Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/135

Брюксел, 8 февруари 2011 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията увеличава усилията си за предпазване на децата в интернет

По повод Деня за по-безопасен интернет 2011 г. Европейската комисия обяви днес, че ще ускори разговорите със сектора на ИКТ и с детските организации, за да насърчи разработването на по-безопасни продукти, с цел да съдейства за безопасността на децата в интернет. Освен това, Комисията скоро ще преразгледа Препоръката от 2006 г. относно непълнолетните и как да ги защитава в аудиовизуални среди и в интернет както и Съобщението от 2008 г. относно защитата на подрастващите от вредно съдържание във видеоигрите. Децата започват да ползват интернет от все по-ранна възраст и не само от компютри, а също и от игрови конзоли и мобилни телефони. Над 82 % от децата на възраст 15—16 години в Европа имат профил за социални контакти в мрежата, както и 26 % от тези на 9—10 години. Денят за по-безопасен интернет се отбелязва днес в повече от 65 страни по целия свят под мотото „Интернет е нещо повече от игра, това е вашият живот!“. Той е подкрепян от програмата на ЕС за по-безопасен интернет, която спомага за безопасността на родителите и техните деца в кибернетичното пространство. Безопасността на децата в интернет е важна част от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (виж IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200).

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и комисар за цифровите технологии, заяви: „За родителите е трудно да осигурят това децата им винаги да са в безопасност в интернет, особено след като юношите сега имат достъп до интернет не само от компютри, но и през интелигентни телефони и игрови конзоли. Това повишава отговорността на сектора на ИКТ да предоставя продукти и услуги, които защитават децата в интернет и ги информират за опасностите. Работихме плодотворно със социалните мрежи и мобилните оператори. Сега призоваваме всички от сектора на ИКТ да работят заедно, за да направят повече за предпазване на децата в интернет“

В отговор на променящите се начини на използване на технологиите от подрастващите, Комисията ще работи с нови групи и отраслови сектори за по-добра защита на децата в интернет. Към платформата за сътрудничество ще бъдат поканени да се присъединят производителите на мобилни устройства и игрови конзоли, доставчиците на интернет услуги, компаниите за социални контакти в мрежата, доставчиците на мобилни приложения и съдържание, потребителските организации, изследователите и детските организации. Този диалог ще се гради на постиженията на Принципите за по-безопасни мрежи за социални контакти в ЕС (виж приложението и IP/09/232, IP/10/144) и на Европейската рамка за по-безопасно използване на мобилни телефони от юноши и деца (виж IP/07/139, IP/09/596, IP/10/704).

Скорошно общоевропейско проучване показва, че все повече деца навлизат в мрежата и че използването на интернет е все по-индивидуализирано, като едно от всеки три деца се свързва по мобилния си телефон, а едно от всеки четири — чрез игрова конзола. Над половината от децата на 13—16 години влизат в интернет от спалнята си.

В същото време 59 % от децата на 9—16 години имат профил за социални контакти в мрежата, като за отделните страни този дял се движи между 80 % за Холандия и 46 % за Румъния. Средно 26 % от тях са с напълно „публичен“ профил или, по държави, от 11 % в Обединеното кралство до максимума 54 % в Унгария. 14% от децата обявяват в профила си своя адрес и телефонен номер.

Денят за по-безопасен интернет 2011 г. цели да напомни на младите хора, че това, което правят или казват в мрежата, може да проникне в техния „реален“ живот, дори ако използват псевдоним или прякор. Денят за по-безопасен интернет бе организиран от мрежата на информационните центрове INSAFE и се подкрепя от Програмата за по-безопасен интернет на ЕС с бюджет 55 млн. евро. Той се провежда всяка година от 2004 г. насам, като в него са включени прояви в над 65 държави в Европа и по света.

Тази година, например, Ирландия ще даде ход на изследователски проект относно използването на интернет от децата, а България ще пусне гореща телефонна линия, където подрастващи, родители и учители могат да поискат съвети в личен план по въпросите на безопасността в мрежата. Във Франция през целия февруари в училищата ще бъдат провеждани специални семинари. В Испания между полицията, Мадридската община и няколко дружества ще бъде подписано споразумение за съвместни обучения на малолетни, изложени на риск, и техните родители. Унгария, Латвия, Гърция и Нидерландия ще връчат награди на своите национални победители в Конкурса за най-добро детско съдържание в мрежата.

За допълнителна информация:

Ден за по-безопасен интернет:

http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day

Програма „По-безопасен Интернет“:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Конкретни съвети към родителите за това как да осигурят безопасност на детето си в интернет

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/practices/index_en.htm

Приложение

Списък на подписалите Принципите за по-безопасни социални контакти в мрежата:

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, VZnet Netzwerk Ltd., Sulake, Yahoo!Europe и Zap.lu. През юни 2009 г. към подписалите се присъединиха още двама: Ratee и Tuenti. През 2010 г. към подписалите се присъединиха още двама: Stardoll и wer-kenn-wen.

Списък на подписалите Европейската рамка за по-безопасно използване на мобилни телефони от юноши и деца:

Това споразумение бе подписано най-напред от Bouygues Telecom, Cosmote, Debitel.AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles, S.A., Telenor, TeliaSonera и Vodafone Limited. Понастоящем споразумението е подписано от 83 мобилни оператори в Европа, а още 10 са подписали национално споразумение. Следователно Европейската рамка обхваща 96 % от всички потребители на мобилни телефони в Европа. За пълен списък на подписалите, виж:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Фигура 23: Деца, които имат профил на интернет страница за социални контакти, по държави

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC313: Имате ли ваш собствен профил на интернет страница за социални контакти, която понастоящем ползвате, или не?

Основа: Всички деца, които ползват интернет.

Таблица 6: Каква информация дават децата в своя профил за социални контакти в мрежата, по държави

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC317: За вашия профил е зададено…? Публичен, личен или частично личен. QC318a-f: Кое от следните сведения за вас върху тази карта се съдържат във вашия профил? (Възможни са много отговори) В крайната колона: среден брой на предоставяните в интернет различни сведения, обхванати от проучването, по които може да се установи самоличността: снимка, на която ясно са показани лицето ви, фамилията ви, адресът ви, телефонният ви номер, вашето училище, действителната ви възраст.

Основа: Всички деца, които имат профил на интернет страница за социални контакти в интернет.

Фигура 8: Деца с достъп до интернет по мобилен телефон или друго преносимо устройство, по държави

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

QC300h, e: Кое от тези устройства използвате понастоящем за интернет?

Основа: Всички деца, които ползват интернет.

Източник: Проучване по интернет на децата в ЕС


Side Bar