Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/135

Bruselj, 8. februarja 2011

Digitalna agenda: Komisija bo okrepila prizadevanja za zaščito otrok na spletu

Ob dnevu varnejšega interneta 2011 je Evropska komisija danes napovedala okrepitev pogovorov z industrijo IKT in organizacijami za otroke. Cilj je vzpodbuditi oblikovanje varnejših proizvodov, ki bi pripomogli k večji varnosti otrok na spletu. Komisija bo v kratkem tudi revidirala priporočilo iz leta 2006 o mladoletnikih in kako jih zaščititi v avdiovizualnih in spletnih medijih in sporočilo iz leta 2008 o varstvu mladoletnikov pred škodljivimi vsebinami videoiger. Do spleta dostopajo vedno mlajši otroci, in sicer ne le preko računalnikov, temveč tudi preko igralnih konzol in mobilnih telefonov. V Evropi ima več kot 82 % 15–16 in 26 % 9–10 let starih otrok profil socialnega mreženja. Dan varnejšega interneta danes s sloganom „Internet je več kot igra, je tvoje življenje!“ obeležujejo v več kot 65 državah sveta. Prireditev ima podporo programa EU Varnejši internet, ki staršem in njihovim otrokom pomaga varno uporabljati splet. Varnost otrok na spletu je pomemben del digitalne agende za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je dejala: „Starši težko zagotovijo, da so njihovi otroci na spletu vedno varni, še zlasti, ker mladostniki danes ne dostopajo do interneta le preko osebnih računalnikov, temveč tudi preko pametnih telefonov in igralnih konzol. Posledično nosi industrija IKT večjo odgovornost za zagotavljanje proizvodov in storitev, ki otroke na spletu ščitijo in ozaveščajo. Doslej smo tvorno sodelovali s socialnimi omrežji in mobilnimi operaterji. Sedaj k sodelovanju, z namenom storiti več, da bi zaščitili otroke na spletu, pozivamo celotno verigo industrije IKT.“

Kot odgovor na spreminjajoče se vzorce s strani mladostnikov uporabljene tehnologije bo Komisija, da bi bolje zaščitili otroke na spletu, sodelovala z novimi skupinami in sektorji industrije. Proizvajalci mobilnih naprav in igralnih konzol, ponudniki internetnih storitev, podjetja za socialno mreženje, ponudniki mobilnih aplikacij in vsebin, potrošniške organizacije, raziskovalci in organizacije za otroke bodo povabljeni, da se pridružijo platformi za sodelovanje. Njihov dialog bo gradil na dosežkih načel za varnejše socialno mreženje za EU (glej prilogo in IP/09/232, IP/10/144) in Evropskega okvira o varnejši uporabi mobilnih telefonov za najstnike in otroke (glej IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).

Nedavna vseevropska raziskava kaže, da otroci vse več uporabljajo splet in da njegova uporaba postaja bolj prilagojena posamezniku. Vsak tretji otrok dostopa do spleta preko svojega mobilnega telefona in vsak četrti preko igralne konzole. Več kot polovica 13–16 let starih otrok dostopa do spleta v svoji sobi.

Hkrati ima 59 % 9–16 let starih otrok profil socialnega mreženja, pri čemer obstajajo med državami razlike v razponu od 80 % na Nizozemskem do 46 % v Romuniji. Med njimi jih ima 26 % popolnoma „javne“ profile, v razponu od 11 % v Veliki Britaniji do največ, 54 %, na Madžarskem. 14 % otrok na svojem profilu objavi svoj naslov in telefonsko številko.

Cilj dneva varnejšega interneta 2011 je spomniti mladostnike, da se na spletu storjeno ali izrečeno lahko pojavi v njihovem „resničnem“ življenju tudi, če uporabljajo avatar ali vzdevek. Dan varnejšega interneta organizira INSAFE, mreža centrov za ozaveščanje s podporo programa EU Varnejši internet v vrednosti 55 milijonov evrov. Od leta 2004 poteka vsako leto, s prireditvami v več kot 65 državah v Evropi in po svetu.

Letos bo na primer Irska sprožila raziskovalni projekt o uporabi interneta s strani otrok, Bolgarija pa bo vzpostavila telefon za pomoč mladostnikom, staršem in učiteljem, preko katerega bodo lahko zaprosili za prilagojene nasvete o vprašanjih varnosti na spletu. V Franciji bodo tekom celotnega februarja organizirali posebne delavnice v šolah. V Španiji bodo policija, občina Madrid in nekatera podjetja podpisali sporazum o skupnih izobraževanjih za ogrožene mladostnike in njihove starše. Madžarska, Latvija, Grčija in Nizozemska bodo podelile nagrade nacionalnim zmagovalcem tekmovanja za najboljše otrokom prijazne spletne vsebine.

Več o tem:

Dan varnejšega interneta:

http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day

Program Varnejši internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Praktični nasveti za starše glede zagotavljanja varnosti otrok na spletu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Priloga

Seznam podpisnikov načel za varnejše socialno mreženje:

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, VZnet Netzwerk Ltd., Sulake, Yahoo!Europe, in Zap.lu. Junija 2009 sta se podpisnikom pridružila še dva: Ratee in Tuenti, leta 2010 pa: Stardoll in wer-kenn-wen.

Seznam podpisnikov Evropskega okvira o varnejši uporabi mobilnih telefonov za najstnike in otroke:

sporazum so sprva podpisali Bouygues Telecom, Cosmote, debitel.AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera in Vodafone Limited. Do danes je sporazum podpisalo 83 mobilnih operaterjev v Evropi, medtem ko jih je še nadaljnjih 10 podpisalo nacionalni sporazum. Evropski okvir tako pokriva 96 % vseh evropskih uporabnikov mobilnih telefonov. Popoln seznam podpisnikov je na voljo na

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Diagram 23: Otroci s profilom na spletni strani socialnega mreženja, po državah

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC313: Ali imaš na spletni strani socialnega mreženja, ki jo trenutno uporabljaš, SVOJ LASTEN profil?

Osnova: vsi otroci, ki uporabljajo internet.

Preglednica 6: Podatki, ki jih otroci objavijo na svojem profilu socialnega mreženja, po državah

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC317: Je tvoj profil nastavljen kot …? Javen, zaseben ali delno zaseben. QC318a-f: Katere podatke o tebi, ki so navedeni na tej kartici, vključuje tvoj profil? (Dovoljenih več odgovorov.) Navedene prepoznavne značilnosti, ki se seštejejo v zadnjem stolpcu: fotografija, ki jasno kaže tvoj obraz, tvoj priimek, tvoj naslov, tvoja telefonska številka, tvoja šola, tvoja pravilna starost.

Osnova: vsi otroci, ki imajo profil na spletni strani socialnega mreženja.

Diagram 8: Otroci, ki dostopajo do interneta preko mobilnega telefona ali ročne naprave, po državah

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC300h, e: Preko katere naprave dostopaš do interneta te dni?

Osnova: vsi otroci, ki uporabljajo internet.

Vir: raziskava „EU Kids Online“.


Side Bar