Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Keliatės gyventi į Europos Sąjungą? Naudingų patarimų lengvai rasite internete

Briuselis, 2011 m. lapkričio 18 d. Kur prašyti leidimo dirbti Vokietijoje? Ar Indijos piliečiui, norinčiam studijuoti Ispanijoje, reikia leidimo gyventi? Į ką kreiptis, jei buvote išnaudojamas darbe?

Šiandien už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilija Malmström paskelbė, kad pradeda veikti ES imigracijos portalas – interneto svetainė, kurioje pateikiama labai praktiškos informacijos užsienio piliečiams, norintiems keltis gyventi į ES. Svetainė ec.europa.eu/immigration taip pat skirta čia jau gyvenantiems migrantams, ketinantiems persikelti į kitą valstybę narę. Joje pateikiama įvairių kategorijų migrantams aktuali informacija apie visų 27 valstybių narių migracijos procedūras.

Komisijos narė C. Malmström sakė: „Daugybė žmonių, norinčių gyventi Europos Sąjungoje, nežino apie savo galimybes, nemoka pateikti prašymo dėl leidimo gyventi ir nesuvokia neteisėtos migracijos pavojų. ES jau įsikūrę migrantai taip pat ne visada žino savo teises. Turime suteikti jiems patikimą, lengvai prieinamą informaciją apie šias neretai sudėtingas procedūras.“

Pagrindiniai faktai

ES imigracijos portalas – svarbiausias šaltinis ieškantiems naujausios praktinės informacijos apie Europos Sąjungos ir nacionalines imigracijos procedūras ir politikos priemones. Darbuotojai, mokslininkai, studentai ar žmonės, norintys įsikurti su savo šeimos nariais, jau gyvenančiais ES, čia ras atsakymus į rūpimus klausimus ir informacijos apie valstybę narę, kurioje jie ketina apsigyventi. Portale taip pat pateikiama tiesioginių imigracijos srityje dirbančių nacionalinių institucijų interneto svetainių nuorodų. Vartotojams taip pat pateikiama aiški informacija apie jų teises ir nurodoma, ar jiems vykstant į ES reikalinga viza.

ES imigracijos portale paaiškinama, kokia yra teisėto ES sienos kirtimo procedūra ir nurodomi dėl neteisėtos migracijos kylantys pavojai, pavyzdžiui, prekyba žmonėmis ar neteisėtas migrantų vežimas. Migrantai ir tie, kas svarsto galimybę migruoti, čia ras labai išsamų vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų, galinčių suteikti jiems pagalbą, sąvadą. Be to, šioje svetainėje skelbiama išsami informacija gali praversti ir migrantų paramos organizacijoms, imigracijos įstaigoms, įdarbinimo tarnyboms bei mokslininkams.

ES imigracijos portalą angliškai ir prancūziškai galima skaityti adresu http://ec.europa.eu/immigration/ .

Rengiamos svetainės versijos arabų ir ispanų kalbomis. Ji taip pat tobulinama, kad būtų lengviau prieinama naudojantis skirtingomis techninėmis platformomis.

Rengdama ES imigracijos portalą, Komisija daug konsultavosi, be kita ko, su migrantų paramos organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, darbdavių asociacijomis ir religinėmis grupėmis kilmės, tranzito ir paskirties šalyse. Tokios konsultacijos vyko Belgijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje ir Malyje.

20 ,1 milijono ES gyventojų yra trečiųjų šalių piliečiai. Tai apie 4 proc. visų ES gyventojų.

2010  m. ES valstybės narės ir Šengeno erdvėje dalyvaujančios šalys išdavė daugiau kaip 11 milijonų vizų.

Apytiksliais duomenimis, prekybos žmonėmis aukomis ES kasmet tampa keli šimtai tūkstančių žmonių.

Daugiau informacijos

ES imigracijos portalas

http://ec.europa.eu/immigration

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų generalinio direktorato svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone tel. (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst tel. (+32-2) 298 67 64


Side Bar