Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Α εροπορικές μεταφορές: Η Επιτροπή επικαιροποιεί τον κατάλογο των αερομεταφορέων που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας στην ΕΕ

Βρυξέλλες , 21 Νοεμβρίου 2011 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τη δέκατη όγδοη επικαιροποίηση του καταλόγου των αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στενή και εντατική συνεργασία με τις αρχές πολιτικής αεροπορίας δύο χωρών - της Αλβανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας - οδήγησε και τις δύο χώρες στη λήψη αυστηρών μέτρων για τον έλεγχο και τον περιορισμό των κινδύνων ασφάλειας των αερομεταφορέων τους που εκτελούν πτήσεις στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν χρειάστηκε να λάβει κανένα μέτρο έναντι των αερομεταφορέων που έχουν αδειοδοτηθεί στην Αλβανία ή τη Ρωσική Ομοσπονδία. Χάρη στην περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων ασφάλειας της TAAG Angolan Airlines, επιτρέπεται στον εν λόγω αερομεταφορέα να προσθέσει δύο αεροσκάφη σε εκείνα που εκτελούν πτήσεις στην ΕΕ. Η Επιτροπή αναγκάστηκε να επιβάλει περιορισμούς λειτουργίας για τον αποκλεισμό μέρος του στόλου της Jordan Aviation λόγω πολλών και επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην ασφάλεια πτήσεων και να απαγορεύσει πλήρως όλες τις πτήσεις του αερομεταφορέα Rollins Air που είναι πιστοποιημένη στην Ονδούρα.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής , κ. Siim Kallas, αρμόδιος για τις μεταφορές δήλωσε: «Η Επιτροπή είναι έτοιμη να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει τους γείτονές της να ενισχύσουν τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητές τους ώστε να ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες στον τομέα της ασφάλειας με τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Εντωμεταξύ, η ασφάλεια αποτελεί την πρώτη προτεραιότητά μας. Δεν μπορούμε να δεχθούμε κανένα συμβιβασμό εν προκειμένω. Από τη στιγμή που έχουμε στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αερομεταφορείς που δεν εκτελούν ασφαλείς πτήσεις πρέπει να λάβουμε μέτρα για να αποκλείσουμε κάθε κίνδυνο που απειλεί την ασφάλεια.»

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα , μετά από ομόφωνη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας των αερομεταφορών, τη δέκατη όγδοη επικαιροποίηση του καταλόγου των αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας στην ΕΕ. Ο νέος κατάλογος αντικαθιστά τον προηγούμενο που καταρτίστηκε τον Απρίλιο του 2011 και διατίθεται ήδη στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής 1 .

Η επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών , η οποία συνεδρίασε από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου, εξέτασε επίσης διάφορες περιπτώσεις ευρωπαϊκών αερομεταφορέων. Η Επιτροπή προτρέπει τις αρχές πολλών κρατών μελών να ενισχύσουν περαιτέρω την εποπτεία των εν λόγω αερομεταφορέων προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ευρώπη εκτελούν πτήσεις τηρώντας τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.

Με την επικαιροποίηση αυτή επιτρέπεται στην TAAG Angolan Airlines να εκτελεί πτήσεις στην ΕΕ με δύο σύγχρονα αεροσκάφη τύπου Β-777-300, για τα οποία ο αερομεταφορέας έχει δείξει ότι είναι σε θέση να τα χειρίζεται με ασφάλεια και ότι ασκεί τη δέουσα εποπτεία στις πτητικές δραστηριότητές τους.

Η Επιτροπή και η επιτροπή ασφάλειας πτήσεων ανησυχούσαν ιδιαίτερα για τις επιδόσεις ασφάλειας των αλβανικών αερομεταφορέων και των αρχών τους . Μετά την επίσημη δέσμευση των αλβανικών αρχών σχετικά με την πλήρη απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού για τη συνεχή εποπτεία των αερομεταφορέων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και σε συνδυασμό με τα πολύ αυστηρά μέτρα επιβολής (ανάκληση του πιστοποιητικού αερομεταφορέα της Albanian Airlines και αποκλεισμό ενός αεροσκάφους από τον στόλο της Belle Air), η επιτροπή ασφάλειας πτήσεων υποστήριξε ομόφωνα την πρόταση της Επιτροπής να μη ληφθούν μέτρα. Τα κράτη μέλη και ιδίως η Ιταλία δέχθηκαν να ενισχύσουν περαιτέρω την υφιστάμενη συνεργασία τους με την Αλβανία με την παροχή τεχνικής βοήθειας που αποβλέπει κυρίως στη βελτίωση της εποπτείας.

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι πτήσεις ορισμένων αερομεταφορέων δεν ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια , η Επιτροπή, με την ομόφωνη στήριξη της επιτροπής ασφάλειας των αερομεταφορών, αποφάσισε να επιβάλει περιορισμούς λειτουργίας στη Jordan Aviation και να απαγορεύσει, για τρία αεροσκάφη της τύπου Boeing 767, την εκτέλεση πτήσεων στην ΕΕ. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις προσπάθειες των αρχών του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και του αερομεταφορέα για τη βελτίωση της ασφάλειας κατά τρόπο βιώσιμο και με τη διεξαγωγή επίσκεψης αξιολόγησης.

Μετά από πληροφορίες που έλαβε από τη Γαλλία σχετικά με την ασφάλεια του αερομεταφορέα Rollins Air που είναι πιστοποιημένος στην Ονδούρα και την ομόφωνη στήριξη στην επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών, η Επιτροπή αποφάσισε να επιβάλει απαγόρευση λειτουργίας σε όλες τις πτήσεις της Rollins Air μέχρις ότου επιλυθούν τα διάφορα σημαντικά προβλήματα ασφάλειας που έθιξε πρώτη η Γαλλία.

Επιπλέον , ο κατάλογος περιλαμβάνει τώρα τους αερομεταφορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τις αρχές πολιτικής αεροπορίας της Δημοκρατίας του Κονγκό ( Equatorial Congo ), της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ( Stellar Airways ) και των Φιλιππίνων ( Aeromajestic και Interisland Airlines ) οι οποίες δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω αερομεταφορείς συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα ασφάλειας πτήσεων.

Η Επιτροπή εξέτασε τρεις αερομεταφορείς που έχουν πιστοποιηθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία - VIM AVIA, Yakutia και Tatarstan Airlines . Οι ρωσικές αρχές πολιτικής αεροπορίας παρουσίασαν στην Επιτροπή και στην επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών τα μέτρα επιβολής σχετικά με τους αερομεταφορείς αυτούς και πιο συγκεκριμένα γνωστοποίησαν τους περιορισμούς λειτουργίας που έχουν επιβληθεί σε όλες τις πτήσεις της VIM AVIA στην ΕΕ μέχρι την 1η Απριλίου 2012. Οι πτητικές λειτουργίες της Yakutia και της Tatarstan στην ΕΕ περιορίστηκαν επίσης. Οι ρωσικές αρχές πολιτικής αεροπορίας διαβεβαίωσαν την Επιτροπή και την επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών ότι εγγυώνται την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεών τους. Στη βάση αυτή και με την προϋπόθεση της συνεχούς και στενής παρακολούθησης όλων των πτήσεων των ρωσικών αερομεταφορέων στην ΕΕ, η Επιτροπή αποφάσισε να μην επιβάλει απαγόρευση λειτουργίας του αερομεταφορέα VIM AVIA και να εξετάσει εκ νέου την περίπτωση αυτή στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής ασφάλειας των αερομεταφορών.

Η Επιτροπή και η επιτροπή ασφάλειας των αερομεταφορών έχουν αναγνωρίσει τις προσπάθειες όλων των ενδιαφερομένων εθνικών αρχών να αναμορφώσουν το ισχύον σύστημα πολιτικής αεροπορίας και να βελτιώσουν την ασφάλεια προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών προτύπων ασφαλείας . Η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει ενεργά τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με τον ΔΟΠΑ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Προς τον σκοπό αυτό , η Επιτροπή έδωσε εντολή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας να πραγματοποιήσει σειρά τεχνικών αποστολών παροχής βοήθειας για τη στήριξη των αρμοδίων αρχών ορισμένων κρατών στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την ασφάλεια.

Ο επικαιροποιημένος ευρωπαϊκός κατάλογος περιλαμβάνει όλους τους αερομεταφορείς που είναι πιστοποιημένοι σε 21 κράτη, ήτοι 273 γνωστούς αερομεταφορείς, οι οποίοι υπόκεινται σε πλήρη απαγόρευση λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Αφγανιστάν, Αγκόλα, Μπενίν, Δημοκρατία του Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τζιμπουτί, Ισημερινή Γουινέα, Γκαμπόν (με εξαίρεση τρεις αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις υπό περιορισμούς και όρους), Ινδονησία (με εξαίρεση έξι μεταφορείς), Καζακστάν (με εξαίρεση έναν αερομεταφορέα που εκτελεί πτήσεις υπό περιορισμούς και όρους), Δημοκρατία της Κιργιζίας, Λιβερία, Μαυριτανία, Μοζαμβίκη, Φιλιππίνες, Σιέρα Λεόνε, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σουδάν, Σουαζιλάνδη και Ζάμπια.

Ο κατάλογος εξακολουθεί να περιλαμβάνει τέσσερις μεμονωμένους αερομεταφορείς : την Blue Wing Airlines του Σουρινάμ, τη Meridian Airways της Γκάνας, την Rollins Air της Ονδούρας και την Silverback Cargo Freighters της Ρουάντας.

Επιπλέον , ο κατάλογος περιλαμβάνει 11 αερομεταφορείς οι οποίοι επιτρέπεται να εκτελούν πτήσεις προς την ΕΕ, υπό αυστηρούς περιορισμούς και υπό όρους: Air Astana του Καζακστάν, όπως προαναφέρθηκε, Air Koryo της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, Airlift International της Γκάνας, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines και SN2AG της Γκαμπόν, Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar που έχει πιστοποιηθεί στη Μαδαγασκάρη και Jordan Aviation που έχει πιστοποιηθεί στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας.

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm


Side Bar