Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή επιτροπη – δελτιο τυπου

Ισχυρότερη συνεργασία και κινητικότητα στο επίκεντρο της ανανεωμένης ενωσιακής στρατηγικής για τη μετανάστευση

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2011 – Η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει τις σχέσεις της με κράτη εκτός ΕΕ για να αξιοποιήσει καλύτερα τα αμοιβαία οφέλη που μπορεί να προσφέρει η μετανάστευση. Παρότι η μετανάστευση έχει σημαντική θέση στην πολιτική ημερήσια διάταξη της Ένωσης, η Αραβική Άνοιξη και τα γεγονότα στη Νότια Μεσόγειο το 2011 υπογράμμισαν περισσότερο την ανάγκη για μια συνεκτική και ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική για την ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί ο διάλογος και η επιχειρησιακή συνεργασία με χώρες εταίρους εκτός ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης και της κινητικότητας, με εμβάθυνση των προτάσεων που περιέχονται στην ανακοίνωση για την εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία, της 8 ης Μαρτίου. Η νέα προσέγγιση αναλύεται λεπτομερώς στην ανανεωμένη «Σφαιρική προσέγγιση για τη μετανάστευση και την κινητικότητα» που τοποθετεί την κινητικότητα των υπηκόων τρίτων χωρών στο επίκεντρό της και καθιστά τις εταιρικές σχέσεις περισσότερο βιώσιμες και μελλοντοστραφείς. Η κινητικότητα των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι σημαντική, εφόσον καλύπτει ευρύ φάσμα ατόμων, όπως επισκέπτες μικρής διάρκειας, τουρίστες, σπουδαστές, ερευνητές, επιχειρηματίες ή επισκέπτες μελών οικογένειας και συνδέεται με την πολιτική στον τομέα των θεωρήσεων.

Η κα Cecilia Malmström, Επίτροπος για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, δήλωσε:

« Θεσπίζουμε ένα σαφές και συνεκτικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Η ΕΕ θα εξοπλιστεί καλύτερα για τη διακυβέρνηση της μετανάστευσης στο εσωτερικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο μόνον εάν ενισχύσει περισσότερο τον διάλογο και τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους. Η νέα σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας (GAMM) αντιπροσωπεύει το αναγκαίο στρατηγικό πλαίσιο για να προσδοθεί προστιθέμενη αξία στη δράση της ΕΕ και των κρατών μελών στον τομέα αυτό» .

Θα δοθεί τώρα προτεραιότητα σε δύο βασικά επιχειρησιακά πλαίσια:

Πρώτον, θα προσφερθ ούν Εταιρικές Σχέσεις Κινητικότητας καταρχάς στους άμεσους γείτονες και στην Τυνησία, το Μαρόκο και την Αίγυπτο. Οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας προσφέρουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για διάλογο και συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και χωρών εκτός ΕΕ. Αυτές οι εταιρικές σχέσεις εστιάζονται στη διευκόλυνση και την οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης, στη λήψη αποτελεσματικών και ανθρώπινων μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, και σε συγκεκριμένα βήματα προς την ε νίσχυση των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων της μετανάστευσης . Η σύναψη συμφωνιών για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και συμφωνιών επανεισδοχής πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις εν λόγω εταιρικές σχέσεις.

Για άλλες χώρες, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση Κοινών Δράσεων για τη Μετανάστευση και την Κινητικότητα που θα αποτελέσουν ένα προηγμένο επίπεδο συνεργασίας, βασισμένο σε ορισμένες κοινές συστάσεις, στόχους και δεσμεύσεις για διάλογο και συνεργασία.

Θ α θεσπιστούν Κέντρα Πόρων Μετανάστευσης και Κινητικότητας για την παροχή πόρων και την υποστήριξη ατόμων και χωρών εταίρων, στους τομείς των δεξιοτήτων και του εργατικού δυναμικού. Η διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τη μετανάστευση που άρχισε να λειτουργεί σήμερα, θα μπορεί επίσης να βοηθήσει τους μετανάστες στο να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές σχετικά με τη μετανάστευση και την κινητικότητα προς την ΕΕ.

Θα εκπονείται κάθε δύο έτη, με έναρξη τον Ιούνιο 2013 μία Έκθεση Σφαιρικής Προσέγγισης για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την εξασφάλιση προόδου.

Ιστορικό

Η νέα ανανεωμένη σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας (GAMM):

  • Θα ε νσωματωθεί περισσότερο στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ και την αναπτυξιακή συνεργασία. Θα εφαρμόζεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, περιλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της ΕΕ, και τα κράτη μέλη της ΕΕ.

  • Θα ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τους στόχους εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, αλλά επίσης τις πολιτικές για την απασχόληση και την εκπαίδευση. Για την εξασφάλιση ευημερίας, η Ευρώπη πρέπει να καταστεί ελκυστικότερος προορισμός στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για υψηλού επιπέδου προσωπικό.

  • Θα εστιαστεί περισσότερο στην κινητικότητα και την πολιτική για τις θεωρήσεις.

  • Θα συμπληρώσει τους τρεις παραδοσιακούς πυλώνες της σφαιρικής προσέγγισης – νόμιμη μετανάστευση, παράνομη μετανάστευση και μετανάστευση και ανάπτυξη – με έναν τέταρτο πυλώνα για τη διεθνή προστασία και την εξωτερική διάσταση της πολιτικής για το άσυλο .

  • Θα εστιάσει περισσότερο τη δράση της ΕΕ στον μετανάστη, με στόχο την παροχή δυνατοτήτων στους μετανάστες και την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού. Θα εξετάσει επίσης τη διαπεριφερειακή μετανάστευση εκτός της ΕΕ.

  • Θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στη γειτονία της ΕΕ, στις εταιρικές σχέσεις ΕΕ-Αφρικής και στις ανατολικές χώρες.

  • Θα προσδιορίσει ένα κοινό προβληματισμό, καθώς και τα κοινά συμφέροντα της ΕΕ με τους εταίρους της και θα εντείνει την επιχειρησιακή συνεργασία. Από το 2005, χρηματοδοτήθηκαν περίπου 300 σχέδια που συνδέονται με τη μετανάστευση σε χώρες εκτός ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ποσό ύψους 800 εκατ. ευρώ (για συγκεκριμένα παραδείγματα βλ. MEMO/11/801 ).

Η αρχική σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης θεσπίστηκε το 2005 και σχεδιάστηκε ως ένα πλαίσιο πολιτικής για την εξέταση, με ισόρροπο και ολοκληρωμένο τρόπο, όλων των θεμάτων που αφορούν τη μετανάστευση, στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με χώρες εκτός της ΕΕ.

Α ξιολογήθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2011 μέσω ευρείας δημόσιας διαβούλευσης που επιβεβαίωσε τη χρησιμότητά της, υπογραμμίζοντας επίσης την ανάγκη για ισχυρότερη συνοχή με άλλους τομείς πολιτικής και μια καλύτερη θεματική και γεωγραφική ισορροπία.

Με βάση έξι χρόνια εμπειρίας, οι προτάσεις της Επιτροπής σήμερα επίσης επιβεβαιώνουν τις πολιτικές προτεραιότητες που υπογραμμίστηκαν στις ανακοινώσεις της 4 ης Μαΐου ( IP/11/532 και MEMO/11/273 ) και της 24 ης Μαΐου 2011 ( IP/11/629 ).

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/11/800 : Προώθηση του στρατηγικού διαλόγου και των εταιρικών σχέσεων με χώρες εκτός ΕΕ

MEMO/11/801 : Συγκεκριμένα παραδείγματα στο πλαίσιο της GAMM

IP/11/1370 : IP για την διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τη μετανάστευση

Ιστοσελίδα της κας Cecilia Malmström, Επιτρόπου για τις Εσωτερικές Υποθέσεις

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Ιστοσελίδα της ΓΔ Εσωτερικές Υποθέσεις :

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Υπεύθυνοι επικοινωνίας :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar