Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/135

V Bruselu dne 8. února 2011

Digitální agenda: Komise stupňuje kroky na ochranu dětí před nebezpečím na internetu

U příležitosti Dne bezpečnějšího internetu 2011 Evropská komise dnes oznámila, že uspíší rozhovory se zástupci odvětví IKT a organizací pro práva dětí s cílem podpořit navrhování bezpečnějších produktů, které by pomohly ochránit děti před nebezpečím na internetu. Komise také brzy přezkoumá doporučení z roku 2006 o ochraně nezletilých v audiovizuálních médiích a na internetu a sdělení z roku 2008 o ochraně nezletilých před škodlivým obsahem videoher. Děti vstupují na internet ve stále mladším věku, a to nejen z počítačů, ale i herních konzolí a mobilních telefonů. Mezi evropskou mládeží ve věku 15–16 let má více než 82 % svůj profil na sociální síti, mezi dětmi ve věku 9–10 let je to 26 %. Den bezpečnějšího internetu si dnes připomíná více než 65 zemí celého světa pod heslem „Internet je víc než jen hra, je to váš život!“. Akci podporuje program EU pro bezpečnější internet, který rodičům a jejich dětem pomáhá vyhnout se nebezpečí, když jsou on-line. Bezpečnost dětí na internetu je důležitou součástí digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Pro rodiče je těžké zajistit, aby jejich děti byly na internetu vždy v bezpečí. Zejména když se na něj mládež připojuje nejen z počítačů, ale nyní i přes mobilní telefony a herní konzole. Pro odvětví IKT tím roste odpovědnost poskytovat produkty a služby, které děti na internetu ochrání a posílí jejich postavení. Úspěšně již spolupracujeme se sociálními sítěmi a mobilními operátory. Nyní vyzýváme všechny účastníky odvětví IKT, aby společně pro ochranu dětí na internetu udělali více.“

Jelikož technologie, které mládež používá, se mění a vyvíjejí, začne Komise v zájmu ochrany dětí na internetu pracovat s novými skupinami a podsektory odvětví IKT. K účasti na platformě pro spolupráci budou přizváni výrobci mobilních zařízení a herních konzolí, poskytovatelé internetových služeb, provozovatelé sociálních sítí, poskytovatelé mobilních aplikací a obsahu, organizace na ochranu spotřebitelů, výzkumní pracovníci a organizace pro práva dětí. Tento dialog naváže na úspěchy iniciativ Zásady pro bezpečnější sociální sítě v EU (viz příloha a IP/09/232, IP/10/144) a Evropský rámec pro bezpečnější používání mobilů mladistvými a dětmi (viz IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).

Nedávný celoevropský průzkum ukázal, že děti vstupují na internet stále častěji a že používání internetu je stále více personalizované. Každé třetí dítě se přitom připojuje přes mobilní telefon a každé čtvrté přes herní konzoli. Více než polovina mladých ve věku 13–16 let se k internetu připojuje ve svém pokoji.

Profil na sociální síti má 59 % devíti- až šestnáctiletých. Mezi zeměmi jsou však rozdíly – od 80 % v Nizozemsku po 46 % v Rumunsku. Mezi dětmi s profilem na síti má 26 % svůj profil zcela veřejný, přičemž tento ukazatel se pohybuje od 11 % ve Spojeném království po vysokých 54 % v Maďarsku. 14 % dětí uvádí ve svém profilu adresu a telefonní číslo.

Den bezpečnějšího internetu 2011 se snaží mladým lidem připomenout, že cokoli udělají nebo uvedou on-line, může mít dopad na jejich skutečný život, i když používají avatáry nebo přezdívky. Den bezpečnějšího internetu organizuje síť osvětových center INSAFE a finančně ho podporuje EU v rámci programu pro bezpečnější internet, na který vynakládá 55 milionů EUR. Koná se každý rok od roku 2004 a akce probíhají ve více než 65 zemích v Evropě i ve světě.

V letošním roce například Irsko zahájí výzkumný projekt o využívání internetu dětmi a Bulharsko spustí provoz linky pomoci, na které mládež, rodiče i učitelé mohou získat cílené rady při potížích v oblasti bezpečnosti na internetu. Ve Francii budou po celý únor probíhat ve školách zvláštní semináře. Ve Španělsku se chystá dohoda o společném vzdělávání ohrožených dětí a jejich rodičů, kterou podepíší zástupci policie, města Madridu a několika společností. V Maďarsku, Lotyšsku, Řecku a Nizozemsku budou uděleny ceny v celostátní soutěži o nejlepší obsah pro děti na internetu.

Další informace:

Den bezpečnějšího internetu:

http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day

Program pro bezpečnější internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Konkrétní rady rodičům, jak zajistit bezpečnost svých dětí on-line:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Příloha

Seznam signatářů Zásad pro bezpečnější sociální sítě:

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, VZnet Netzwerk Ltd., Sulake, Yahoo!Europe a Zap.lu. V červnu 2009 se připojili dva další signatáři Ratee a Tuenti. V roce 2010 Zásady podepsali Stardoll a wer-kennt-wen.

Seznam signatářů Evropského rámce pro bezpečnější používání mobilů mladistvými a dětmi:

Dohodu nejprve podepsaly společnosti Bouygues Telecom, Cosmote, debitel.AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles S.A., Telenor, TeliaSonera a Vodafone Limited. V současné době je pod dohodou podepsáno 83 mobilních operátorů v Evropě a 10 dalších podepsalo národní dohodu. Evropský rámec tak pokrývá 96 % všech klientů evropských mobilních operátorů. Úplný seznam signatářů je k dispozici zde

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf.

Obrázek č. 23: Děti s profilem na sociální síti, v členění podle zemí

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Otázka č. 313: Máš SVŮJ VLASTNÍ profil na stránkách sociální sítě, kterou teď používáš?

Základní soubor: Všechny děti, které používají internet.

Tabulka č. 6: Jaké údaje děti uvádějí ve svém profilu na sociální síti, v členění podle zemí

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Otázka č. 317: Máš svůj profil nastavený jako…? Veřejný, soukromý, částečně soukromý. Otázka č. 318 a)–f): Které z uvedených údajů obsahuje tvůj profil? (možnost více odpovědí) Dotaz se týkal těchto identifikačních prvků (shrnuty jsou v posledním sloupci): fotografie, na níž je jasně vidět tvůj obličej, tvoje příjmení, adresa, číslo telefonu, škola, skutečný věk.

Základní soubor: Všechny děti s profilem na sociální síti.

Obrázek č. 8: Přístup dětí na internet přes mobilní telefon nebo kapesní zařízení, v členění podle zemí

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Otázka č. 300 h), e): Které z těchto zařízení v současné době používáš pro připojení k internetu?

Základní soubor: Všechny děti, které používají internet.

Zdroj: průzkum EU Kids Online.


Side Bar