Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Lentoliikenne: EU:n musta lista ajan tasalle

Bryssel, 21.11.2011 – Euroopan komissio on tänään kahdeksannentoista kerran päivittänyt EU:ssa lentokieltoon asetettujen lentoyhtiöiden mustaa listaa. Albaniassa tai Venäjän federaatiossa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien suhteen komission ei tarvinnut toteuttaa toimenpiteitä, koska näiden maiden ilmailuviranomaiset ovat tiiviin yhteistyön päätteeksi toteuttaneet merkittäviä toimenpiteitä EU:hun liikennöivien lentoyhtiöidensä turvallisuusriskien valvomiseksi ja rajoittamiseksi. Koska lentoliikenteen harjoittaja TAAG Angolan Airlines on parantanut turvallisuustasoaan entisestään, sen sallitaan harjoittaa lentoliikennettä EU:hun myös kahdella uudella ilma-aluksella. Komission oli monien toistuvien turvallisuuspuutteiden vuoksi rajoitettava Jordan Aviationin toimintaa siten, ettei sillä ole oikeutta liikennöidä osalla kalustoaan. Lisäksi Hondurasissa lentotoimiluvan saanut Rollins Air -lentoyhtiö asetettiin kokonaan toimintakieltoon.

Liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi komission olevan valmis auttamaan naapurimaita kaikin tavoin teknisten ja hallinnollisten valmiuksien kehittämiseksi ja turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. ”Sillä välin on kuitenkin asetettava etusijalle turvallisuus. Emme voi sallia kompromisseja lentoturvallisuuden suhteen. Kun meillä on näyttöä siitä, etteivät lentoyhtiöt Euroopan unionissa tai sen ulkopuolella täytä turvallisuusmääräyksiä, meidän on toimittava lentoturvallisuuden varmistamiseksi.”

Komissio on lentoturvallisuuskomitean yksimielisellä tuella tänään päivittänyt EU:ssa lentokieltoon asetettujen lentoyhtiöiden mustaa listaa kahdeksannentoista kerran. Uusi luettelo korvaa huhtikuussa 2011 vahvistetun edellisen luettelon, ja siihen voi tutustua jo nyt komission verkkosivuilla 1 .

Lentoturvallisuuskomitea tutki 8.–10. marraskuuta pidetyssä kokouksessaan myös useita eurooppalaisiin lentoliikenteen harjoittajiin liittyviä tapauksia. Komissio kehottaa useiden jäsenvaltioiden viranomaisia parantamaan tällaisten lentoliikenteen harjoittajien valvontaa sen varmistamiseksi, että kaikki Eurooppaan sijoittautuneet lentoyhtiöt toimivat korkeimmalla turvallisuustasolla.

Listapäivityksellä TAAG Angolan Airlinesin sallitaan liikennöidä EU:hun kahdella modernilla Boeing B777-300 -tyyppisellä ilma-aluksella. TAAG on osoittanut pystyvänsä hallinnoimaan näitä ilma-aluksia turvallisesti ja valvomaan niiden toimintaa asianmukaisesti.

Komissio ja lentoturvallisuuskomitea ovat olleet hyvin huolissaan Albanian lentoliikenteen harjoittajien ja viranomaisten toiminnasta. Albanian viranomaiset sitoutuivat kuitenkin virallisesti palkkaamaan kokopäiväisiä päteviä tarkastajia sen varmistamiseksi, että niiden valvonnassa toimivia lentoliikenteen harjoittajia valvotaan jatkuvasti. Lisäksi ne määräsivät hyvin merkittäviä täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla Albanian Airlinesin lentotoimintalupa peruutetaan ja yksi Belle Airin ilma-alus asetetaan lentokieltoon. Tämän vuoksi lentoturvallisuuskomitea tuki yksimielisesti komission ehdotusta, jonka mukaan toimenpiteistä pidättäydytään. Jäsenvaltiot, erityisesti Italia, ovat suostuneet tehostamaan yhteistyötään Albanian kanssa antamalla teknistä apua valvonnan parantamiseksi.

Sen varmistamiseksi, ettei eräiden lentoyhtiöiden toiminnasta aiheudu turvallisuusriskejä, komissio on lentoturvallisuuskomitean yksimielisellä tuella päättänyt määrätä Jordan Aviationille toimintarajoituksia ja asettaa kolme sen EU:hun liikennöivää Boeing 767 -tyyppistä ilma-alusta lentokieltoon. Komissio on valmis muun muassa arviointikäynnin avulla tukemaan Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan viranomaisten ja asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan pyrkimyksiä parantaa turvallisuutta kestävällä tavalla.

Kun komissio oli saanut Ranskalta tietoja, jotka liittyivät Hondurasissa lentotoimiluvan saaneen Rollins Air -lentoyhtiön turvallisuuteen, se päätti lentoturvallisuuskomitean yksimielisellä tuella määrätä Rollins Airin kokonaan toimintakieltoon kunnes alun perin Ranskan havaitsemat merkittävät turvallisuuspuutteet on ratkaistu.

Lisäksi luettelo sisältää nyt sellaiset lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimiluvan toimivaltaisilta viranomaisilta Kongon tasavallassa ( Equatorial Congo ), Kongon demokraattisessa tasavallassa ( Stellar Airways ) tai Filippiineillä ( Aeromajestic ja Interisland Airlines ) toimittamatta tarvittavia asiakirjatodisteita kansainvälisten turvallisuusnormien noudattamisesta.

Komissio on tutkinut kolmea Venäjän federaatiossa lentotoimiluvan saanutta lentoliikenteen harjoittajaa ( VIM AVIA, Yakutia ja Tatarstan Airlines ). Venäjän viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle mainittujen lentoyhtiöiden osalta määrätyistä täytäntöönpanotoimenpiteistä ja erityisesti siitä, että VIM AVIAlle on määrätty toimintarajoituksia sen EU:hun harjoittamassa lentoliikenteessä 1. huhtikuuta 2012 asti. Myös Yakutian ja Tatarstanin lentoliikennettä EU:hun on rajoitettu. Venäjän ilmailuviranomaiset ovat vakuuttaneet komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle takaavansa päätöstensä tehokkaan täytäntöönpanon. Tästä syystä ja koska Venäjän ilma-alusten EU:hun harjoittamaa lentoliikennettä on luvattu valvoa jatkuvasti ja tiiviisti, komissio on päättänyt olla määräämättä VIM AVIAlle toimintakieltoa. Se tarkastelee tätä tapausta myöhemmin uudelleen lentoturvallisuuskomiteassa.

Komissio ja lentoturvallisuusko mitea ovat tunnustaneet asianomaisten kansallisten viranomaisten pyrkimykset uudistaa nykyinen siviili-ilmailujärjestelmä ja parantaa turvallisuutta sen varmistamiseksi, että kansainvälisiä turvallisuusnormeja sovelletaan tehokkaasti. Komissio on valmis tukemaan näitä uudistuksia aktiivisesti yhteistyössä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO), EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan lentoturvallisuusviraston kanssa.

Komissio on tätä varten valtuuttanut Euroopan lentoturvallisuusviraston suorittamaan teknisiä avustuskäyntejä, joiden tavoitteena on eräiden maiden toimivaltaisten viranomaisten tukeminen lentoturvallisuuden parantamiseksi.

Ajan tasalle saatetussa luettelossa on 21 maan kaikki lentoyhtiöt. Nämä maat ovat Afganistan, Angola, Benin, Djibouti, Filippiinit, Gabon (lukuun ottamatta kolmea lentoyhtiötä, joiden toiminnalle on asetettu tiukat rajoitukset ja ehdot), Indonesia (lukuun ottamatta kuutta lentoyhtiötä), Kazakstan (lukuun ottamatta yhtä lentoyhtiötä, jonka toiminnalle on asetettu tiukat rajoitukset ja ehdot), Kirgisian tasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta, Kongon tasavalta, Liberia, Mauritania, Mosambik, Päiväntasaajan Guinea, Sambia, São Tomé ja Príncipe, Sierra Leone, Sudan ja Swazimaa.

T äydelliseen lentotoimintakieltoon Euroopan unionissa on asetettu yhteensä 273 tiedossa olevaa lentoyhtiötä.

Luettelossa on myös neljä yksittäistä lentoyhtiötä: Blue Wing Airlines Surinamesta, Meridian Airways Ghanasta, Rollins Air Hondurasista ja Silverback Cargo Freighters Ruandasta.

Lisäksi luettelossa ovat seuraavat 11 lentoyhtiötä, joilla on lupa harjoittaa lentoliikennettä EU:hun noudattaen tiukkoja ehtoja ja rajoituksia: Air Astana Kazakstanista (mainittu jo edellä); Air Koryo Korean demokraattisesta kansantasavallasta; Airlift International Ghanasta; Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines ja SN2AG Gabonista; Iran Air; TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar, joka on saanut lentotoimintaluvan Madagaskarissa, ja Jordan Aviation, joka on saanut lentotoimintaluvan Jordanian hašemiittisessa kuningaskunnassa.

Contacts:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fi.htm


Side Bar