Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/136

V Bruseli 8. februára 2011

Jednotná nabíjačka mobilných telefónov je na svete

Už vás niekedy nahnevalo, že ste si nemohli od priateľa alebo od kolegu požičať nabíjačku mobilného telefónu, lebo nebola kompatibilná s vaším telefónom? Toto obdobie sa chýli ku koncu. Komisia už veľa rokov pretláča jednoduchú myšlienku jednotnej nabíjačky kompatibilnej s mobilnými telefónmi všetkých značiek. Vďaka spolupráci medzi štrnástimi spoločnosťami a Európskou komisiou sa zrodilo riešenie: onechargerforall.eu. Nové technické normy vzťahujúce sa na mobilné telefóny s možnosťou prenosu dát sa uverejnili 29. decembra 2010. Podpredseda Európskej komisie, Antonio Tajani, dostal exemplár od Bridget Cosgrave, generálnej riaditeľky DIGITALEUROPE – najväčšieho združenia európskeho priemyslu digitálnej technológie.

„Vítam zavádzanie nových nabíjačiek mobilných telefónov založených na novej norme EÚ. Pre európskeho spotrebiteľa sú to skutočne dobré správy. Teraz sa čaká na to, kedy sa nová nabíjačka a kompatibilné mobilné telefóny objavia v regáloch. Nalieham na priemysel, aby urýchlil ich uvedenie na trh a umožnil tak, aby občania v celej EÚ mohli čo najskôr využívať výhody jednotnej nabíjačky“, uviedol Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za priemysel a podnikanie.

Dnešným dňom sa začína proces implementácie iniciovaný Európskou komisiou. Vďaka podpore poskytnutej Komisiou sa výrobcom podarilo ponúknuť túto výhodu európskym spotrebiteľom v relatívne krátkom časovom období. EÚ sa dopracovala k jednotnému riešeniu spôsobu nabíjania pomocou racionálneho prístupu, ktorý je prospešný pre všetkých, a to bez potreby akéhokoľvek nového právneho predpisu. Európska komisia bude spolupracovať s priemyslom tak, aby mali európski spotrebitelia z tejto iniciatívy prospech čo najskôr.

Uverejnenie noriem v decembri 2010 znamená, že výrobcovia mobilných telefónov môžu začať realizovať požadované zmeny v dizajne a skúšaní nabíjačiek s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a interoperabilitu kompatibilných telefónov. Kompatibilné mobilné telefóny rôznych značiek s možnosťou prenosu dát môžu v súčasnosti fungovať s tou istou jednotnou nabíjačkou, čo pre ich používateľov znamená veľký krok vpred. Štrnásť výrobcov sa dohodlo na uvedení novej jednotnej nabíjačky mobilných telefónov na európsky trh v priebehu roku 2011.

Jednotná nabíjačka je hmatateľným dôkazom toho, ako môže normalizácia uľahčiť Európanom život. Normalizácia je jedným z kľúčových prvkov, ktoré Komisia podporuje s cieľom využiť potenciál jednotného trhu, tak ako sa to zdôrazňuje v ročnom prieskume rastu z januára 2011.

Kontext

Nekompatibilnosť nabíjačiek mobilných telefónov nielenže spôsobuje ich používateľom nepríjemnosti, ale zároveň predstavuje vážny problém pre životné prostredie Európskej únie. Používatelia mobilných telefónov, ktorí si želajú nahradiť svoje telefóny, potrebujú často kúpiť novú nabíjačku nezávisle na tom, v akom stave je ich súčasná nabíjačka.

Na žiadosť Európskej komisie sa štrnásť hlavných výrobcov mobilných telefónov dohodlo na podpísaní memoranda o porozumení (Memorandum of Understanding, ďalej len „MoU“) s cieľom harmonizovať nabíjačky mobilných telefónov s možnosťou prenosu dát, ktoré sa predávajú v EÚ. Medzi signatárske spoločnosti MoU patrí Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (mobilné telefóny ALCATEL), Texas Instruments a Atmel.

Na základe poverenia Európskej komisie vydali európske normalizačné orgány CEN-CENELEC a ETSI harmonizované normy, ktoré musia od roku 2011 spĺňať mobilné telefóny s možnosťou prenosu dát, ktoré sú kompatibilné s novou jednotnou nabíjačkou. Riešenie jednotnej nabíjačky sa zakladá na technológii mikro USB konektorov. V prípade telefónov, ktoré nemajú mikro USB rozhranie, sa v zmysle memoranda o porozumení povoľuje adaptér.

Dohoda sa vzťahuje na mobilné telefóny s možnosťou prenosu dát, t. j. na tie, ktoré sa dajú zapojiť do počítača na výmenu napr. fotiek, súborov a hudby. Mobilné telefóny s možnosťou prenosu dát už prevládajú na trhu. Takzvané inteligentné telefóny (smartphones) patria do kategórie mobilných telefónov s možnosťou výmeny dát.

Ďalšie informácie:

Jedna nabíjačka pre všetkých (One charger for all)

Pozri tiež:

http://www.youtube.com/watch?v=jIyo29pjgDI&feature=player_profilepage


Side Bar