Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Премествате се в Европейския съюз? Само с няколко щраквания ще получите добър съвет в интернет

Брюксел, 18 ноември 2011 г. — Къде да кандидатствате за разрешение за работа в Германия? Нуждае ли се гражданин на Индия от разрешение за пребиваване, за да учи в Испания? Подложени сте на експлоатация на работното място? Към кого може да се обърнете за помощ?

Европейският комисар по вътрешни работи Сесилия Малмстрьом днес откри Портал за имиграция на ЕС — уебсайт с практическа информация за чуждестранни граждани, които биха желали да се преместят в ЕС. Уебсайтът ec.europa.eu/immigration също така е насочен към мигранти, които вече се намират тук и биха искали да се преместят от една държава-членка в друга. За всяка категория мигранти сайтът предоставя конкретна информация за процедурите за миграция във всяка една от 27-те държави-членки.

Комисарят Малмстрьом заяви: „Много хора, които искат да се преместят в Европейския съюз, не знаят какви възможности съществуват, как да кандидатстват за разрешение за пребиваване, нито за рисковете, свързани с незаконната миграция. А мигрантите, които вече се намират в ЕС, не винаги познават своите права. Необходимо е да предоставим солидна и лесно достъпна информация за тези понякога сложни процедури.“

История на досието

Порталът за имиграция на ЕС е първата възможност за достъп до актуална, практическа информация за ЕС и националните имиграционни процедури и политики. Работещи, изследователи, студенти и всички желаещи да се съберат със семействата си, които вече се намират в ЕС, могат да открият информация според нуждите си за държавата-членка, в която биха искали да се преместят. Порталът предлага директни връзки към уебсайтовете на националните органи, които работят по въпросите на имиграцията. Потребителите могат да открият ясна информация за правата си и за това дали им е нужна виза, за да дойдат в ЕС.

Порталът за имиграция на ЕС обяснява какви са процедурите за законно влизане на територията на ЕС и описва рисковете, свързани с незаконната миграция, като например трафик и прехвърляне през граница на хора. Мигрантите и потенциалните мигранти ще открият обширна директория за връзки с правителствени и неправителствени организации, които могат да им помогнат. Освен това организациите за помощ на мигрантите, както и имиграционните органи, службите по заетостта и учените могат да използват задълбочената информация, достъпна чрез уебсайта.

Порталът за имиграция на ЕС съществува на английски и френски език на адрес http://ec.europa.eu/immigration/

Подготвят се версии на арабски и испански език, както и подобрения за по-добър достъп от различни технически платформи.

При създаването на Портала за имиграция на ЕС Комисията проведе широки консултации, включващи организации в помощ на мигрантите, профсъюзи, асоциации на работодателите и основани на вяра групи от държавите на произход, транзитно преминаване и крайна цел. Консултациите се проведоха в Белгия, Чешката република, Франция, Германия, Испания и Мали.

В ЕС 20,1 млн. души са граждани на трети държави, което представлява около 4 % от цялото население на ЕС.

През 2010 г. държавите-членки на ЕС и държавите, участващи в шенгенското сътрудничество, са издали над 11 млн. визи.

Счита се, че броят на хората, преминаващи незаконно границите на ЕС или на отделни държави-членки, възлиза на няколко стотици хиляди годишно.

За повече информация

Портал за имиграция на ЕС

http://ec.europa.eu/immigration

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакт :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar