Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Pārceļaties uz ES? Labs padoms tagad ir viegli pieejams internetā

Brisele, 2011. gada 18. novembris. Kur pieprasīt Vācijas darba atļauju? Vai Indijas pilsonim ir vajadzīga uzturēšanās atļauja, lai studētu Spānijā? Kur vērsties pēc palīdzības, ja esat ticis pakļauts darba ekspluatācijai?

Šodien Eiropas komisāre iekšlietu jomā Sesīlija Malmstrēma atklāja “ES Imigrācijas portālu” – tīmekļa vietni, kurā pieejama praktiska informācija ārvalstu valstspiederīgajiem, kas vēlas pārcelties uz ES. Šī vietne – ec.europa.eu/immigration – ir domāta arī migrantiem, kas jau ir ieceļojuši ES un vēlas pārvietoties no vienas dalībvalsts uz citu. Tā sniedz katrai migrantu kategorijai specifisku informāciju par migrācijas procedūrām visās 27 dalībvalstīs.

Komisāre Malmstrēma sacīja: “Daudzi cilvēki, kas vēlas pārcelties uz ES, nezina, kādas ir iespējas, kā pieteikties uzturēšanās atļaujas saņemšanai vai kādi riski saistās ar nelegālu migrāciju. Savukārt migranti, kas jau ir ieceļojuši ES, ne vienmēr zina savas tiesības. Mums nepieciešams sniegt pamatīgu, viegli pieejamu informāciju par šīm reizēm visai sarežģītajām procedūrām.”

Pamatinformācija

ES imigrācijas portāls ir galvenā tīmekļa vietne, kur rast jaunāko praktisko informāciju par ES un valstu imigrācijas procedūrām un politiku. Darbinieki, pētnieki, studenti un tie, kas vēlas pievienoties ģimenēm, kuras jau atrodas ES, var atrast savām vajadzībām piemērotu informāciju par dalībvalsti, uz kuru viņi ir iecerējuši pārcelties. Portālā ir arī tiešas saites uz valstu imigrācijas iestāžu tīmekļa vietnēm. Lietotāji var arī atrast skaidru un nepārprotamu informāciju par savām tiesībām un par to, vai viņiem, ieceļojot ES, ir vajadzīga vīza.

ES imigrācijas portālā ir izskaidrots, kā likumīgi ieceļot ES teritorijā, un aprakstīti riski saistība ar nelegālu migrāciju, piemēram, cilvēku tirdzniecība un kontrabanda. Tāpat migrantiem un potenciālajiem migrantiem būs pieejama plaša kontaktinformācija par valsts un nevalstiskām organizācijām, kas viņiem var sniegt palīdzību. Turklāt izvērsto informāciju, kas pieejama ar vietnes starpniecību, var izmantot arī migrantu atbalsta organizācijas, kā arī imigrācijas iestādes, nodarbinātības dienesti un pētnieki.

ES Imigrācijas portāls ir pieejams angļu un franču valodā šādā vietnē: http://ec.europa.eu/immigration/

Tiek gatavotas vietnes versijas arābu un spāņu valodā, kā arī veikti uzlabojumi, lai vietne būtu labāk pieejama no dažādām tehniskām platformām.

ES Imigrācijas portāla izstrādes laikā Komisija veica plašu apspriešanos, tostarp ar migrantu atbalsta organizācijām, arodbiedrībām, darba devēju apvienībām un uz ticības pamata veidotām grupām izcelsmes, tranzīta un galamērķa valstīs. Šādas apspriedes ir notikušas Beļģijā, Čehijā, Francijā, Vācijā, Spānijā un Mali.

ES 20,1 miljoni cilvēku jeb aptuveni 4 % no ES kopējā iedzīvotāju skaita ir trešo valstu pilsoņi.

2010 . gadā ES dalībvalstis un valstis, kas piedalās Šengenas sadarbībā, izsniedza vairāk nekā 11 miljonus vīzu.

Tiek lēsts, ka katru gadu uz ES vai tās iekšienē notiek cilvēku tirdzniecība, no kuras cieš vairāki simti tūkstošu cilvēku.

Plašāka informācija:

ES Imigrācijas portāls

http://ec.europa.eu/immigration

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar