Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Muuttamassa EU:hun? Uusi verkkosivusto auttaa

Bryssel 18. marraskuuta 2011 – Mistä voi hakea Saksan työlupaa? Tarvitseeko Intian kansalainen oleskeluluvan opiskellakseen Espanjassa? Ja jos olet joutunut hyväksikäytön uhriksi työssä, mistä voit saada tukea?

Sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström avasi tänään EU:n maahanmuuttoportaalin, joka tarjoaa EU:hun muutosta kiinnostuneille käytännön tietoja. Sivusto, ec.europa.eu/immigration , on tarkoitettu myös EU:ssa jo oleville maahanmuuttajille, jotka haluaisivat muuttaa toiseen EU:n jäsenvaltioon. Portaali tarjoaa kullekin maahanmuuttajaryhmälle tietoja kaikissa 27 jäsenvaltiossa sovelletuista maahanmuuttomenettelyistä.

Komissaari Malmström totesi portaalia avatessaan, ettei muuttohalukkailla ole aina tietoa käytössä olevista mahdollisuuksista. ”Aina ei tiedetä, kuinka oleskelulupaa voi hakea, tai mitä riskejä laittomaan maahanmuuttoon liittyy. EU:ssa jo oleskelevat maahanmuuttajat eivät aina tunne oikeuksiaan. Meidän on tarjottava luotettavia, helposti saatavilla olevia tietoja näistä joskus varsin monimutkaisista menettelyistä.”

Tausta

EU:n maahanmuuttoportaali on tietopiste, joka tarjoaa ajanmukaisia käytännön tietoja EU:sta ja kansallisista maahanmuuttomenettelyistä ja toimintalinjoista. Työntekijät, tutkijat, opiskelijat ja ne, jotka haluavat muuttaa jo EU:ssa oleskelevan perheensä luokse, voivat löytää kutakin jäsenvaltiota koskevia, omia tarpeitaan vastaavia tietoja. Portaalista löytyvät myös suorat linkit kansallisten maahanmuuttoviranomaisten internetsivuille. Käyttäjät saavat myös selvästi esitettyjä tietoja omista oikeuksistaan ja siitä, tarvitsevatko he viisumin tullakseen EU:hun.

EU:n maahanmuuttoportaalissa selvitetään, kuinka EU:hun voidaan tulla laillisesti, ja mitä riskejä liittyy laittomaan maahanmuuttoon, esimerkiksi ihmiskauppaan ja salakuljetukseen. Mukana on myös kattava hakemisto valtiollisista ja valtioista riippumattomista organisaatioista, jotka voivat auttaa. Verkkosivujen yksityiskohtaiset tiedot ovat maahanmuuttajien tukijärjestöjen, maahanmuuttoviranomaisten, työnvälityspalvelujen ja tutkijoiden käytettävissä.

Englannin- ja ranskankielinen maahanmuuttoportaali on osoitteessa http://ec.europa.eu/immigration/ .

Arabian- ja espanjankieliset versiot ovat valmisteilla, ja sivuja on tarkoitus parantaa siten, että niihin pääsee helpommin eri järjestelmistä.

Komissio toteutti maahanmuuttoportaalia kehitettäessä laajan kuulemisen, johon osallistui maahanmuuttajien tukiorganisaatioita, ammattiliittoja, työnantajien yhdistyksiä ja uskonnollisia ryhmiä alkuperä-, kauttakulku- ja kohdemaista. Kuulemiset järjestettiin Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa, Saksassa, Tšekissä ja Malissa.

EU:ssa on 20,1 miljoonaa kolmansien maiden kansalaista, mikä on noin 4 prosenttia EU:n väestöstä.

Vuonna 2010 EU:n jäsenvaltiot ja Schengen-yhteistyöhön osallistuvat maat myönsivät yli 11 miljoonaa viisumia.

EU:n alueelle salakuljetettujen tai EU:n alueella ihmiskaupan uhriksi joutuneiden määrän arvioidaan olevan useita satoja tuhansia joka vuosi.

Lisätietoja

EU:n maahanmuuttoportaali

http://ec.europa.eu/immigration

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivut

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivu

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt :

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar