Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Aviācija: Komisija atjaunina darbības aizliegumam Eiropas Savienībā pakļauto aviosabiedrību sarakstu

Brisele, 2011. gada 21. novembris. Eiropas Komisija šodien pieņēma astoņpadsmito reizi atjaunināto to aviosabiedrību sarakstu, kurām Eiropas Savienībā piemērots darbības aizliegums. Pēc ciešas un intensīvas sadarbības ar divu valstu — Albānijas un Krievijas Federācijas — aviācijas iestādēm abās valstīs veikti stingri pasākumi, lai kontrolētu un mazinātu risku drošības jomā, kādu varētu radīt šo valstu aviosabiedrības, kas nodrošina lidojumus Eiropas Savienībā. Tāpēc Komisijai nebija vajadzības veikt nekādus pasākumus attiecībā pret Albānijā vai Krievijas Federācijā licencētām aviosabiedrībām. Aviosabiedrībai TAAG Angolan Airlines , pateicoties papildu uzlabojumiem drošības jomā, tagad ir atļauts lidojumiem Eiropas Savienībā izmantot divus papildu lidaparātus. Komisijai bija jānosaka darbības ierobežojumi daļai Jordan Aviation flotes, ņemot vērā daudzos un atkārtotos trūkumus drošības jomā, un pilnīgi jāaizliedz jebkuras Hondurasā sertificētās aviosabiedrības Rollins Air darbības.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass šajā sakarībā paziņoja: “Komisija netaupīs pūles, lai palīdzētu saviem kaimiņiem nostiprināt savas tehniskās un administratīvās spējas pārvarēt visas varbūtējās problēmas drošības jomā, cik vien ātri un efektīvi tas ir iespējams. Tajā pašā laikā nav nekā svarīgāka par drošību. Mēs nevaram atļauties likt uz spēles drošību. Ja mūsu rīcībā ir fakti par to, ka Eiropas Savienībā vai aiz tās robežām ir aviosabiedrības, kuru darbība nav droša, mums ir jārīkojas, lai izslēgtu jebkādu risku.”

Pēc vienprātīga Aviācijas drošības komitejas atzinuma Komisija šodien pieņēma astoņpadsmito reizi atjaunināto sarakstu, kurā uzskaitītas aviosabiedrības, kurām ES piemērots darbības aizliegums. Jaunais saraksts aizstāj iepriekšējo 2011. gada aprīlī sagatavoto sarakstu un jau ir pieejams Komisijas tīmekļa vietnē 1 .

Aviācijas drošības komiteja, kas sanāca 8.–10. novembrī, izskatīja arī vairākas lietas saistībā ar Eiropas aviosabiedrībām. Komisija prasa no vairāku dalībvalstu atbildīgajām iestādēm, lai tās turpinātu nostiprināt drošības uzraudzību attiecībā uz savām aviosabiedrībām un tā tiktu garantēts, ka visas Eiropā reģistrētās aviosabiedrības darbojas atbilstīgi visaugstākajiem drošības kritērijiem.

Atjauninātais saraksts atļauj TAAG Angolan Airlines izmantot satiksmē ar ES divus modernus tipa B‑777-300 lidaparātus, jo aviosabiedrība parādījusi, ka spēj tos izmantot, pilnībā garantējot drošumu, un pienācīgi uzrauga to darbību.

Komisijai un Aviācijas drošības komitejai īpašas raizes bija par Albānijas aviosabiedrību un attiecīgo kontroles iestāžu drošības problēmām. Pēc tam, kad Albānijas iestādes bija oficiāli apņēmušās uz pilnu slodzi nodarbināt kvalificētu personālu, lai nodrošinātu to kontrolei pakļauto aviosabiedrību pastāvīgu uzraudzību, un bija veikti drakoniski izpildes pasākumi (aviosabiedrības Albanian Airlines sertifikāta atsaukšana un viena lidaparāta izslēgšana no Belle Air flotes), Aviācijas drošības komiteja vienprātīgi atbalstīja Komisijas priekšlikumu neveikt nekādus pasākumus. Dalībvalstis, jo īpaši, Itālija, piekrita vēl vairāk nostiprināt savu sadarbību ar Albāniju, sniedzot tehnisku atbalstu, kura galvenais mērķis ir uzlabojumi uzraudzībā.

Lai novērstu jebkādu drošības risku atsevišķu aviosabiedrību darbībā, Komisija ar vienprātīgu Aviācijas drošības komitejas atbalstu ir nolēmusi noteikt darbības ierobežojumus aviosabiedrībai Jordan Aviation un trīs Boeing 767 tipa lidaparātus izslēgt no flotes, kas darbojas ES . Komisija ir gatava atbalstīt Jordānijas Hāšimītu Karalistes iestāžu un aviosabiedrības pūliņus panākt paliekošus drošības uzlabojumus, kā arī ierasties tur vizītē, lai veiktu novērtējumu .

Ievērojot no Francijas saņemto informāciju par Hondurasā sertificētās aviosabiedrības Rollins Air drošību un Aviācijas drošības komitejas vienprātīgu atbalstu, Komisija nolēma noteikt pilnīgu darbības aizliegumu aviosabiedrībai Rollins Air , kamēr nebūs atrisināti dažādie nopietnie drošības jautājumi, kurus pirmā izvirzīja Francija.

Turklāt sarakstā tagad iekļautas aviosabiedrības, kuras bija sertificējušas Kongo Republikas ( Equatorial Congo ), Kongo Demokrātiskās Republikas ( Stellar Airways ) un Filipīnu ( Aeromajestic un Interisland Airlines ) aviācijas iestādes, jo nav saņemti nepieciešamie ar dokumentiem apliecinātie fakti par to, ka attiecīgās aviosabiedrības ievēro starptautiskos drošības standartus

Komisija izskatīja trīs Krievijas Federācijā sertificētas aviosabiedrības — VIM AVIA, Yakutia un Tatarstan Airlines . Krievijas aviācijas iestādes iepazīstināja Komisiju un Aviācijas drošības komiteju ar izpildes pasākumiem attiecībā pret šīm aviosabiedrībām, jo īpaši, to, ka ir noteikti darbības ierobežojumi visām VIM AVIA darbībām Eiropas Savienībā līdz 2012. gada 1. aprīlim. Tika ierobežota arī aviosabiedrību Yakutia un Tatarstan darbība ES. Krievijas aviācijas iestādes ir galvojušas Komisijai un Aviācijas drošības komitejai, ka tās garantēšot savu lēmumu izpildi. Ievērojot šo galvojumu un visu Eiropas Savienībā plānoto Krievijas aviosabiedrību darbību pastāvīgu un rūpīgu uzraudzību, Komisija ir nolēmusi atturēties no darbības aizlieguma noteikšanas VIM AVIA un šo jautājumu atkal izskatīt nākamajā Aviācijas drošības komitejas sanāksmē.

Komisija un Aviācijas drošības komiteja ir atzinīgi novērtējušas pūliņus, ko visas attiecīgās valstu iestādes pielikušas, lai reformētu pastāvošo civilās aviācijas sistēmu un uzlabotu drošību un lai līdz ar to tiktu garantēta starptautisko drošības standartu efektīva piemērošana. Sadarbībā ar ICAO, ES dalībvalstīm un Eiropas Aviācijas drošības aģentūru Komisija ir gatava aktīvi atbalstīt šīs reformas.

Šajā nolūkā Komisija ir pilnvarojusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūru veikt vairākus tehniskās palīdzības apmeklējumus, kuru mērķis ir atbalstīt atsevišķu valstu kompetentās iestādes to centienos uzlabot lidojumu drošību.

Saskaņā ar atjaunināto Eiropas sarakstu pilnīgs darbības aizliegums Eiropas Savienībā attiecas uz visām 21 valstī sertificētām aviosabiedrībām, kopā uz 273 zināmām aviosabiedrībām šādās valstīs: Afganistāna, Angola, Benina, Džibutija, Ekvatoriālā Gvineja, Filipīnas, Gabona (izņemot trīs pārvadātājus, kuri drīkst nodrošināt lidojumus, ievērojot konkrētus ierobežojumus un nosacījumus), Indonēzija (izņemot sešus pārvadātājus), Kazahstāna (izņemot vienu pārvadātāju, kurš drīkst nodrošināt lidojumus, ievērojot konkrētus ierobežojumus un nosacījumus), Kirgizstānas Republika, Kongo Republika, Kongo Demokrātiskā Republika, Libērija, Mauritānija, Mozambika, Santome un Prinsipi, Sjerraleone, Sudāna, Svazilenda un Zambija.

Sarakstā arī iekļautas četras individuālas aviosabiedrības: Blue Wing Airlines (Surinama), Meridian Airways (Gana), Rollins Air (Hondurasa) un Silverback Cargo Freighters (Ruanda).

Turklāt sarakstā ir iekļautas 11 aviosabiedrības, kurām atļauts veikt lidojumus uz ES, ievērojot stingrus ierobežojumus un nosacījumus: Air Astana (Kazahstāna), kā minēts iepriekš, Air Koryo (Korejas Tautas Demokrātiskā Republika), Airlift International (Gana), Air Service (Komoru salas), Afrijet , Gabon Airlines un SN2AG (Gabona), Iran Air (Irāna), TAAG Angolan Airlines (Angola), Air Madagascar (Madagaskara) un Jordan Aviation (Jordānijas Hāšimītu Karaliste).

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_lv.htm


Side Bar