Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/135

Bruxelles, den 8. februar 2011

Den digitale dagsorden: Kommissionen vil optrappe indsatsen for at beskytte børn på internettet

I anledning af Sikkert Internet-dag 2011 meddelte Europa-Kommissionen i dag, at den vil intensivere drøftelserne med ikt-sektoren og børne­organisationerne for at tilskynde til, at der udformes sikrere produkter, som kan medvirke til at beskytte børn på internettet. Desuden vil Kommissionen snart tage 2006-henstillingen om beskyttelse af mindreårige, der bruger audiovisuelle medier og internettet, op til fornyet overvejelse samt revurdere meddelelsen fra 2008 om beskyttelse af unge mod skadeligt indhold i videospil. Børn begynder at gå på internettet i en yngre alder og ikke kun via computere men også via spillekonsoller og mobiltelefoner. Mere end 82 % af de 15-16-årige og 26 % af de 9-10-årige i Europa har en profil på et socialt netværkswebsted. Sikkert Internet-dag markeres i dag i over 65 lande verden over under sloganet "Det er mere end en leg, det er en del af dit liv!". Arrangementerne støttes af EU's program for et sikrere internet, der skal hjælpe forældre og deres børn til at færdes sikkert på internettet. Børns sikkerhed på nettet er et vigtigt aspekt af den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Neelie Kroes, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, sagde: “Det er svært for forældre at sikre, at deres børn altid færdes sikkert på internettet, især da de unge nu ikke blot går på nettet via pc'er men også via smarttelefoner og spillekonsoller. Dermed får ikt-sektoren et større ansvar for at levere produkter og tjenester, der beskytter børnene på nettet og sætter dem i stand til at tage vare på sig selv. Vi har haft et produktivt samarbejde med sociale netværkswebsteder og mobiloperatører. Nu opfordrer vi alle led i ikt-sektoren til at samarbejde om at gøre mere for at beskytte børn på nettet."

Som reaktion på det ændrede mønster i de unges teknologibrug vil Kommissionen samarbejde med nye grupper og sektorer for at sikre en bedre beskyttelse af børn på nettet. Producenter af mobilt udstyr og spillekonsoller, internetudbydere, udbydere af sociale netværk, leverandører af mobilapplikationer og indhold, forbrugerorganisationer, forskere og børneorganisationer vil blive opfordret til at deltage i samarbejdet. Drøftelserne skal bygge videre på resultaterne af EU's principper for sikrere sociale netværk (se bilaget og IP/09/232, IP/10/144) og den europæiske ramme for sikrere brug af mobiltelefoner blandt yngre teenagere og børn (se IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).

En europadækkende undersøgelse, der er gennemført for nylig, viser, at børn tilbringer mere og mere tid på internettet, og at deres brug af internettet får en mere personlig karakter, idet hvert tredje barn går på nettet via sin mobiltelefon og hvert fjerde via spillekonsoller. Over halvdelen af de unge i aldersgruppen 13-16 år har internetadgang fra deres værelse.

Samtidig har 59 % af de 9-16-årige en profil på et socialt netværkssted – et tal, der dækker over forskelle mellem de enkelte lande fra 80 % i Nederlandene til 46 % i Rumænien. 26 % af disse unge har fuldt "offentlige" profiler, men også her varierer tallet fra 11 % i UK helt op til 54 % i Ungarn. 14 % af børnene opgiver deres adresse og telefonnummer i deres profil.

Sikkert Internet-dag 2011 skal mindre de unge om, at hvad de gør eller siger på nettet kan få konsekvenser i deres "virkelige" liv, også selv om de bruger en avatar eller et pseudonym. Sikkert Internet-dag er tilrettelagt af INSAFE, netværket af oplysningscentre, og støttes af EU's program, Safer Internet, der har et budget på 55 mio. EUR. Den er blevet afholdt hvert år siden 2004 med arrangementer i over 65 lande i Europa og resten af verden.

I år vil Irland for eksempel iværksætte et forskningsprojekt om børns brug af internettet, og Bulgarien vil oprette en telefonrådgivningstjeneste, hvor unge, forældre og lærere kan få skræddersyede råd om sikkerhed på nettet. I Frankrig vil der blive afholdt særlige workshopper i skolerne i løbet af hele februar måned. I Spanien vil der blive underskrevet en aftale mellem politiet, Madrid kommune og en række virksomheder om fælles kurser for mindreårige i risikogruppen og deres forældre. Ungarn, Letland, Grækenland og Nederlandene vil uddele priser til de nationale vindere af konkurrencen om det bedste onlineindhold for børn.

Yderligere oplysninger:

Sikkert Internet-dag:

http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day

Programmet "Safer Internet":

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Konkrete tips til forældre om, hvordan de kan hjælpe deres børn godt på vej på nettet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Bilag

Liste over signatarer, der har skrevet under på principperne for sikrere sociale netværk (Safer Social Networking Principles):

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, VZnet Netzwerk Ltd., Sulake, Yahoo!Europe og Zap.lu. I juni 2009 kom der to signatarer til: Ratee og Tuenti, og i 2010 yderligere to: Stardoll og wer-kenn-wen.

Liste over signatarer, der har underskrevet den europæiske ramme for sikrere brug af mobiltelefoner blandt yngre teenagere og børn (European Framework for the Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children):

Denne aftale blev i første omgang underskrevet af Bouygues Telecom, Cosmote, debitel.AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera og Vodafone Limited. Aftalen er nu underskrevet af 83 mobilselskaber i Europa, mens yderligere 10 har underskrevet en national aftale. Den europæiske ramme dækker dermed 96 % af alle europæiske mobiltelefonkunder. En liste over samtlige signatarer findes på:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Figur 23: Børn, der har en profil på et socialt netværkswebsted, pr. land

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC313: Har du din EGEN profil på et socialt netværkswebsted, som du bruger for tiden?

Grundlag: Alle børn, der bruger internettet.

Tabel 6: Hvilke oplysninger børn opgiver i deres socialnetværksprofil, pr. land

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC317: Er din profil indstillet som …? offentlig, privat eller delvis privat. QC318a-f: Hvilke af oplysningerne på dette kort indeholder din profil? (flere muligheder kan afkrydses samtidig). De identificerende oplysninger, der spørges om, og som er opsummeret i den sidste kolonne: et foto, der tydeligt viser dit ansigt, dit efternavn, din adresse, dit telefonnummer, din skole, din korrekte alder.

Grundlag: Alle børn, der har en profil på et socialt netværkswebsted.

Figur 8: Børn, der går på internettet via mobiltelefon eller andet håndholdt udstyr, pr. land

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC300h, e: Hvilket udstyr bruger du, når du går på internettet?

Grundlag: Alle børn, der bruger internettet.

Kilde: Spørgeundersøgelsen "EU Kids Online".


Side Bar