Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/135

Brüssel, 8. veebruar 2011

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon suurendab jõupingutusi laste kaitsmiseks internetis

Turvalise interneti päeva 2011 puhul teatas Euroopa Komisjon täna oma kavatsusest hoogustada kõnelusi IKT tööstuse ja lasteorganisatsioonidega, et edendada ohutumate toodete väljatöötamist, mis aitaksid lastel end veebikeskkonnas turvaliselt tunda. Lisaks vaatab komisjon peagi üle 2006. aasta soovituse, mis käsitleb alaealiste kaitset seoses audiovisuaalmeedia ja internetiga ning 2008. aasta teatise, mis käsitleb noorukite kaitset videomängude kahjuliku sisu eest. Lapsed külastavad võrgukeskkonda üha nooremalt ning mitte üksnes arvutite, vaid ka mängukonsoolide ja mobiiltelefonide kaudu. Euroopas omab üle 82% 15–16aastastest ja 26% 9–10aastastest suhtlusvõrgu profiili. Turvalise interneti päeva tähistatakse täna enam kui 65 maailma riigis ja selle motoks on „Internet on rohkem kui mäng – see on sinu elu!". Seda toetakse ELi programmi „Safer Internet” raames, mis abistab vanemaid ja lapsi võrgukeskkonna turvalisuse tagamisel. Laste turvalisus võrgukeskkonnas on oluline osa Euroopa digitaalarengu tegevuskavast (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes sõnas: „Vanematel on raske tagada alati oma laste veebiohutus, eriti kuna noored ei lähe internetti üksnes personaalarvutitest, vaid ka nutitelefonide ja mängukonsoolide kaudu. See suurendab IKT tööstuse vastutust pakkuda tooteid ja teenuseid, mille kaudu oleksid lapsed võrgus kaitstud ja paremini informeeritud interneti ohtudest. Meie koostöö suhtlusvõrgustike ja mobiilioperaatoritega on olnud edukas. Nüüd kutsume kogu IKT sektorit üles tegema koostööd laste paremaks kaitsmiseks internetis.”

Kuna noorte kasutatav tehnoloogia muutub, teeb komisjon laste parema veebiohutuse tagamiseks koostööd uute rühmade ja tööstussektoritega. Koostööplatvormiga kutsutakse ühinema mobiilseadmete ja mängukonsoolide tootjaid, internetiteenuste pakkujaid, suhtlusvõrke haldavaid ettevõtjaid, mobiilirakenduste ja infosisu pakkujaid, tarbijakaitseorganisatsioone, teadlasi ja lasteorganisatsioone. Kõnealune koostöödialoog tugineb tehtud edusammudele seoses kokkuleppega „Turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtted ELi jaoks” (vt lisa ja IP/09/232, IP/10/144) ja raamkokkuleppega „Euroopa raamistik mobiiltelefonide turvalisemaks kasutamiseks teismeliste ja laste poolt” (vt IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).

Hiljutine üleeuroopaline uuring osutab, et lapsed kasutavad internetti üha rohkem ja aina isiklikumal viisil – üks kolmest külastab võrgukeskkonda oma mobiiltelefoni kaudu ja üks neljast mängukonsooli kaudu. Üle pooled 13–16aastastest lähevad internetti oma magamistoas.

Samas omab 59% 9–16aastastest lastest suhtlusvõrgu profiili, seejuures erineb see riigiti, ulatudes 80%st Madalmaades 46%ni Rumeenias. Täielikult „avalik” profiil on 26%-l lastest, ulatudes 11%st Ühendkuningriigis lausa 54%ni Ungaris. 14% lastest on oma profiilis avalikustanud aadressi ja telefoninumbri.

Turvalise interneti päeva 2011 eesmärk on tuletada noortele meelde, et internetis tehtu või öeldu võib isegi avatari või hüüdnime kasutamisel mõjutada „päriselu”. Turvalise interneti päeva korraldaja on interneti-turvalisuse teadlikkuse võrgustik INSAFE ja EL toetab seda programmi „Safer Internet” raames 55 miljoni euroga. Päeva tähistatakse 2004. aastast alates igal aastal enam kui 65 Euroopa ja maailma riigis korraldatavate üritustega.

Sel aastal algatab näiteks Iirimaa laste internetikasutust käsitleva uurimisprojekti ning Bulgaaria seab sisse hädaabinumbri, mille kaudu noorukid, vanemad ja õpetajad saavad individuaalset nõu võrgukeskkonna turvalisuse küsimustes. Prantsusmaal viiakse terve veebruarikuu jooksul koolides läbi teemakohaseid õpitubasid. Hispaanias kirjutavad politsei, Madridi linnavalitsus ja mitmed ettevõtjad alla lepingule, millega viiakse ohustatud alaealistele ja nende vanematele läbi ühiseid koolituskursuseid. Ungari, Läti, Kreeka ja Madalmaad autasustavad parima lastele suunatud internetisisu riikliku võistluse võitjaid.

Lisateave:

Turvalise interneti päev:

http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day

Programm „Safer Internet”:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Konkreetsed näpunäited vanematele selle kohta, kuidas tagada laste veebiohutus

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Lisa

Kokkuleppe „Turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtted ELi jaoks” allkirjastanud:

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, VZnet Netzwerk Ltd., Sulake, Yahoo!Europe ja Zap.lu. 2009. aasta juunis suurenes kokkuleppega liitunute arv veel kahe võrra: Rate.ee ja Tuenti. 2010. aastal suurenes allkirjastajate arv veel kahe võrra: Stardoll ja wer-kenn-wen.

Raamkokkuleppe „Euroopa raamistik mobiiltelefonide turvalisemaks kasutamiseks teismeliste ja laste poolt” allkirjastanud:

Kokkuleppele kirjutasid esimestena alla Bouygues Telecom, Cosmote, debitel.AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera ning Vodafone Limited. Kokkuleppe on nüüdseks allkirjastanud 83 Euroopa mobiilioperaatorit, lisaks on kümme kirjutanud alla riiklikule kokkuleppele. Euroopa raamistik hõlmab seega 96% Euroopa mobiiltelefonide kasutajatest. Allakirjutanute täisnimekiri:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Joonis 23. Suhtlusvõrgu profiili omavad lapsed, riigiti

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC313: Kas sul on mõne suhtlusvõrgu veebisaidil OMA profiil, mida sa ka hetkel kasutad, või mitte?

Alus: kõik internetti kasutavad lapsed.

Tabel 6. Mis teavet avalikustavad lapsed oma sotsiaalvõrgu profiilis, riigiti

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC317: Kas su profiil on seadistatud avaliku, privaatse või osaliselt privaatsena? QC318a-f: Millist loetletud teavet sisaldab sinu profiil sinu kohta? (Võib märkida mitu vastust) Sinu kohta küsitud isikuandmed, millest on kokkuvõte esitatud viimases tulbas: foto, kus su nägu on selgelt näha, sinu perekonnanimi, sinu aadress, sinu telefoninumber, sinu kool, sinu tegelik vanus.

Alus: kõik lapsed, kellel on profiil suhtlusvõrgu veebisaidil.

Joonis 8. Laps läheb internetti mobiiltelefoni või pihuseadme kaudu, riigiti

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC300h, e: Millist seadet sa neist praegu kasutad internetti minekuks?

Alus: kõik internetti kasutavad lapsed.

Allikas: uuring EU Kids Online.


Side Bar