Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Kavatsete asuda elama Euroopa Liitu? Hea nõu on paari hiirekliki kaugusel

Brüssel, 18. november 2011 – Kuhu pöörduda Saksamaa tööloa saamiseks? Kas India kodanik vajab Hispaanias õppimiseks elamisluba? Ja kui Teid on sunnitud orjatööle, kelle poole pöörduda abi saamiseks?

Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström käivitas täna ELi sisserändeportaali – veebisaidi, kus ELi elamaasumisest huvitatud kolmandate riikide kodanikud võivad leida praktilist teavet. Portaal ec.europa.eu/immigration on suunatud ka neile rändajatele, kes juba elavad ELis ja sooviksid kolida teise liikmesriiki. Portaal pakub konkreetset teavet kõigi 27 liikmesriigi sisserändemenetluste kohta iga sisserändaja kategooria jaoks.

Volinik Malmström ütles: „Paljud inimesed, kes soovivad asuda elama Euroopa Liitu, ei tea, millised võimalused on olemas, kuidas taotleda elamisluba või millised riskid kaasnevad ebaseadusliku rändega. Ka juba ELis viibivad sisserändajad ei ole alati oma õigustest teadlikud. Me peame pakkuma nende sageli keerukate menetluste kohta usaldusväärset ja kergesti kättesaadavat teavet.”

Taust

ELi sisserändeportaal on ajakohase ja praktilise teabe allikas ELi ja liikmesriikide sisserändemenetluste ja -poliitika kohta. Tööotsijad, teadlased, üliõpilased ja juba ELis elavate pereliikmetega ühineda soovijad leiavad siit nende vajadustele kohandatud teavet liikmesriikide kohta, kuhu nad soovivad elama asuda. Portaalis on ka otselinke liikmesriikides sisserändega tegelevate ametiasutuste veebisaitidele. Kasutajad leiavad ka selget teavet oma õiguste ning selle kohta, kas nad vajavad ELi pääsemiseks viisat.

ELi sisserändeportaalis selgitatakse, kuidas siseneda ELi seaduslikult, ning kirjeldatakse riske, mis kaasnevad ebaseadusliku rändega, nagu inimkaubandus ja inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine. Sisserändajad ja potentsiaalsed sisserändajad leiavad portaalist ka neid abistavate arvukate valitsus- ja valitsusväliste organisatsioonide kontaktandmed. Peale selle saavad veebisaidi kaudu kättesaadavaks tehtud põhjalikku teavet kasutada sisserändajate tugiorganisatsioonid, samuti sisserändeasutused, tööhõivetalitused ja teadlased.

ELi sisserändeportaal on inglis- ja prantsuskeelne ning asub aadressil http://ec.europa.eu/immigration/ .

Ettevalmistamisel on araabia- ja hispaaniakeelne versioon, samuti täiustatakse portaali, et see oleks ligipääsetav erinevatelt tehnilistelt platvormidelt.

Komisjon viis ELi sisserändeportaali väljatöötamise käigus läbi ulatuslikke konsultatsioone, sh päritolu-, transiidi- ja sihtriikide rändajate tugiorganisatsioonide, ametiühingute, tööandjate liitude ja usuringkondadega. Nimetatud konsultatsioonid viidi läbi Belgias, Hispaanias, Prantsusmaal, Saksamaal, Tšehhis ja Malis.

20,1 miljonit ELi elanikku, mis moodustab 4 % ELi elanikkonnast, on kolmandate riikide kodanikud.

2010. aastal väljastasid ELi liikmesriigid ja Schengeni koostöös osalevad riigid rohkem kui 11 miljonit viisat.

Igal aastal veetakse ebaseaduslikult üle piiri ELi või ELi sees teise liikmesriiki hinnanguliselt mitusada tuhat inimest.

Lisateave

ELi sisserändeportaal:

http://ec.europa.eu/immigration

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar