Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Flytter du til EU? Så er du kun få klik fra gode råd

Bruxelles, den 18. november 2011 : Hvor søger man om arbejdstilladelse i Tyskland? Skal indiske statsborgere søge om opholdstilladelse, når de tager til Spanien for at studere? Hvor kan man få hjælp, hvis man er blevet udnyttet af sin arbejdsgiver?

I dag søsætter EU’s kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, “EU's indvandringsportal”, der er et websted med praktisk information til fremmede statsborgere, der ønsker at flytte til EU. Webstedet har adressen ec.europa.eu/immigration og retter sig også til indvandrere, som allerede befinder sig i EU, men som ønsker at flytte til en anden medlemsstat. De forskellige kategorier af indvandrere kan finde skræddersyet information om immigrationsprocedurerne i alle 27 medlemsstater.

Kommissær Cecilia Malmström udtaler: “Mange af dem, der flytter til EU, er ikke klar over, hvilke muligheder, der eksisterer, hvordan de søger om opholdstilladelse, og hvilke risici, der er forbundet med ulovlig indvandring. Og indvandrere, der allerede befinder sig i EU, kender ikke altid deres rettigheder. Derfor er der behov for pålidelig og lettilgængelig information om disse procedurer, som nogle gange kan være indviklede.”

Baggrund

EU’s indvandringsportal er en indgang til aktuel, praktisk information om EU’s og medlemsstaternes immigrationsprocedurer og -politikker. Arbejdstagere, forskere, studerende og personer, der ønsker at blive sammenført med deres familie i EU, kan finde skræddersyet information om den medlemsstat, de gerne vil flytte til. Portalen indeholder også links til de nationale immigrationsmyndigheders websteder. Brugerne kan finde præcis information om, hvilke rettigheder de har, og om hvorvidt de behøver visum for at rejse ind i EU.

EU’s immigrationsportal forklarer, hvordan man rejser lovligt ind i EU og beskriver, hvilke risici, der er forbundet med ulovlig indvandring, herunder menneskehandel og smugleri. Indvandrere og potentielle indvandrere har adgang til en omfattende kontaktoversigt over statslige og ikke-statslige organisationer, hvor de kan få hjælp. Desuden kan organisationer, der støtter indvandrere, samt immigrationsmyndigheder, arbejdsformidlingskontorer og forskere gøre brug af den grundige information, der stilles til rådighed på webstedet.

EU’s immigrationsportal er tilgængelig på engelsk og fransk på http://ec.europa.eu/immigration/ .

Senere følger en arabisk og en spansk version, og der arbejdes på at øge portalens tilgængelighed fra forskellige tekniske platforme.

I forbindelse med udviklingen af EU’s immigrationsportal gennemførte Kommissionen en omfattende proces med høringer, herunder af organisationer, der støtter indvandrere, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer samt trosbaserede grupper i oprindelseslande, transitlande og bestemmelseslande. Høringerne fandt sted i Belgien, Den Tjekkiske Republik, Frankrig, Tyskland, Spanien og Mali.

Der lever 20,1 mio. tredjelandsstatsborgere i EU svarende til ca. 4 % af den samlede befolkning.

I 2010 udstedte EU’s medlemsstater og landene i Schengensamarbejdet over 11 mio. visa.

Det anslås, at flere hundrede tusinde personer hvert år er genstand for menneskehandel i EU eller på tværs af EU's grænser.

Yderligere oplysninger

EU’s indvandringsportal

http://ec.europa.eu/immigration .

Webstedet for EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm .

Webstedet for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm .

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar