Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Letectví: Komise aktualizuje seznam Unie s leteckými dopravci, na které se vztahuje zákaz provozování letecké dopravy

Brusel 21. listopadu 2011 – Evropská komise dnes přijala osmnáctý aktualizovaný seznam leteckých společností, které nesmějí provozovat dopravu v Evropské unii. Na základě úzké a intenzivní spolupráce s leteckými úřady dvou zemí – Albánie a Ruské federace – byla oběma těmito zeměmi přijata přísná opatření ke kontrole a prevenci všech bezpečnostních rizik, jež ohrožují jejich letecké přepravce při letech do EU. Proto nebylo nutné, aby Komise přijala opatření vůči těmto leteckým dopravcům, kteří získali oprávnění v Albánii nebo v Ruské federaci. Díky dalšímu zlepšení v oblasti bezpečnosti ve společnosti TAAG Angolan Airlines může tento letecký dopravce přidat k letadlům, která již létají do EU, další dvě letadla. S ohledem na četné a opakující se bezpečnostní nedostatky byla Komise nucena vydat provozní omezení, jímž byla z provozu vyloučena část leteckého parku společnosti Jordan Aviation, a v plném rozsahu zakázat veškeré lety leteckého dopravce Rollins Air, který získal osvědčení v Hondurasu.

Místopředseda Komise Siim Kallas, který je odpovědný za dopravu, v této souvislosti prohlásil: „Komise je připravena ze všech sil pomáhat svým sousedům v budování jejich technické a správní kapacity s cílem překonat veškeré problémy v oblasti bezpečnosti co nejrychleji a co nejefektivněji. Zatím platí, že bezpečnost je pro nás nejdůležitější. V této věci si nemůžeme dovolit žádné kompromisy. Pokud máme důkazy, ať už v EU či mimo ni, že letečtí dopravci neprovozují lety bezpečně, musíme přijmout opatření, abychom vyloučili jakékoli riziko.“

Komise dnes na základě jednomyslného stanoviska Výboru pro leteckou bezpečnost schválila osmnáctý aktualizovaný seznam leteckých společností, které nesmějí provozovat svoji činnost v EU . Nový seznam nahradí předchozí z dubna 2011 a již nyní je možno do něj nahlédnout na internetových stránkách Komise 1 .

Výbor pro leteckou bezpečnost, který zasedal ve dnech 8. až 10. listopadu, prošetřil rovněž různé případy evropských leteckých dopravců. Komise vyzývá orgány v několika členských státech, aby nadále posilovaly svůj dohled nad těmito leteckými dopravci a zajistily, aby všechny letecké společnosti usazené v Evropě provozovaly lety na nejvyšší bezpečnostní úrovni.

Podle této aktualizace může letecký dopravce TAAG Angolan Airlines zajišťovat lety do EU dvěma moderními letadly typu B‑777‑300, protože bylo prokázáno, že letecký dopravce, který řádně dohlíží na jejich provoz, je schopen bezpečně řídit jejich provoz.

Velké obavy Komise a Výboru pro leteckou bezpečnost vyvolala činnost albánských leteckých dopravců a leteckých úřadů. Albánské orgány se však oficiálně zavázaly, že v řádném pracovním poměru zaměstnají kvalifikovaný personál, aby zajistily nepřetržitý dohled nad leteckými dopravci, kteří spadají do jejich regulační pravomoci. Zároveň přijaly rázná opatření k prosazení platných předpisů – zrušení osvědčení leteckého dopravce Albanian Airlines a odstranění jednoho letadla z leteckého parku dopravce Belle Air. Výbor pro leteckou bezpečnost proto jednomyslně podpořil návrh Komise zdržet se jakýchkoli opatření. Členské státy, a zejména Itálie, se zavázaly, že dále posílí svou stávající spolupráci s Albánií o poskytování technické pomoci zaměřené na zlepšení dohledu.

Ve snaze zabránit tomu, aby činností některých dopravců nebyla ohrožena bezpečnost, se Komise s jednomyslnou podporou Výboru pro leteckou bezpečnost rozhodla omezit provoz společnosti Jordan Aviation a vyřadit z jejího letadlového parku zajišťujícího lety do EU tři letadla typu Boeing 767. Komise je připravena podpořit úsilí úřadů Jordánského hášimovského království a leteckého dopravce o trvalé zlepšení bezpečnosti i prostřednictvím hodnotící návštěvy.

Po obdržení informací z Francie ohledně bezpečnostních opatření leteckého dopravce Rollins Air, který získal osvědčení v Hondurasu , a na základě jednomyslné podpory ve Výboru pro leteckou bezpečnost se Komise rozhodla uložit dopravci Rollins Air zákaz provozování všech leteckých služeb, a to až do vyřešení vážných bezpečnostních problémů, na něž jako první upozornila Francie.

Kromě toho seznam nyní zahrnuje letecké dopravce, kteří získali osvědčení od leteckých úřadů Konžské republiky ( Equatorial Congo ), Demokratické republiky Kongo ( Stellar Airways ) a Filipín ( Aeromajestic a Interisland Airlines ), aniž by dotyčné úřady získaly nezbytné doklady o tom, že tito dopravci splňují mezinárodní bezpečnostní normy.

Komise posoudila situaci tří leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Ruské federaci – VIM AVIA, Yakutia a Tatarstan Airlines . Ruské orgány předložily Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost doklady o opatřeních určených těmto leteckým dopravcům, a zejména o omezení všech letů VIM AVIA do EU do 1. dubna 2012. Rovněž byly omezeny lety dopravců Yakutia a Tatarstan do EU. Ruské letecké úřady opětovně ujistily Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost, že zaručí účinné provádění svých rozhodnutí. Z těchto důvodů a na základě dohody o soustavném a důkladném sledování všech činností ruských leteckých dopravců v EU Komise rozhodla, že společnosti VIM AVIA neuloží zákaz provozování letecké dopravy a znovu prověří tento případ na příštím zasedání Výboru pro leteckou bezpečnost.

Komise i Výbor pro leteckou bezpečnost ocenily snahu orgánů všech dotčených zemí o reformu stávajícího systému letecké dopravy a o zvýšení bezpečnosti tak, aby bylo zaručeno účinné uplatňování mezinárodních bezpečnostních norem. Komise je připravena ve spolupráci s ICAO, členskými státy EU a Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví tyto reformy aktivně podporovat.

Za tímto účelem Komise pověřila Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví, aby vykonala řadu misí s cílem poskytnout příslušným orgánům v některých státech technickou podporu a tím podpořila jejich snahy o zvýšení bezpečnosti.

Aktualizovaný seznam EU zahrnuje všechny dopravce, kteří získali osvědčení v 21 státech, což je celkem 273 známých leteckých dopravců, jimž byl uložen úplný zákaz provozování letů v Evropské unii. Jsou to tyto země: Afghánistán, Angola, Benin, Konžská republika, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Rovníková Guinea, Gabon (s výjimkou tří dopravců, kteří provozují leteckou dopravu s určitými omezeními a za určitých podmínek), Indonésie (s výjimkou šesti dopravců), Kazachstán (s výjimkou jednoho dopravce, který provozuje leteckou dopravu s určitými omezeními a za určitých podmínek), Kyrgyzská republika, Libérie, Mauritánie, Mosambik, Filipíny, Sierra Leone, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Súdán, Svazijsko a Zambie.

Na seznamu jsou dále uvedeni čtyři jednotliví dopravci: Blue Wing Airlines ze Surinamu, Meridian Airways z Ghany, Rollins Air z Hondurasu a Silverback Cargo Freighters z Rwandy.

Kromě toho je do seznamu zařazeno 11 leteckých dopravců, kteří mohou provozovat leteckou dopravu v EU jen s přísným omezením a za určitých podmínek: výše uvedený dopravce Air Astana z Kazachstánu, dopravci Air Koryo z Korejské lidově demokratické republiky, Airlift International z Ghany, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines a SN2AG z Gabonu, Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar, který získal osvědčení na Madagaskaru, a Jordan Aviation s osvědčením uděleným v Jordánském hášimovském království.

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_cs.htm


Side Bar