Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Légi közlekedés: módosult az Európai Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listája

Brüsszel, 2011. november 21. – Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta az Európai Unióban működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listájának tizennyolcadik, frissített változatát. Két ország – Albánia, illetve az Orosz Föderáció – légiközlekedési hatóságaival folytatott szoros és intenzív együttműködés eredményeként mindkét ország szigorú intézkedéseket fogadott el az EU-ba járatokat üzemeltető légi fuvarozóikat érintő biztonsági kockázatok ellenőrzése és leküzdése érdekében. Ezért nem volt szükség arra, hogy a Bizottság intézkedéseket hozzon az Albániában vagy az Orosz Föderációban engedélyezett légi fuvarozókkal szemben. A TAAG Angolan Airlines biztonsági teljesítménye tovább javult, így a légi fuvarozó két újabb légi járművet is jogosult az EU-ba közlekedtetni. A Bizottság kénytelen volt a Jordan Aviation légi fuvarozóra vonatkozóan, tekintettel a nagyszámú és ismétlődő biztonsági hiányosságra, működési korlátozásokat bevezetni annak érdekében, hogy flottájának egy része a forgalomból való kizárásra kerüljön, továbbá teljes működési tilalom alá helyezni a Hondurasban engedélyezett Rollins Air légi fuvarozót.

Az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke, Siim Kallas a következőképpen nyilatkozott: „A Bizottság készen áll arra, hogy erejét nem kímélve támogassa szomszédait műszaki és adminisztratív kapacitásaik kiépítésében és a biztonság területén adódó nehézségeknek a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb leküzdésében. Amíg azonban ez a folyamat nem fejeződik be, első a biztonság. Ezen a téren nem ismerünk kompromisszumot. Ha akár az Unión belül, akár azon kívül bebizonyosodik, hogy egy légi fuvarozó működése nem biztonságos, a felmerülő kockázatok kizárása érdekében kötelességünk cselekedni.”

A Bizottság – a repülésbiztonsági bizottság egyhangú állásfoglalását követően – elfogadta az Európai Unióban működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listájának tizennyolcadik változatát. Az új lista a 2011. áprilisi lista helyébe lép, és már elérhető a Bizottság honlapján 1 .

Az november 8–10. között ülésező repülésbiztonsági bizottság európai légi fuvarozókat érintő ügyeket is napirendjére tűzött. A Bizottság több tagállam nemzeti hatóságát arra szólítja fel, hogy ezen légi fuvarozók felett gyakoroljanak fokozottabb felügyeletet annak érdekében, hogy az Európában bejegyzett valamennyi légitársaság működése megfeleljen a lehető legszigorúbb biztonsági kívánalmaknak.

Ezen módosítás révén a TAAG Angolan Airlines légi fuvarozó két modern, B-777-300 típusú légi járművel működhet az EU-ban; ezek vonatkozásában a légi fuvarozó igazolta, hogy képes azokat biztonságosan üzemeltetni és működésüket megfelelően felügyeli.

A Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság komoly aggodalmait fejezte ki az albán légi fuvarozók és az albán hatóságok teljesítményével kapcsolatban. Azt követően, hogy az albán hivatalosan vállalta, hogy teljes munkaidejű, szakképzett személyzetet fog alkalmazni a szabályozási felügyelete alá tartozó légi fuvarozók folyamatos felügyeletének biztosítása érdekében, és mindez nagy hatásfokú végrehajtási intézkedésekkel is párosult (az Albanian Airlines üzembentartási engedélyének visszavonása, illetve egy légi jármű eltávolítása a Belle Air flottájából), a repülésbiztonsági bizottság egyhangúlag támogatta a Bizottság javaslatát, amely szerint nem hoz intézkedéseket. A tagállamok – különösen Olaszország – vállalták, hogy a felügyelet javítására összpontosító technikai segítségnyújtással szorosabbá teszik az Albániával fennálló együttműködésüket.

Mivel egyes légi fuvarozók jelenlegi működése biztonsági kockázatokat vet fel, amelyeket meg kell szüntetni, a Bizottság – a repülésbiztonsági bizottság teljes egyetértésével – úgy döntött, hogy a Jordan Aviation légi fuvarozóra vonatkozóan működési korlátozásokat vezet be, és az Európai Unióba közlekedő flottájából három, Boeing 767 típusú légi járművet kizár. A Bizottság értékelő látogatás révén kész támogatni a Jordán Hásimita Királyságnak és a légi fuvarozónak a biztonság tartós javítására irányuló erőfeszítéseit.

A Hondurasban engedélyezett Rollins Air légi fuvarozó biztonságával kapcsolatban Franciaországból érkezett információ és a repülésbiztonsági bizottság egyhangú támogatása nyomán a Bizottság úgy döntött, hogy a Rollins Air légi fuvarozót működési tilalom alá helyezi mindaddig, míg az a számos, először Franciaország által jelzett jelentős biztonsági problémát meg nem oldja.

Mivel a szükséges igazoló dokumentumok, melyek szerint a légi fuvarozók megfelelnek a nemzetközi biztonsági előírásoknak, nem érkeztek meg, a listát módosították a következő légi fuvarozók felvétele érdekében: a Kongói Köztársaság légiközlekedési hatóságai által engedélyezett Equatorial Congo , a Kongói Demokratikus Köztársaság légiközlekedési hatóságai által engedélyezett Stellar Airways , és Fülöp-szigeteki légiközlekedési hatóságok által engedélyezett Aeromajestic és Interisland Airlines .

A Bizottság megvizsgált három, az Orosz Föderációban engedélyezett légi fuvarozót ( VIM AVIA, Yakutia, Tatarstan Airlines ). Az orosz légiközlekedési hatóságok a Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság előtt bemutatták a szóban forgó légi fuvarozókkal szemben hozott végrehajtási intézkedéseket, különös tekintettel arra, hogy a VIM AVIA légi fuvarozónak az EU-ba irányuló működését 2012. április 1-jéig működési tilalom alá vonták. A Yakutia és a Tatarstan légi fuvarozók Európai Unióba irányuló működését is korlátozták. Az orosz légiközlekedési hatóságok arról biztosították a Bizottságot és a repülésbiztonsági bizottságot, hogy gondoskodnak határozataik hatékony végrehajtásáról. A fentiek és az EU-ba járatokat közlekedtető orosz légi fuvarozók folyamatos, szoros ellenőrzéséről szóló egyetértés alapján a Bizottság úgy döntött, hogy nem helyezi működési tilalom alá a VIM AVIA légi fuvarozót, és a repülésbiztonsági bizottság következő ülésén újra megvizsgálja az ügyet.

A Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság méltányolják valamennyi érintett ország nemzeti hatóságainak eddigi erőfeszítéseit, amelyeket a polgári légi közlekedés jelenlegi rendszerének korszerűsítése, és a nemzetközi repülésbiztonsági előírások hatékony betartását garantáló biztonsági szint növelése irányában tettek. A Bizottság az ICAO-val, az uniós tagállamokkal és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel szoros együttműködésben kész tevékenyen hozzájárulni a szükséges reformokhoz.

Ennek érdekében a Bizottság megbízta az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget, hogy több államban hajtson végre technikai segítségnyújtási küldetéseket, amelyek keretében támogatást nyújt az illetékes hatóságoknak a biztonság fokozására tett erőfeszítéseik terén.

A frissített európai listán 21 olyan állam szerepel, amelynek összes engedéllyel rendelkező légi fuvarozójával szemben (273 ismert légitársaság) teljes működési tilalom van érvényben az Európai Unióban: Afganisztán, Angola, Benin, a Kongói Köztársaság, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Dzsibuti, Egyenlítői-Guinea, Gabon (a három, korlátozások és feltételek mellett üzemelő fuvarozó kivételével), Indonézia (hat fuvarozó kivételével), Kazahsztán (a korlátozások és feltételek mellett üzemelő egy fuvarozó kivételével), a Kirgiz Köztársaság, Libéria, Mauritánia, Mozambik, a Fülöp-szigetek, Sierra Leone, São Tomé és Príncipe, Szudán, Szváziföld és Zambia.

A lista továbbra is tartalmaz négy egyedi légitársaságot, ezek: a suriname-i Blue Wing Airlines, a ghánai Meridian Airways, a hondurasi Rollins Air és a ruandai Silverback Cargo Freighters.

Emellett a lista felsorol tizenegy olyan légi fuvarozót, amelynek a működése az Európai Unióban szigorú korlátozásokhoz és feltételekhez kötött, ezek: a fent említett kazahsztáni Air Astana, az Air Koryo a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, a ghánai Airlift International, a Comore-szigeteki Air Service Comores, a gaboni Afrijet, Gabon Airlines és SN2AG, az Iran Air, a TAAG Angola Airlines, a Madagaszkárban engedélyezett Air Madagascar és a Jordán Hásimita Királyságban engedélyezett Jordan Aviation.

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm


Side Bar