Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az Unió megújított migrációs stratégiája a mobilitás és az együttműködés megerősítésére összpontosít

Brüsszel, 2011. november 18. – A migrációból fakadó kölcsönös előnyök jobb kihasználása érdekében az Európai Uniónak erősítenie kell kapcsolatait az EU-n kívüli országokkal. Bár a migráció az Európai Unió napirendjének élén áll, az arab tavasz és a Földközi-tenger térségének déli részén tapasztalt 2011-es események ismét rámutattak, hogy az EU-nak koherens és átfogó migrációs politikára van szüksége. Ezért az Európai Bizottság ma az Unión kívüli partnerországokkal a migráció és a mobilitás területén folytatott párbeszéd és operatív együttműködés megerősítésére tesz javaslatot, ezzel megerősítve a dél-mediterrán országokkal való partnerségről és közös jólétről szóló, március 8-i közleményben foglalt javaslatokat. Az új megközelítést a migrációval és a mobilitással kapcsolatos megújított általános megközelítésről szóló dokumentum részletezi, amely a mobilitást és a harmadik országbeli állampolgárokat állítja a középpontba, valamint fenntarthatóbb és előremutatóbb együttműködéseket helyez kilátásba. A harmadik országok állampolgárainak mobilitása az EU külső határain azért fontos, mert szorosan kapcsolódik a vízumpolitikához és sok ember érint, többek között a rövid időre érkezőket, a turistákat, a diákokat, a kutatókat, az üzletembereket és a látogatóba érkező családtagokat.

„Egyértelmű és következetes stratégiai szakpolitikai keretet hozunk létre a migráció és a fejlesztés területén. Ahhoz, hogy az EU a határain belül, illetve globálisan jobban tudja kezelni a migrációt, elengedhetetlen a partnerországokkal való párbeszéd és együttműködés további megerősítése. Az EU migrációval és mobilitással kapcsolatos megújított általános megközelítése olyan stratégiai keretet biztosít, amely szükséges ahhoz, hogy az EU és a tagállamok hatékonyabban léphessenek fel ezen a területen " – nyilatkozta Cecilia Malmström, belügyekért felelős biztos.

Mostantól két fő működési keretre helyeződik a hangsúly:

Egyrészt mobilitási partnerségek kialakítását ajánlják fel az Európai Unió közvetlen szomszédainak, első körben Tunéziának, Marokkónak és Egyiptomnak. A mobilitási partnerségek meghatározott keretbe foglalják az Unió és a nem uniós országok közötti párbeszédet és együttműködést. A középpontban a legális migráció megkönnyítése és jobb szervezése, az illegális migráció kezelhetőségét szolgáló eredményes és humánus intézkedések, valamint a migráció fejlesztéssel összefüggő eredményeinek erősítésére irányuló konkrét lépések állnak. A vízumkönnyítési és visszafogadási megállapodások megkötése is a partnerségek részét képezi majd.

Más országokkal kapcsolatban a Bizottság a migrációval és a mobilitással kapcsolatos közös ütemtervek kialakítására tesz javaslatot, amelyek a párbeszédre és az együttműködésre vonatkozó közös ajánlásokra, célokra és kötelezettségvállalásokra épülő, magasabb szintű együttműködéshez adnának alapot.

Migrációs és mobilitási központok jönnek létre, amelyek a szakképesítés és a munkaerő iránti kereslet és kínálat megfeleltetése területén támogatást és forrásokat nyújtanak az egyének, valamint a partnerországok számára. Az EU ma elindított online bevándorlási portálja szintén segíteni fogja a migránsokat, hogy megalapozottabb döntéseket hozhassanak az Unióba irányuló migrációval és mobilitással kapcsolatban.

A végrehajtás nyomon követése és az előrelépés biztosítása érdekében 2013 júniusától kétévente jelentés készül az általános megközelítésről .

Előzmények

A migráció és a mobilitás megújított általános megközelítése:

  • Szervesebben kapcsolódik az EU külpolitikájához és fejlesztési együttműködéseihez. Az Európai Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat (az uniós küldöttségeket is ideértve) és a tagállamok közösen hajtják végre.

  • jobban megfelel majd az EU belső politikai célkitűzéseinek, elsősorban az Európa 2020 stratégiának, de a foglalkoztatási és oktatási politikáknak is. A jólét biztosításának érdekében Európának vonzóbbá kell válnia a tehetségekért folytatott globális versenyben.

  • nagyobb hangsúlyt fektet a mobilitásra és a vízumpolitikára.

  • a globális megközelítés három hagyományos pillérét - legális migráció, illegális migráció, migráció és fejlesztés – egy negyedik oszloppal egészíti ki, amely a nemzetközi védelemmel és a menekültügyi politika külső vonatkozásaival foglalkozik.

  • a migránsokat helyezi az uniós lépések központjába, így nagyobb autonómiát biztosít számukra, és erősíti emberi jogaik érvényesülését a származási, a tranzit-, és a célországokban egyaránt. Az EU-n kívüli régióközi migrációval is foglalkozik.

  • továbbra is elsődleges hangsúlyt fektet az EU szomszédságpolitikájára, az EU-Afrika partnerségre és a keleti országokra.

  • azonosítja az EU és partnerei által egyaránt fontosnak tartott közös érdekeket és problémákat, valamint erősíti együttműködésüket. A Bizottság 2005 óta mintegy 300 migrációval kapcsolatos projektet finanszírozott Unión kívüli országokban összesen 800 millió euró értékben (konkrét példákért lásd MEMO/11/801 ).

A migráció általános megközelítését eredetileg 2005-ben fogadták el. A cél egy olyan szakpolitikai keret létrehozása volt, amely a migráció valamennyi releváns aspektusát kiegyensúlyozottan és átfogóan, az unión kívüli országokkal együttműködve kezeli.

2011 első felében az általános megközelítést széles körű nyilvános konzultáció keretében értékelték, amely megerősítette a megközelítés hasznosságát, de rávilágított arra, hogy erősíteni kell az egyéb szakpolitikai területekkel való összhangot, valamint kiegyensúlyozottabban kell kezelni a különböző témákat és földrajzi régiókat.

A Bizottság mai javaslatai az elmúlt hat év tapasztalatain alapszanak, és megerősítik a 2011. május 4-i ( IP/11/532 és MEMO/11/273 ) és május 24-i ( IP/11/629 ) közleményekben megfogalmazott politikai prioritásokat.

További információk

MEMO/11/800 : Az unión kívüli országokkal való stratégiai párbeszéd és együttműködés előmozdítása

MEMO/11/801 : Konkrét példák a migráció és mobilitás általános megközelítésének kontextusában

IP/11/1370 : Az EU bevándorlási portáljáról szóló sajtóközlemény

Cecilia Malmström, belügyekért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

A Belügyi Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar