Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/135

Brusel, 8. február 2011

Digitálna agenda: Komisia zvyšuje snahy chrániť deti online

Pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu 2011 Európska komisia dnes oznámila, že zintenzívni rokovania s odvetvím IKT a organizáciami na ochranu detí o podpore návrhov bezpečnejších produktov, ktoré pomôžu zabezpečiť lepšiu ochranu detí online. Okrem toho Komisia čoskoro preskúma odporúčanie z roku 2006 o maloletých a ako ich chrániť v audiovizuálnych médiách a na internete a oznámenie z roku 2008 o ochrane mládeže pred škodlivým obsahom vo videohrách. Deti sa pripájajú online v oveľa mladšom veku, a to nielen pomocou počítačov, ale aj cez herné konzoly a mobilné telefóny. V Európe má profil na sociálnych sieťach viac než 82 % 15-16 ročných a 26 % 9-10 ročných. Dnešok je označený za Deň bezpečnejšieho internetu vo viac ako 65 krajinách po celom svete pod heslom Internet je viac než len hra, je to tvoj život!“, s podporou programu EÚ pre bezpečnejší internet, ktorý pomáha rodičom a ich deťom pohybovať sa bezpečne v online prostredí. Bezpečnosť detí online je dôležitou súčasťou Digitálnej agendy pre Európy (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu, uviedla: „Rodičia môžu len ťažko zabezpečiť, aby ich deti boli vždy online chránené, najmä ak má dnes mládež prístup k internetu nielen z PC, ale aj cez inteligentné telefóny a hracie konzoly. Kladie to väčšiu zodpovednosť na odvetvie IKT poskytovať produkty a služby, ktoré chránia a posilňujú postavenie detí online. Naštartovali sme úspešnú spoluprácu so sociálnymi sieťami a mobilnými operátormi. Teraz žiadamespoluprácu a o snahu viac chrániť deti online celý reťazec odvetvia IKT.“

Komisia reaguje na skutočnosť, že modely technológií, ktoré mladí ľudia používajú, sa menia, a spolupracuje s novými skupinami a priemyselnými odvetviami, aby lepšie chránili deti online. Výrobcovia mobilných zariadení a herných konzol, poskytovatelia internetových služieb, spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete, poskytovatelia mobilných aplikácií a obsahu, spotrebiteľské organizácie, výskumní pracovníci a organizácie na ochranu detí budú pozvaní zúčastniť sa spoločnej platformy. Tento dialóg bude vychádzať z výsledkov Zásad pre bezpečnejšie sociálne siete v EÚ (pozri prílohu a IP/09/232, IP/10/144) a Európskeho rámca bezpečnejšieho používania mobilných telefónov v skupine mladistvých a detí (pozri IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).

Z nedávneho celoeurópskeho prieskumu vyplýva, že deti sa pripájajú viac a viac online a využívanie internetu má stále osobnejší charakter, pričom jedna tretina detí sa pripája prostredníctvom svojho mobilného telefónu a jedna štvrtina cez herné konzoly. Viac ako polovica 13-16 ročných má prístup k internetu zo svojej izby.

Zároveň 59 % 9-16 ročných má profil na sociálnych sieťach, s rozdielmi medzi jednotlivými krajinami v rozmedzí od 80 % v Holandsku po 46 % v Rumunsku. Z toho 26 % úplne verejné“ profily, a to od 11 % vo Veľkej Británii až po 54 % v Maďarsku. Na svoje profily umiestňuje 14 % detí svoju adresu a telefónne číslo.

Deň bezpečnejšieho internetu 2011 si kladie za cieľ pripomenúť mladým ľuďom, že to, čo robia alebo hovoria online, by mohlo preniknúť do ich „skutočného“ života, aj napriek tomu, že používajú svoj avatar alebo prezývku. Deň bezpečnejšieho internetu organizuje INSAFE, sieť informačných centier s podporou európskeho programu pre bezpečnejší internet s rozpočtom 55 mil. EUR. Koná sa každoročne od roku 2004, s podujatiami vo viac ako 65 krajinách v Európe a vo svete.

Napríklad Írsko tento rok začne výskumný projekt zameraný na využívanie internetu deťmi a Bulharsko spustí tiesňové linky, na ktorých môže mládež, rodičia a učitelia požiadať o osobnú konzultáciu týkajúcu sa otázok bezpečnosti online. Vo Francúzsku sa budú na školách v priebehu celého februára konať špeciálne workshopy. V Španielsku bude medzi políciou, mestom Madrid a niekoľkými spoločnosťami podpísaná dohoda o spoločných školeniach pre ohrozených mladistvých a ich rodičov. Maďarsko, Lotyšsko, Grécko a Holandsko budú udeľovať ceny národným víťazom súťaže o najlepší online obsah pre deti.

Ďalšie informácie:

Deň bezpečnejšieho internetu:

http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day

Program bezpečnejší internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Konkrétne tipy pre rodičov o tom, ako zaistiť online bezpečnosť pre vaše deti:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Príloha

Zoznam signatárov Zásad pre bezpečnejšie sociálne siete:

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, VZnet Netzwerk Ltd., Sulake, Yahoo!Europe a Zap.lu. V júni 2009 sa pripojili dvaja ďalší signatári: Ratee a Tuenti. V roku 2010 sa pripojili dvaja ďalší signatári: Stardoll a wer-kenn-wen.

Zoznam signatárov Európskeho rámca bezpečnejšieho používania mobilných telefónov v skupine mladistvých a detí:

Túto dohodu najprv podpísali Bouygues Telecom, Cosmote, debitel.AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles, S.A., Telenor, TeliaSonera a Vodafone Limited. Dohodu dodnes podpísalo 83 mobilných operátorov v Európe, zatiaľ čo ďalších 10 podpísalo národné dohody. Európsky rámec teda pokrýva 96 % európskych zákazníkov mobilných operátorov. Úplný zoznam signatárov je na:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Obrázok 23: Deti, ktoré majú profil na stránkach sociálnych sietí, podľa krajín:

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Otázka 313: Máš SVOJ VLASTNÝ profil na stránke sociálnej siete, ktorý práve používaš, áno alebo nie?

Základ: Všetky deti používajúce internet.

Tabuľka 6: Aké informácie o sebe deti zverejňujú na svojom profile na sociálnej sieti, podľa krajín:

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Otázka 317: Profil mám nastavený na...? verejný, súkromný alebo čiastočne súkromný. Otázka 318a-f: Ktoré z týchto informácií máš o sebe vo svojom profile? (dovolených viac odpovedí) Otázka sa týka týchto identifikačných znakov, ktoré zhrnuté v poslednom stĺpci: fotografia, ktorá jasne ukazuje tvoju tvár, tvoje priezvisko, adresa, telefónne číslo, škola, skutočný vek.

Základ: Všetky deti, ktoré majú profil na stránke sociálnej siete.

Obrázok 8: Prístup detí k internetu pomocou mobilného telefónu alebo prenosného zariadenia, podľa krajín:

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Otázka 300h, e: Ktoré z týchto zariadení v súčasnosti používaš na pripojenie na internet?

Základ: Všetky deti používajúce internet.

Zdroj: prieskum EU Kids Online.


Side Bar