Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Lennundus: komisjon ajakohastab ELis keelatud lennuettevõtjate nimekirja

Brüssel, 21. november 2011 – Euroopa Komisjon võttis vastu ELis keelatud lennuettevõtjate kaheksateistkümnenda ajakohastatud nimekirja. Tihe ja aktiivne koostöö kahe riigi, Albaania ja Venemaa Föderatsiooni lennuametitega on viinud selleni, et mõlemad riigid on võtnud rangeid meetmeid, et kontrollida ja piirata ELi lendavate Albaania ja Venemaa Föderatsiooni lennuettevõtjate ohutusriske. Seepärast ei olnud komisjonil vaja Albaanias ja Venemaa Föderatsioonis litsentsitud lennuettevõtjate suhtes meetmeid kohaldada. Seoses sellega, et lennuettevõtja TAAG Angolan Airlines oli oma ohutusalast tegevust täiendavalt tõhustanud, anti luba lennata ELi veel kahele kõnealuse lennuettevõtja õhusõidukile. Komisjon oli sunnitud arvukate ja korduvate ohutuspuudujääkide tõttu kohaldama tegevuspiiranguid teatava hulga lennuettevõtja Jordan Aviation käitatavate õhusõidukite suhtes ning keelama täielikult Hondurases sertifitseeritud lennuettevõtja Rollins Air õhusõidukite lennud ELi.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Komisjon teeb kõik selleks, et aidata oma naabritel suurendada tehnilist ja haldussuutlikkust ning leida lahendus kõikidele ohutusalastele probleemidele nii kiiresti ja tulemuslikult kui võimalik. Seni aga tuleb eelkõige silmas pidada ohutust. Selles valdkonnas järeleandmisi teha ei tohi. Niipea kui saame teavet selle kohta, et lennuettevõtja ei järgi kas ELis või EList väljaspool ohutusstandardeid, peame ohutuse tagamiseks viivitamata tegutsema.”

Komisjon võttis täna lennuohutuskomitee üksmeelsel toetusel vastu ELis keelatud lennuettevõtjate kaheksateistkümnenda ajakohastatud nimekirja. Uus nimekiri asendab aprillis 2011 koostatud eelmise nimekirja ja on juba kättesaadav komisjoni veebisaidil 1 .

Lennuohutuskomitee koosolek toimus 8.–10. novembrini ja seal arutati muu hulgas ka Euroopa lennuettevõtjatega seotud küsimusi. Komisjon innustab teatavate liikmesriikide ametiasutusi tõhustama järelevalvet kõnealuste lennuettevõtjate üle, et tagada kõikide Euroopas asutatud lennufirmade võimalikult kõrge ohutustase.

Kõnealuses ajakohastatud nimekirjas antakse kahele lennuettevõtja TAAG Angolan Airlines käitatavale nüüdisaegsele B-777-300 tüüpi õhusõidukile luba alustada lendamist ELi, kuna kõnealune lennuettevõtja on näidanud oma suutlikkust eespool nimetatud õhusõidukeid ohutult käitada ning nende käitamist nõuetekohaselt kontrollida.

Komisjon ja lennuohutuskomitee avaldasid tõsist muret Albaania lennuettevõtjate ja nende üle regulatiivset järelevalvet teostavate asutuste tegevuse suhtes. Pärast Albaania pädevate asutuste ametlikku kinnitust selle kohta, et nad palkavad täiskohaga kvalifitseeritud töötajad, et tagada pidev järelevalve nende regulatiivse järelevalve alla kuuluvate lennuettevõtjate üle ning võtavad ülimalt rangeid jõustamismeetmeid, mis muu hulgas hõlmavad lennuettevõtja Albanian Airlines lennuettevõtja sertifikaadi tühistamist ning ühe õhusõiduki kõrvaldamist lennuettevõtja Belle Air õhusõidukipargist, avaldas lennuohutuskomitee ühehäälset toetust komisjoni ettepanekule loobuda meetmete võtmisest. Liikmesriigid eesotsas Itaaliaga on lubanud veelgi tõhustada käimasolevat koostööd Albaaniaga, pakkudes järelevalve täiustamisele suunatud tehnilist abi.

Teatavate lennuettevõtjate käitamistegevusega seotud ohutusalaste riskide vältimiseks otsustas komisjon lennuohutuskomitee üksmeelsel toetusel kohaldada tegevuspiirangut lennuettevõtja Jordan Aviation suhtes ning keelata kolmel kõnealuse lennuettevõtja õhusõidukiparki kuuluval Boeing 767 tüüpi õhusõidukil lendamine ELi. Komisjon on valmis toetama Jordaania Hašimiidi Kuningriigi pädevate asutuste ja nende regulatiivse järelevalve alla kuuluvate lennuettevõtjate jõupingutusi ohutustaseme jätkusuutlikuks tõstmiseks, korraldades kontrollkäigu.

Pärast Prantsusmaa edastatud teavet Hondurases sertifitseeritud lennuettevõtja Rollins Air ohutusalase olukorra kohta otsustas komisjon lennuohutuskomitee üksmeelsel toetusel keelata täielikult lennuettevõtja Rollins Air käitamistegevus kuni Prantsusmaa tuvastatud arvukate oluliste ohutusprobleemide kõrvaldamiseni.

Peale selle sisaldab ajakohastatud nimekiri nüüd järgmiste riikide pädevate asutuste sertifitseeritud lennuettevõtjaid: Kongo Vabariik (lennuettevõtja Equatorial Congo ), Kongo Demokraatlik Vabariik (lennuettevõtja Stellar Airways ) ja Filipiinid (lennuettevõtjad Aeromajestic ja Interisland Airlines ), kuna puuduvad tõendid selle kohta, et asjaomased lennuettevõtjad vastavad rahvusvaheliste ohutusstandardite nõuetele.

Komisjon on tutvunud kolme Venemaa Föderatsioonis sertifitseeritud lennuettevõtja, VIM Avia, Yakutia ja Tatarstan Airlines tegevusega. Venemaa Föderatsiooni lennuametid on teavitanud komisjoni ja lennuohutuskomiteed kõnealuste lennuettevõtjate suhtes kohaldatud täitemeetmetest, eelkõige kuni 1. aprillini 2012 kehtiva lennukeelu kehtestamisest kõikide lennuettevõtja VIM AVIA käitatavate ELi suunduvate lendude suhtes. Piiranguid kohaldatakse ka lennuettevõtjate Yakutia ja Tatarstan poolt ELi käitavate lendude suhtes. Venemaa Föderatsiooni pädevad asutused kinnitanud komisjonile ja lennuohutuskomiteele, et nad tagavad oma otsuste tulemusliku rakendamise. Seepärast võttis komisjon tingimusel, et kõikide Venemaa lennuettevõtjate ELi suunduvate õhusõidukite käitamist jälgitakse pidevalt ja tähelepanelikult, vastu otsuse mitte kohaldada lennuettevõtja VIM AVIA suhtes tegevuskeeldu ning võtta kõnealune küsimus järgmisel lennuohutuskomitee koosolekul uuesti vaatluse alla.

Komisjon ja lennuohutuskomitee liikmed avaldavad kõikide asjaomaste riikide ametiasutustele tunnustust jõupingutuste eest, mida nad on teinud tsiviillennundussüsteemi reformimiseks ning ohutustaseme tõstmiseks, et tagada rahvusvaheliste ohutusstandardite tulemuslik järgmine. Komisjon on valmis koostöös ICAO, ELi liikmesriikide ja Euroopa Lennundusohutusametiga aktiivselt toetama eespool nimetatud riikide tsiviillennundussüsteemi reformimist.

Seoses sellega on komisjon andnud Euroopa Lennundusohutusametile volitused viia läbi tehnilise abi missioone, et toetada eri riikide pädevate asutuste jõupingutusi ohutustaseme tõstmiseks.

Ajakohastatud nimekirja kohaselt on ELi keelatud lennata 21 riigi kõigil sertifitseeritud lennuettevõtjatel (kokku 273 lennuettevõtjat). Need riigid on Afganistan, Angola, Benin, Djibouti, Ekvatoriaal-Guinea, Filipiinid, Gabon (v.a kolm lennuettevõtjat, kelle tegevuse suhtes on kehtestatud piirangud ja tingimused), Indoneesia (v.a kuus lennuettevõtjat), Kasahstan (v.a üks lennuettevõtja, kelle tegevuse suhtes on kehtestatud piirangud ja tingimused), Kirgiisi Vabariik, Kongo Demokraatlik Vabariik, Kongo Vabariik, Libeeria, Mauritaania, Mosambiik, Sambia, São Tomé ja Príncipe, Sierra Leone, Sudaan ja Svaasimaa.

Nimekiri sisaldab endiselt ka nelja konkreetset lennuettevõtjat: Blue Wing Airlines (Suriname), Meridian Airways (Ghana), Rollins Air (Honduras) ja Silverback Cargo Freighters (Rwanda).

Lisaks sellele on nimekirja kantud 11 lennuettevõtjat, kellel on lubatud lennata ELi rangete piirangute ja tingimuste alusel. Need lennuettevõtjad on Air Astana (Kasahstan), Air Koryo (Korea Rahvademokraatlik Vabariik), Airlift International (Ghana), Air Service Comores (Afrijet), Gabon Airlines ja SN2AG (Gabon), Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar (Madagaskar) ja Jordan Aviation (Jordaania Hašimiidi Kuningriik).

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_et.htm


Side Bar