Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aviacija. Komisija atnaujino oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą, sąrašą

2011 m. lapkričio 21 d., Briuselis. Šiandien Europos Komisija aštuonioliktą kartą atnaujino oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Europos Sąjungoje, sąrašą. Glaudžiai ir aktyviai bendradarbiaujant su dviejų valstybių – Albanijos ir Rusijos Federacijos – aviacijos institucijomis buvo pasiekta, kad abi šalys priėmė griežtas priemones, kuriomis siekiama kontroliuoti ir mažinti šių šalių oro vežėjų, vykdančių skrydžius į ES, pavojų saugai. Todėl Komisijai nereikėjo taikyti priemonių oro vežėjams, kurių pažymėjimai išduoti Albanijoje arba Rusijos Federacijoje. Kadangi ir toliau gerėjo oro vežėjo „TAAG Angolan Airlines“ veiklos rodikliai, šiam oro vežėjui leidžiama skrydžius į ES vykdyti dar dviem orlaiviais. Dėl daug pakartotinai nustatytų saugos trūkumų, Komisija apribojo dalies oro vežėjo „Jordan Aviation“ laivyno veiklą ir uždraudė visus oro vežėjo „Rollins Air“, kuriam pažymėjimas išduotas Hondūre, skrydžius.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Komisija pasirengusi visais įmanomais būdais padėti kaimyninėms šalims kuo greičiau ir veiksmingiau didinti jų techninį pajėgumą ir administracinius gebėjimus, kad jos galėtų įveikti sunkumus saugos srityje. Vis dėlto svarbiausia užtikrinti saugą. Šios srities klausimų negalime spręsti kompromisu. Turėdami įrodymų, kad Europos Sąjungoje arba už jos ribų oro vežėjų skrydžiai nesaugūs, pavojų saugai privalome pašalinti.“

Atsižvelgusi į Skrydžių saugos komiteto vienbalsę nuomonę, Komisija šiandien priėmė aštuonioliktą kartą atnaujintą oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Europos Sąjungoje, sąrašą. Komisijos svetainėje paskelbtu naujuoju sąrašu pakeičiamas ankstesnis, 2011 m. balandžio mėn. priimtas, sąrašas 1 .

Lapkričio 8–10 d. posėdžiavęs Skrydžių saugos komitetas taip pat išnagrinėjo įvairius Europos oro vežėjų atvejus. Kelių valstybių narių kompetentingas institucijas Komisija ragina griežčiau prižiūrėti šiuos oro vežėjus, kad visų Europoje įsteigtų oro vežėjų skrydžių sauga būtų aukščiausio lygio.

Pagal šį atnaujintą sąrašą oro vežėjui „ TAAG Angolan Airlines “ leidžiama skraidyti į ES dviem naujais B-777-300 tipo orlaiviais, nes buvo įrodyta, kad oro vežėjas juos saugiai naudoja ir tinkamai prižiūri savo veiklą.

Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui didelį susirūpinimą kėlė Albanijos oro vežėjų ir šios šalies kompetentingos institucijos veikla. Albanijos institucijai oficialiai įsipareigojus įdarbinti kvalifikuotų darbuotojų, dirbsiančių visą darbo dieną, kad būtų galima užtikrinti nuolatinę oro vežėjų, kuriuos ji kontroliuoja teisės aktais nustatyta tvarka, priežiūrą ir taikant griežtas reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemones (atšauktas oro vežėjo „Albanian Airlines“ pažymėjimas, o iš oro vežėjo „Belle Air“ laivyno pašalintas vienas orlaivis), Skrydžių saugos komitetas vienbalsiai parėmė Komisijos pasiūlymą nesiimti jokių priemonių. Valstybės narės, visų pirma, Italija sutiko toliau stiprinti bendradarbiavimą su Albanija ir teikti techninę pagalbą priežiūrai pagerinti.

Siekdama užtikrinti, kad kai kurių oro vežėjų veikla nekeltų pavojaus saugai, Komisija, Skrydžių saugos komitetui vienbalsiai pritarus, veiklos apribojimus nutarė taikyti oro vežėjui „ Jordan Aviation “ ir neleisti vykdyti skrydžių į ES trimis jo laivyno „Boeing 767“ tipo orlaiviais. Komisija pasirengusi surengti vertinimo vizitą ir taip paremti Jordanijos Hašimitų Karalystės institucijos ir oro vežėjo pastangas patikimai gerinti saugą.

Remdamasi iš Prancūzijos gauta informacija, susijusia su oro vežėjo „Rollins Air“, kuriam pažymėjimas išduotas Hondūre , sauga, Komisija nusprendė uždrausti visus oro vežėjo „Rollins Air“ vykdomus skrydžius, kol nebus pašalinti įvairūs reikšmingi saugos trūkumai, kuriuos pirmoji nustatė Prancūzija.

Be to, į sąrašą dabar įtraukti oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Kongo Respublikos ( „Equatorial Congo“ ), Kongo Demokratinės Respublikos ( „Stellar Airways“ ) ir Filipinų ( „Aeromajestic“ ir „Interisland Airlines“ ) aviacijos institucijos, nes nebuvo gauta reikiamų dokumentais pagrįstų įrodymų, kad šie oro vežėjai laikosi tarptautinių saugos standartų.

Komisija išnagrinėjo trijų oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Rusijos Federacijoje – VIM AVIA, „Yakutia“ ir „Tatarstan Airlines“ – atvejus. Rusijos aviacijos institucija Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui pristatė reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemones, kurias ji taikė šiems oro vežėjams ir visų pirma nurodė, kad visi oro vežėjo VIM AVIA skrydžiai į ES bus apriboti iki 2012 m. balandžio 1 d. Taip pat buvo apribota dalis oro vežėjų „Yakutia“ ir „Tatarstan“ vykdomų skrydžių į ES. Rusijos aviacijos institucija patikino Komisiją ir Skrydžių valdymo komitetą, kad ji užtikrins, kad jos sprendimai bus veiksmingai įgyvendinti. Tuo remdamasi ir atsižvelgdama į tai, kad visų Rusijos oro vežėjų skrydžiai į ES yra nuolatos atidžiai stebimi, Komisija nusprendė neuždrausti oro vežėjui VIM AVIA vykdyti veiklą ir šį atvejį dar kartą išnagrinėti kitame Skrydžių saugos posėdyje.

Komisija ir Skrydžių saugos komitetas pripažino visų atitinkamų nacionalinių kompetentingų institucijų pastangas pertvarkyti veikiančią civilinės aviacijos sistemą ir gerinti saugą, kad būtų užtikrintas veiksmingas tarptautinių saugos standartų taikymas. Komisija, Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, ES valstybės narės ir Europos aviacijos saugos agentūra pasirengusios aktyviai remti šias reformas.

Tam Komisija įpareigojo Europos aviacijos saugos agentūrą surengti techninės pagalbos vizitus ir įvairių valstybių kompetentingoms institucijoms padėti didinti saugą.

Į atnaujintą Europos sąrašą įtraukti visi toliau išvardytos 21 valstybės išduotą pažymėjimą turintys oro vežėjai – tai yra 273 žinomi oro vežėjai, kuriems visiškai uždrausta vykdyti veiklą Europos Sąjungoje: Afganistano, Angolos, Benino, Džibučio, Filipinų, Gabono (išskyrus tris oro vežėjus, kurių veiklai taikomi apribojimai ir tam tikros sąlygos), Indonezijos (išskyrus šešis oro vežėjus), Kazachstano (išskyrus vieną oro vežėją, kurio veiklai taikomi apribojimai ir tam tikros sąlygos), Kirgizijos, Kongo Demokratinės Respublikos, Kongo Respublikos, Liberijos, Mauritanijos, Mozambiko, Pusiaujo Gvinėjos, San Tomė ir Prinsipės, Siera Leonės, Sudano, Svazilando ir Zambijos.

Į sąrašą atskirai įtraukti šie keturi oro vežėjai: Surinamo „Blue Wing Airlines“, Ganos „Meridian Airways“, Hondūro „Rollins Air“ ir Ruandos „Silverback Cargo Freighters“.

Be to, į sąrašą įtraukta 11 oro vežėjų, kuriems veiklą Europos Sąjungoje leidžiama vykdyti su griežtais apribojimais ir tam tikromis sąlygomis: pirmiau minėti Kazachstano „Air Astana“, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos „Air Koryo“, Ganos „Airlift International“, „Air Service Comores“, Gabono „Afrijet“, „Gabon Airlines“ ir SN2AG, „Iran Air“, „TAAG Angolan Airlines“, „Air Madagascar“, kuriam pažymėjimas išduotas Madagaskare ir „Jordan Aviation“, kuriam pažymėjimas išduotas Jordanijos Hašimitų Karalystėje.

Asmenys ryšiams

Helen Kearns +32 2 298 76 38

Dale Kidd +32 2 295 74 61

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_lt.htm


Side Bar