Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/135

Bryssel den 8 februari 2011

Den digitala agendan: Kommissionen ökar ansträngningarna för att skydda barn på nätet

Med anledning av Dagen för säkrare Internet 2011 har Europeiska kommissionen idag meddelat att den kommer att fördjupa diskussionerna med IKT-branschen och barnorganisationer för att främja utformningen av säkrare produkter för att skydda barn på nätet. Kommissionen kommer dessutom inom kort att granska rekommendationen från 2006 om minderåriga och hur de ska skyddas i audiovisuella medier och Internet samt meddelandet från 2008 om skydd av ungdomar från skadligt innehåll i videospel. Barn börjar använda nätet vid en allt yngre ålder och de kopplar upp sig mot nätet inte bara från datorer utan också spelkonsoler och mobiltelefoner. Över 82 % av 1516-åringarna i Europa har en social nätverksprofil, liksom 26 % av 9–10-åringarna. Dagen för säkrare Internet uppmärksammas idag i över 65 länder i hela världen under parollen Internet ­– ha kul men var försiktig!”. Detta stöds av EU:s handlingsplan för ett säkrare Internet, som skyddar föräldrar och deras barn på nätet. Barnens säkerhet på nätet är en viktig del av den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

Det är inte lätt för föräldrar att se till att deras barn alltid är säkra på nätet, särskilt som ungdomar nu har tillgång till Internet inte bara från persondatorer utan även från smarta telefoner och spelkonsoler. Detta innebär att IKT-branschen måste ta ett större ansvar för att tillhandahålla produkter och tjänster som skyddar barnen och stärker deras integritet på nätet. Vi har haft ett givande arbete med sociala nätverksföretag och mobiloperatörer. Nu uppmanar vi hela kedjan i IKT-branschen att arbeta tillsammans för att göra mer för att barnen ska vara säkra på nätet,” säger Neelie Kroes, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan.

Som svar på att den teknik som ungdomarna använder ständigt förändras kommer kommissionen arbeta med nya grupper och industribranscher för att på ett bättre sätt skydda barnen på nätet. Tillverkare av mobila apparater och spelkonsoler, leverantörer av Internettjänster, företag som tillhandahåller sociala nätverk, leverantörer av mobila tillämpningar och innehåll, konsumentorganisationer, forskare och barnorganisationer kommer att bjudas in för att ansluta sig till samarbetsplattformen. Denna dialog kommer att bygga på resultaten från dokumentet Principer för säkrare sociala nätverk i EU (se bilagan och IP/09/232, IP/10/144) och En europeisk ram för säkrare mobilanvändning bland yngre tonåringar och barn (se IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).

En nyligen genomförd europeisk undersökning visar att barn allt oftare besöker nätet och att Internetanvändningen blir alltmer individanpassad. Vart tredje barn är uppkopplad via sin mobiltelefon och vart fjärde via spelkonsoler. Över hälften av 13–16-åringarna kopplar upp sig på Internet från sina sovrum.

Samtidigt har 59 % av 9–16-åringarna en social nätverksprofil. Högst andel har Nederländerna med 80 % och lägst andel har Rumänien med 46 %. 26 % av ungdomarna har profiler som är helt offentliga”. Andelen varierar från 11 % i Storbritannien till 54 % i Ungern. 14 % av barnen har lagt upp sin adress och telefonnummer på sina profiler.

Dagen för säkrare Internet 2011 syftar till att påminna unga människor om att vad de gör eller säger på nätet kan få konsekvenser i deras ”riktiga” liv även om de använder en avatar eller ett smeknamn. Dagen för säkrare Internet har organiserats av Insafenätets kunskapscentrum och stöds av EU:s handlingsplan för ett säkrare Internet som har en budget på 55 miljoner euro. Dagen är årligt förekommande sedan 2004, med evenemang i över 65 länder i Europa och hela världen.

I år kommer till exempel Irland lansera ett forskningsprojekt om barns användning av Internet och Bulgarien kommer att lansera en hjälptjänst som ungdomar, föräldrar och lärare kan vända sig till för att få individanpassade råd om frågor som har med säkerheten på nätet att göra. I Frankrike kommer det att anordnas särskilda seminarier i skolorna under hela februari månad. I Spanien kommer polisen, Madrids kommun och flera företag att underteckna en överenskommelse om gemensamma kurser för utsatta minderåriga och deras föräldrar. Ungern, Lettland, Grekland och Nederländerna kommer att utse nationella vinnare i tävlingen för bästa onlineinnehåll för barn.

Ytterligare information:

Dagen för säkrare Internet:

http://www.saferInternet.org/web/guest/safer-Internet-day

Handlingsplan för ett säkrare Internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Konkreta tips för vad föräldrar kan göra för att deras barn ska vara säkra på nätet

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Bilaga

Lista på de som undertecknat principerna för säkrare sociala nätverk:

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, VZnet Netzwerk Ltd., Sulake, Yahoo!Europe, och Zap.lu. I juni 2009 undertecknade ytterligare två aktörer principerna nämligen: Ratee och Tuenti. 2010 undertecknade ytterligare två aktörer principerna nämligen: Stardoll och wer-kenn-wen

Lista på de som undertecknat den europeiska ramen för säkrare mobilanvändning bland yngre tonåringar och barn:

Denna överenskommelse undertecknades först av Bouygues Telecom, Cosmote, debitel.AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera och Vodafone Limited. Överenskommelsen har nu undertecknats av 83 mobiloperatörer i Europa, medan ytterligare 10 har undertecknat en nationell överenskommelse. Den europeiska ramen har således en 96 % täckning av alla europeiska mobiltelefonkunder. För en fullständig lista av de som undertecknat överenskommelsen se:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Diagram 23: Barn som har en profil på ett socialt nätverk, per land

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC313: Har du en EGEN profil på ett socialt nätverk som du använder för närvarande?

Grundval: Alla barn som använder Internet.

Tabell 6: Vilken information barn visar på sin sociala nätverksprofil, per land

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC317: Är din profil inställd på …? Offentlig, privat eller delvis privat. QC318a-f: Vilka av följande uppgifter på detta kort finns med på din profil om dig? (Flera svar är tillåtna) Identifierbara kännetecken som det ställs frågor om och som sammanfattas i slutkolumnen: ett foto som tydligt visar ditt ansikte, ditt efternamn, din adress, ditt telefonnummer, din skola, din rätta ålder.

Grundval: Alla barn som har en profil på ett socialt nätverk.

Diagram 8: Barn som kopplar upp sig på Internet genom en mobiltelefon eller bärbar apparat, per land

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC300h, e: Vilka av dessa apparater använder du för Internet?

Grundval: Alla barn som använder Internet.

Källa: Undersökningen EU Kids Online.


Side Bar