Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/135

Bruksela, 8 lutego 2011 r.

Agenda cyfrowa: Komisja zdwaja wysiłki na rzecz ochrony dzieci buszujących w sieci

Z okazji tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu Komisja Europejska ogłosiła dziś zamiar zintensyfikowania dialogu z branżą TIK oraz organizacjami ds. dzieci i młodzieży w celu opracowania bezpieczniejszych produktów gwarantujących ochronę dzieci korzystających z Internetu. W najbliższym czasie Komisja przedstawi przegląd realizacji własnych zaleceń dotyczących młodzieży z roku 2006 i środków ochrony małoletnich w mediach audiowizualnych i internetowych oraz wdrażania zaleceń komunikatu dotyczącego ochrony młodzieży przed szkodliwą treścią gier wideo z 2008 r. Dzieci zaczynają przygodę z Internetem w coraz młodszym wieku – łącząc się z siecią już nie tylko przez komputer, ale także przez konsole do gier i telefony komórkowe. Ponad 82 proc. Europejczyków w wieku 15-16 lat posiada własny profil społecznościowy, podobnie jak 26 proc. dziewięcio- i dziesięciolatków. Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzi się dziś w ponad 65 krajach na całym świecie – a jego hasło przewodnie brzmi: „Internet to nie tylko zabawa – to Twoje życie!” (Internet is more than a game, it’s your life!). Obchody korzystają z pomocy w ramach unijnego programu „Bezpieczniejszy Internet” służącego ochronie bezpieczeństwa w sieci – zarówno w odniesieniu do rodziców, jak i dzieci. Ochrona dzieci on-line stanowi istotny punkt Europejskiej agendy cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200).

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes, powiedziała: „Rodzicom nie jest łatwo zadbać o bezpieczeństwo dzieci w Internecie – zwłaszcza od kiedy mogą surfować nie tylko na komputerze, ale również za pomocą komórki czy konsoli do gier. Postęp ten zwiększa odpowiedzialność, jaka spoczywa na całej branży TIK, to jest technologii informacyjno-komunikacyjnych: powinna dostarczać produktów i usług gwarantujących zwiększoną ochronę i odpowiedzialność młodych ludzi w sieci. Bardzo owocna okazała się nasza współpraca z portalami społecznościowymi i operatorami telefonii komórkowej. Wzywamy dziś cały łańcuch branży TIK do połączenia sił w wysiłkach, aby chronić każde dziecko korzystające z sieci internetowej."

Odpowiadając na zmiany w technologii dostępu do Internetu wśród młodzieży, Komisja nawiązuje współpracę z nowymi grupami i sektorami branżowymi w celu doskonalenia metod ochrony dzieci on-line. Wszyscy wytwórcy telefonów komórkowych i konsoli do gier wraz z dostawcami usług internetowych, właścicielami portali społecznościowych, twórcami oprogramowania używanego na urządzeniach przenośnych oraz organizacjami konsumenckimi, naukowymi oraz zajmującymi się dziećmi, są pożądanymi uczestnikami platformy współpracy w tej materii. Dialog ten bazuje na owocach Porozumienia w sprawie zasad bezpieczniejszego korzystania z serwisów społecznościowych dla UE (zob. załącznik oraz materiały prasowe: IP/09/232, IP/10/144) oraz europejskiego porozumienia na rzecz bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież (zob. IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).

Ogłoszone niedawno wyniki ogólnoeuropejskiej ankiety wykazują rosnącą aktywność dzieci w Internecie, z którego korzystają one w coraz bardziej spersonalizowany sposób – przy czym co trzeci młodociany surfer łączy się za pomocą komórki, a co czwarty korzysta w tym celu z konsoli do gier. Ponad połowa internautów w wieku 13-16 lat ma swobodny dostęp do Internetu we własnym pokoju.

Jednocześnie przeciętnie aż 59 proc. młodzieży (od 9 do 16 roku życia) posiada własny profil na portalu społecznościowym – przy czym wskaźniki poszczególnych krajów mieszczą się między poziomem 46 proc. (w Rumunii) a 80 proc. (w Holandii). Ogółem 26 proc. korzysta z całkowicie dostępnych publicznie profili – od skromnych 11 proc. wśród młodych Brytyjczyków do 54 proc. Węgrów. Nie mniej niż 14 proc. dzieci ujawnia w sieci swój numer telefonu i adres domowy.

Dzień Bezpiecznego Internetu w roku 2011 ma uzmysłowić młodym ludziom, że wszystko, co zrobią albo zamieszczą w Internecie – choćby pod pseudonimem lub pod płaszczykiem awatara, może mieć bezpośredni wpływ na ich realne życie. Tegoroczny dzień bezpiecznego Internetu został zorganizowany przez INSAFE, sieć ośrodków informacyjnych, z pomocą dofinansowania unijnego w wysokości 55 mln euro ze środków programu „Bezpieczniejszy Internet”. Obchodzony już po raz ósmy, od 2004 r., Dzień Bezpiecznego Internetu jest okazją do imprez organizowanych w ponad 65 krajach w Europie i poza nią. Przykładowo, w tym roku Irlandia zapowiada projekt badawczy nad korzystaniem z Internetu przez dzieci, a w Bułgarii ma ruszyć specjalny telefon zaufania służący dzieciom, rodzicom i nauczycielom fachową radą w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Francuzi organizują specjalne warsztaty dla uczniów, które trwają do końca lutego. W Hiszpanii policja, władze stołecznego Madrytu i przedstawiciele branży zamierzają podpisać porozumienie w sprawie szkoleń dla zagrożonych młodocianych i ich rodziców. Węgrzy, Łotysze, Grecy i Holendrzy będą wręczali krajowe nagrody w konkursie na najbardziej wartościowe treści internetowe przeznaczone dla dzieci.

Więcej informacji:

Program Dnia Bezpiecznego Internetu:

http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day

Program „Bezpieczniejszy Internet”:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Praktyczne porady dla rodziców troszczących się o bezpieczeństwo dzieci on-line:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Załącznik

Lista sygnatariuszy unijnych zasad bezpieczniejszego korzystania z serwisów społecznościowych:

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klasa.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, VZnet Netzwerk Ltd., Sulake, Yahoo!Europe oraz Zap.lu. Kolejnych dwóch sygnatariuszy dołączyło w czerwcu 2009 r.: są to Ratee i Tuenti. Dwóch następnych sygnatariuszy dołączyło w 2010 r.: Stardoll i wer-kenn-wen.

Sygnatariusze europejskiego porozumienia na rzecz bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież:

inicjatorzy porozumienia: Bouygues Telecom, Cosmote, debitel.AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera i Vodafone Limited. W porozumieniu bierze obecnie udział 83 operatorów telefonii komórkowej w całej Europie, a kolejnych dziesięciu podpisało porozumienie w skali krajowej. Oznacza to, że zasady porozumienia honorują telefonie obsługujące 96 proc. ogółu Europejczyków używających telefonu komórkowego. Pełna lista sygnatariuszy jest dostępna w sieci:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Rysunek 23: Odsetek dzieci korzystających z własnego profilu społecznościowym w poszczególnych krajach:

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC313: Czy masz własny, aktualnie aktywny profil na portalu społecznościowym, czy też nie?

Odniesienie: ogół dzieci korzystających z Internetu.

Tabela 6: Jakie informacje dzieci umieszczają na swoich profilach internetowych (wg kraju)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC317: Ustawienia twojego profilu to: publiczny, prywatny czy częściowo prywatny. QC318a-f: Które z wymienionych tu danych o tobie znajdują się na twoim profilu? (można zaznaczyć więcej odpowiedzi) zebrane w końcowej kolumnie cechy szczególne: wyraźne zdjęcie twojej twarzy, nazwisko, adres, numer telefonu, szkoła, prawidłowy wiek

Odniesienie: ogół dzieci korzystających z profilu społecznościowego.

Rysunek 8: udział dzieci mających dostęp do sieci za pomocą komórki lub innego urządzenia przenośnego, wg kraju

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC300h, e: Za pomocą których urządzeń łączysz się ostatnio z Internetem?

Odniesienie: ogół dzieci korzystających z Internetu.

źródło: ankieta EU Kids Online.


Side Bar