Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/135

Briuselis, 2011 m. vasario 8 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija dės daugiau pastangų, kad apsaugotų vaikus internete

Šiandien 2011 m. Saugesnio interneto dienos proga Europos Komisija pranešė ketinanti intensyvinti dialogą su IRT sektoriaus ir vaikų organizacijų atstovais, siekdama paskatinti saugesnių produktų kūrimą, kad užtikrintų vaikų saugumą internete. Be to, netrukus Komisija peržiūrės 2006 m. rekomendaciją dėl nepilnamečių apsaugos audiovizualinėje žiniasklaidoje ir internete, taip pat 2008 m. komunikatą dėl jaunuolių apsaugos nuo žalingo vaizdo žaidimų turinio. Internetu naudojasi vis jaunesni vaikai, o prie jo prisijungti jie gali ne tik kompiuteriu, bet ir mobiliuoju telefonu ar per žaidimo pultą. Socialinio tinklo naudotojo profilį Europoje yra susikūrę daugiau kaip 82 proc. 15–16 ir 26 proc. 9–10 metų amžiaus vaikų. Šiandien daugiau kaip 65 pasaulio šalyse minima Saugesnio interneto diena, kurios šūkis „Internetas – ne tik pramoga, bet ir tavo gyvenimo dalis!“. Šios dienos minėjimas remiamas iš ES saugesnio interneto programos, kuria siekiama užtikrinti tėvų ir jų vaikų saugumą internete, lėšų. Vaikų saugumas internete – svarbi Europos skaitmeninės darbotvarkės dalis (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Tėvams sunku užtikrinti visišką savo vaikų saugumą internete, ypač dabar, kai prisijungti prie interneto jaunuoliai gali ne tik kompiuteriu, bet ir išmaniaisiais telefonais, taip pat per žaidimų pultus. Todėl IRT sektoriui tenka didesnė atsakomybė už tai, kad rinkai būtų teikiami saugesni produktai ir paslaugos, kuriais būtų užtikrinamas vaikų saugumas ir atsakomybė internete. Bendradarbiaudami su socialinių tinklų kūrėjais ir judriojo ryšio operatoriais pasiekėme gerų rezultatų. Dabar kviečiame visos IRT sektoriaus grandinės atstovus dirbti kartu ir bendromis pastangomis užtikrinti vaikų saugumą internete.“

Jaunuoliai naudojasi vis tobulesnėmis technologijomis, todėl Komisija, siekdama geriau apsaugoti vaikus internete, bendradarbiaus su naujomis grupėmis ir pramonės sektorių atstovais. Bendradarbiauti bus kviečiami judriojo ryšio prietaisų ir žaidimų pultų gamintojai, interneto paslaugų teikėjai, socialinių tinklų bendrovės, mobiliųjų programų ir turinio teikėjai, taip pat vartotojų, mokslininkų ir vaikų organizacijos. Šiuo dialogu bus prisidedama prie laimėjimų, pasiektų įgyvendinant ES saugesnės socialinės tinklaveikos principus (žr. priedą, taip pat IP/09/232 ir IP/10/144) ir Europos pagrindų susitarimą dėl saugesnio vaikų ir paauglių naudojimosi judriuoju ryšiu (žr. IP/07/139, IP/09/596 ir IP/10/704).

Neseniai visoje Europoje atliktos apklausos duomenimis, vaikai internetu naudojasi vis dažniau, o prieiga prie interneto vis labiau pritaikoma individualiems poreikiams – vienas iš trijų naudotojų prie interneto jungiasi mobiliuoju telefonu, o vienas iš keturių – per žaidimo pultą. Daugiau kaip pusė 13–16 metų amžiaus paauglių internetu naudojasi miegamajame.

59 proc. 9–16 metų amžiaus vaikų yra susikūrę socialinio tinklo naudotojo profilį (nuo 80 proc. Nyderlanduose iki 46 proc. Rumunijoje). 26 proc. tokių naudotojų profilių yra visiškai vieši (nuo 11 proc. Jungtinėje Karalystėje iki 54 proc. Vengrijoje). 14 proc. vaikų naudotojo profilyje skelbia savo adresą ir telefono numerį.

2011 m. Saugesnio interneto dienos tikslas – priminti jaunuoliams, kad tai, ką jie veikia ir ką jie skelbia internete, gali turėti padarinių už virtualiosios erdvės ribų, net jei naudojamasi pseudoportretais ar slapyvardžiais. Saugesnio interneto dieną organizuoja informuotumo centrų tinklas INSAFE, o remia ES saugesnio interneto programa, kurios biudžetas 55 mln. EUR. Ši diena nuo 2004 m. minima kasmet, jos renginiai vyksta daugiau kaip 65 Europos ir viso pasaulio šalyse.

Pavyzdžiui, šiemet Airijoje bus pradėtas vykdyti vaikų naudojimosi internetu mokslinių tyrimų projektas, o Bulgarijoje pradės veikti jaunuoliams, jų tėvams ir mokytojams skirta pagalbos linija, kurios paskirtis – teikti asmenines konsultacijas saugumo internete klausimais. Prancūzijos mokyklose visą vasarį bus rengiami specialūs seminarai. Ispanijoje policija, Madrido savivaldybė ir kelios bendrovės ketina pasirašyti susitarimą dėl nepilnamečiams, kuriems gresia pavojus, ir jų tėvams skirtų bendrų mokymo kursų. Vengrijoje, Latvijoje, Graikijoje ir Nyderlanduose bus paskelbti nacionaliniai Geriausio vaikams skirto interneto turinio konkurso laureatai.

Daugiau informacijos

Saugesnio interneto diena

http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day

Saugesnio interneto programa

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Patarimai tėvams, kaip užtikrinti vaikų saugumą internete

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Priedas

Susitarimą dėl saugesnės socialinės tinklaveikos principų pasirašė:

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, VZnet Netzwerk Ltd., Sulake, Yahoo!Europe ir Zap.lu. 2009 m. birželį prisijungė Ratee ir Tuenti, o 2010 m. – Stardoll ir wer-kenn-wen.

Pirmieji Europos pagrindų susitarimą dėl saugesnio vaikų ir paauglių naudojimosi judriuoju ryšiu pasirašė:

Bouygues Telecom, Cosmote, debitel.AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera ir Vodafone Limited. Šiuo metu prie susitarimo yra prisijungę jau 83 Europos judriojo ryšio operatoriai, o dar 10 pasirašė nacionalinius susitarimus. Taigi šis pagrindų susitarimas taikomas 96 proc. visų Europos mobiliųjų telefonų naudotojų. Visas susitarimo šalių sąrašas pateikiamas

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf.

23 diagrama. Naudotojo profilį socialinių tinklų sistemoje susikūrusių vaikų skaičius (pagal šalis)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC313. Ar turite SAVO naudotojo profilį socialiniame tinklalapyje, kuriuo šiuo metu naudojatės?

Respondentai – visi internetu besinaudojantys vaikai.

6 lentelė. Kokią informaciją vaikai skelbia savo socialinio tinklo naudotojo profilyje (pagal šalis)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC313. Profilis yra: viešas, privatus, pusiau privatus. QC318a-f. Kurie iš šių asmens duomenų nurodyti jūsų profilyje? Prašomi nurodyti atpažinimo duomenys (apibendrinami paskutinėje lentelės grafoje): nuotrauka, kurioje aiškiai matyti jūsų veidas, jūsų pavardė, adresas, telefono numeris, mokyklos pavadinimas, tikras amžius (galima rinktis kelis).

Respondentai – visi vaikai, susikūrę socialinio tinklalapio naudotojo profilį.

8 diagrama. Vaikų prieiga prie interneto mobiliuoju telefonu ar naudojant kitokį rankinį prietaisą (pagal šalis)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC300h, e. Kuriuo iš šių prietaisų naudojatės norėdami prisijungti prie interneto?

Respondentai – visi internetu besinaudojantys vaikai.

Šaltinis – ES vaikų interneto naudotojų apklausa.


Side Bar