Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/136

Bryssel den 8 februari 2011

Mobiltillverkare levererar ny universalladdare

Har du någon gång irriterat dig på att du inte kan låna kompisens eller kollegans mobilladdare eftersom den inte är kompatibel med din telefon? Snart är det slut med sådana problem. EU-kommissionen har i flera år kämpat för att driva igenom den enkla idén om en standardladdare som är kompatibel med mobiltelefoner av alla märken. Tack vare ett samarbete mellan fjorton företag och EU-kommissionen finns nu lösningen – se webbplatsen En laddare för alla. Nya tekniska standarder för datakompatibla mobiltelefoner släpptes den 29 december 2010. I dag överlämnar Bridget Cosgrave, generaldirektör för DigitalEurope, som är den största industrisammanslutningen för digital teknik, ett provexemplar av en kompatibel standardladdare till EU-kommissionens vice ordförande Antonio Tajani.

”Jag välkomnar lanseringen av nya mobiltelefonladdare som utgår från den nya EU-standarden. Det är verkligt goda nyheter för de europeiska konsumenterna. Nu väntar vi bara på att den nya laddaren och kompatibla mobiltelefoner ska finnas ute på hyllorna. I dag går startskottet för en genomförandeprocess som sattes igång av EU-kommissionen. Tack vare kommissionens stöd har tillverkarna kunnat leverera denna förmån till europeiska konsumenter förhållandevis snabbt. EU har kommit fram till den enhetliga mobilladdarlösningen genom att använda ett synsätt som bygger på sunt förnuft och som alla vinner på – utan att några nya regler behöver införas. EU-kommissionen ska samarbeta med mobilindustrin så att konsumenter i Europa så snart som möjligt kan dra nytta av förslaget.

Offentliggörandet av standarderna i december 2010 innebär att mobiltelefontillverkarna nu kan fortsätta med konstruktionsmässiga ändringar och tester av laddarna för att garantera att kompatibla telefoner är säkra och driftskompatibla. Datakompatibla mobiltelefoner av olika märken kan nu laddas med en och samma laddare. Det är ett stort framsteg för mobilanvändarna. De fjorton tillverkarna har enats om att börja sälja de nya standardmobilladdarna under 2011.

Standardladdaren är ett konkret bevis på hur standardisering kan bidra till att vardagen förenklas för människor i Europa. Standardisering är ett av de huvudområden som kommissionen stödjer i syfte att utnyttja den inre marknadens potential, i enlighet med den årliga tillväxtöversikten från januari 2011.

Bakgrund

Inkompatibla mobilladdare vållar inte bara användarna besvär, utan är också ett miljöproblem i EU. Mobiltelefonanvändare som vill byta ut sin gamla mobil tvingas ofta köpa en ny laddare, oavsett vilket skick den gamla är i.

Efter en begäran från EU-kommissionen har de fjorton största mobiltelefontillverkarna enats om att underteckna ett samarbetsavtal för att harmonisera laddare för datakompatibla mobiltelefoner som säljs i EU. Bland avtalsparterna finns Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (ALCATEL mobile phones), Texas Instruments och Atmel.

På uppdrag från kommissionen har Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (CEN-CENELEC) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI) utfärdat de harmoniserade standarder som gäller för de datakompatibla mobiltelefoner som ska användas med den nya standardladdaren från och med 2011. Den enhetliga mobilladdarlösningen bygger på gränssnittet mikro-USB. Enligt samarbetsavtalet är det tillåtet att använda adaptrar, för telefoner som inte har mikro-usb-kontakt.

Samarbetsavtalet gäller datakompatibla mobiltelefoner, det vill säga telefoner som kan kopplas till en dator för att dela exempelvis bilder, filer och musik. Datakompatibla mobiltelefoner dominerar redan på marknaden. Så kallade smartphones är en typ av datakompatibel mobiltelefon.

Vill du veta mer?

En laddare för alla

Se också

http://www.youtube.com/watch?v=jIyo29pjgDI&feature=player_profilepage


Side Bar