnormen werken.

TAAG Angolan Airlines wordt nu toegestaan op de EU te vliegen met twee moderne vliegtuigen van het type B-777-300; de luchtvaartmaatschappij heeft aangetoond dat zij in staat is deze vliegtuigen veilig te beheren en passend toezicht op de activiteiten uit te oefenen.

De Commissie en het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart waren erg bezorgd over de prestaties van de Albanese luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartautoriteiten. Omdat de Albanese luchtvaartautoriteiten zich er formeel toe hebben verbonden gekwalificeerd voltijdpersoneel in dienst te nemen om permanent toezicht te houden op de luchtvaartmaatschappijen die onder hun regelgevend toezicht staan, en omdat zij zeer stringente handhavingsmaatregelen hebben genomen ‑ intrekking van de exploitatievergunning van Albanian Airlines en de verwijdering van één vliegtuig uit de vloot van Belle Air ‑ heeft het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart het voorstel van de Commissie om van alle maatregelen af te zien, unaniem gesteund. De lidstaten, en met name Italië, hebben toegezegd hun samenwerking met Albanië verder uit te breiden door op de verbetering van het toezicht gerichte, technische ondersteuning te geven.

Om ervoor te zorgen dat de activiteiten van bepaalde luchtvaartmaatschappijen geen veiligheidsrisico’s opleverden, heeft de Commissie met unanieme steun van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart besloten Jordan Aviation exploitatiebeperkingen op te leggen en drie vliegtuigen van het type Boeing 767 uit de vloot van die maatschappij die op de EU vlogen, de toegang te ontzeggen. De Commissie is bereid mede door middel van een beoordelingsbezoek ondersteuning te geven aan de inspanningen van de autoriteiten van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië en van de luchtvaartmaatschappij om de veiligheid duurzaam te verbeteren.

Naar aanleiding van informatie van Frankrijk ten aanzien van de veiligheid van de in Honduras gecertificeerde luchtvaartmaatschappij Rollins Air en met de unanieme steun van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart heeft de Commissie besloten een verbod op alle activiteiten van Rollins Air uitgesproken, in afwachting van de oplossing van verschillende, als eerste door Frankrijk signaleerde grote veiligheidsproblemen.

Bovendien bevat de lijst nu de volgende luchtvaartmaatschappijen die door de luchtvaartautoriteiten van hun land zijn gecertificeerd zonder dat die autoriteiten het nodige schriftelijke bewijs hebben gekregen dat deze maatschappijen aan de internationale veiligheidsnormen voldoen: Equatorial Congo (Republiek Congo), Stellar Airways (Democratische Republiek Congo), Aeromajestic en Interisland Airlines (Filipijnen).

De Commissie heeft drie luchtvaartmaatschappijen onderzocht die in de Russische Federatie zijn gevestigd ‑  VIM AVIA , Yakutia en Tatarstan Airlines . De Russische luchtvaartautoriteiten hebben aan de Commissie en het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart de handhavingsmaatregelen ten aanzien van deze luchtvaartmaatschappijen gepresenteerd, en met name de exploitatiebeperkingen die tot 1 april 2012 aan alle activiteiten van VIM AVIA in de EU zijn opgelegd. Ook aan de vluchten van Yakutia en Tatarstan naar de EU zijn beperkingen opgelegd. De Russische luchtvaartautoriteiten hebben de Commissie en het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart ook verzekerd dat zij de doeltreffende uitvoering van deze besluiten zouden garanderen. Op basis daarvan en op basis van de overeenstemming van een voortdurend nauwgezet toezicht op alle operaties van Russische luchtvaartmaatschappijen die op de EU vliegen, heeft de Commissie besloten af te zien van het opleggen van een exploitatieverbod aan VIM AVIA en deze zaak opnieuw te onderzoeken tijdens de volgende vergadering van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart.

De Commissie en het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart erkennen de inspanningen van de nationale overheden van de betrokken landen om het huidige burgerluchtvaartstelsel te hervormen en de veiligheid te verbeteren, zodat de doeltreffende toepassing van de internationale veiligheidsnormen kan worden gegarandeerd. De Commissie is bereid om deze hervormingen in samenwerking met de ICAO, de lidstaten van de EU en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart actief te ondersteunen.

Hiertoe heeft de Commissie het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart de opdracht gegeven een reeks technische bijstandsmissies uit te voeren om de bevoegde autoriteiten van een aantal te landen te helpen bij het verbeteren van de veiligheid.

In de bijgewerkte lijst zijn 273 luchtvaartmaatschappijen uit 21 landen opgenomen waaraan een volledig exploitatieverbod in de Europese Unie is opgelegd: Afghanistan, Angola, Benin, de Republiek Congo, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal Guinea, Gabon (met uitzondering van drie maatschappijen, waaraan beperkingen en voorwaarden zijn opgelegd), Indonesië (met uitzondering van zes maatschappijen), Kazachstan (met uitzondering van één maatschappij, waaraan beperkingen en voorwaarden zijn opgelegd), Kirgizië, Liberia, Mauritanië, Mozambique, de Filipijnen, Sierra Leone, Sao Tomé en Principe, Sudan, Swaziland en Zambia.

De lijst bevat nog steeds vier individuele maatschappijen: Blue Wing Airlines uit Suriname, Meridian Airways uit Ghana, Rollins Air uit Honduras en Silverback Cargo Freighters uit Rwanda.

De lijst bevat voorts ook elf maatschappijen die naar de EU mogen vliegen onder strikte beperkingen en voorwaarden: Air Astana uit Kazachstan, zoals eerder vermeld, Air Koryo uit de Democratische Volksrepubliek Korea, Airlift International uit Ghana, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines en SN2AG uit Gabon, Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar uit Madagaskar en Jordan Aviation uit het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië.

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_nl.htm


Side Bar