Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Tänker du flytta till EU? Hitta nyttig information några musklick bort

Bryssel den 18 november 2011 . Var ansöker man om ett tyskt arbetstillstånd? Behöver en indisk medborgare uppehållstillstånd för att studera i Spanien? Och om du blivit utnyttjad av en arbetsgivare, vem kan du då ringa för att få hjälp?

Cecilia Malmström, EU-kommissionären för inrikes frågor, presenterade idag ”EU:s invandringsportal” (tillgänglig på engelska, franska och tyska), en webbsida med praktisk information för utländska medborgare intresserade av att flytta till EU. Webbsidan, ec.europa.eu/immigration , riktar sig även till migranter som redan befinner sig här och önskar flytta från ett EU-land till ett annat. Sidan innehåller specifik information för alla kategorier av migranter om invandringsförfaranden i alla 27 medlemsländer.

– Många människor som vill flytta till Europeiska unionen är inte medvetna om de möjligheter som finns, hur man ansöker om uppehållstillstånd och riskerna i anslutning till olaglig migration. Migranter som redan befinner sig i EU är inte heller alltid medvetna om sina rättigheter. Vi bör ge dem pålitlig och lättillgänglig information om de ibland invecklade förfarandena, sade Cecilia Malmström.

Bakgrund

EU:s invandringsportal ger en ingång till aktuell, praktisk information om EU och nationella immigrationsförfaranden och immigrationspolitik. Arbetstagare, forskare, studerande och personer som önskar förenas med familjemedlemmar som redan befinner sig i EU kan hitta information anpassad efter sina behov om det medlemsland de är intresserade av att flytta till. Portalen innehåller även direkta länkar till webbsidor för nationella myndigheter som har hand om invandring. Användare kan även hitta tydlig information om sina rättigheter och om de behöver ett visum för att komma till EU.

EU:s invandringsportal förklarar hur man lagligt tar sig in i EU och beskriver riskerna med olaglig migration, t.ex. människohandel och smuggling. Migranter och potentiella migranter hittar här även ett omfattande register över statliga och icke-statliga organisationer som erbjuder hjälp. Dessutom kan även organisationer som hjälper migranter samt invandrarmyndigheter, arbetsförmedlingar och forskare använda sig av den utförliga information som är tillgänglig via webbsidan.

EU:s invandringsportal är tillgänglig på engelska och franska på adressen http://ec.europa.eu/immigration/

En arabisk och en spansk version av webbsidan är på gång, och förbättringar som ska göra det lättare att komma in på sidan från olika tekniska plattformer.

Vid utvecklingen av invandringsportalen genomförde kommissionen ett omfattande samråd, där organisationer som hjälper migranter, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och grupper som representerar trossamfund från ursprungsländerna, transitländerna och destinationsländerna deltog. Detta samråd har ägt rum i Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Mali.

20,1 miljoner människor i EU är medborgare i länder utanför EU, vilket utgör kring 4 % av EU:s totala befolkning.

År 2010 utfärdade EU-länderna och de länder som deltar i Schengensamarbetet mer än 11 miljoner visum.

Antalet offer för människohandel till eller inom EU uppskattas uppgå till flera hundra tusen varje år.

Mer information

EU:s invandringsportal:

http://ec.europa.eu/immigration/

Webbsida för Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Webbsida för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index.html

Kontaktpersoner:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar