Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Akcijski načrt o protimikrobni odpornosti: Komisija predstavila dvanajst konkretnih ukrepov za naslednjih pet let

Bruselj, 17. novembra 2011. Protimikrobna odpornost postaja čedalje večji zdravstveni problem v EU. Zaradi okužb z bakterijami, odpornimi proti zdravilom, umre vsako leto približno 25 000 bolnikov, kar povzroča prek 1,5 milijarde evrov stroškov v zdravstvu in izgub v proizvodnji 1 . Danes, na predvečer evropskega dneva antibiotikov, je Evropska komisija predstavila celovit akcijski načrt o protimikrobni odpornosti z dvanajstimi konkretnimi ukrepi, ki jih namerava izvajati v tesnem sodelovanju z državami članicami.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je dejal: „Ukrepati moramo hitro in odločno, če nočemo izgubiti protimikrobnih zdravil kot učinkovitega načina zdravljenja bakterijskih okužb tako pri ljudeh kot pri živalih. Danes predstavljamo dvanajst konkretnih ukrepov za naslednjih pet let, ki lahko pripomorejo k omejevanju širjenja protimikrobne odpornosti in razvoju novega protimikrobnega zdravljenja. Njihov uspeh bo odvisen od skupnih prizadevanj EU, držav članic, zdravstvenih delavcev, industrije, farmacije in mnogih drugih.

Evropska komisarka za r aziskave in inovacije Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Nujno je, da razvijemo novo generacijo antibiotikov, če želimo ostati varni pred bakterijami in patogenimi organizmi, ki so odporni proti zdravilom. Naložbe v raziskave in inovacije bodo zagotovile najboljšo oskrbo za bolnike, zato si Komisija skupaj z industrijo in državami članicami EU prizadeva, da to postane prednostna naloga. To zavezo bomo še naprej izvajali v okviru našega prihodnjega programa financiranja za raziskave in inovacije Obzorje 2020.“

Naraščajoča odpornost

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je danes predstavil vseevropske podatke o protimikrobni odpornosti, ki kažejo, da v Evropi narašča odpornost tudi proti najmočnejšim antibiotikom. Na primer, odpornost proti patogenim organizmom, ki navadno povzročajo pljučnico in okužbe sečil v bolnišnicah, narašča po vsej EU in je potrjena že v več državah.

Ključni ukrepi

Akcijski načrt zajema sedem področij, na katerih je ukrepanje najnujnejše:

 • zagotavljanje ustrezne uporabe protimikrobnih snovi pri ljudeh in živalih

 • preprečevanje mikrobnih okužb in njihovega širjenja

 • razvoj novih učinkovitih protimikrobnih snovi ali alternativnih oblik zdravljenja

 • sodelovanje med mednarodnimi partnerji za zmanjšanje tveganj protimikrob ne odpornosti

 • izboljšanje spremljanja in nadzora pri zdravljenju ljudi in živali

 • raziskave in inovacije

 • obveščanje, izobraževanje in usposabljanje

Predlog ravno tako vključuje dvanajst konkretnih ukrepov za:

 • izboljšanje ozaveščenosti o ustrezni uporabi p rotimikrobnih snovi

 • okrepitev zakonodaje EU o veterinarskih zdravilih in medicirani krmi

 • vključitev priporočil o preudarni uporabi protimikrobnih snovi v veterinarstvu, vključno s poročili o spremljanju

 • okrepitev preprečevanja okužb in nadzora v bolnišnica h, klinikah itd.

 • uvedbo pravnih sredstev za izboljšanje preprečevanja in nadzora okužb pri živalih v novo zakonodajo EU o zdravju živali

 • spodbujanje kar se da tesnega sodelovanja, da bodo nove protimikrobne snovi na voljo bolnikom

 • spodbujanje prizadevanj z a analizo potrebe po novih antibiotikih v veterinarstvu s

 • razvoj in/ali okrepitev večstranskih in dvostranskih zavez za preprečevanje in nadzor protimikrobne odpornosti

 • okrepitev nadzornih sistemov za protimikrobno odpornost in potrošnjo protimikrobnih snov i v zdravilih za ljudi

 • okrepitev nadzornih sistemov za protimikrobno odpornost in potrošnjo protimikrobnih snovi v zdravilih za živali

 • okrepitev in koordinacijo raziskav

 • izboljšanje obveščanja javnosti o protimikrobni odpornosti.

Ozadje

Protimikrobne snovi zajemajo antibiotike , ki so ključna zdravila za ljudi in živali, uporabljajo pa se lahko tudi kot razkužila, antiseptiki in drugi higienski proizvodi. Zaradi njih se je tveganje za nalezljive bolezni bistveno zmanjšalo. Antibiotiki so nepogrešljivi v zdravstvu, uporabljajo se tudi v standardnih posegih, kot sta presaditev in kemoterapija.

Vendar so bakterije skozi leta postale odporne proti antibiotikom. Ta odpornost je pripeljala do bolnišničnih okužb, okužb dihalnih poti, meningitisa, drisk in spolno prenosljivih boleznih. Odporne bakterije se lahko prenašajo z živali na ljudi v prehranski verigi ali z neposrednim stikom.

Od devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bila protimikrobna odpornost potrjena kot resno tveganje za javno zdravje, je Komisija uvedla številne pobude in ukrepe na mnogih področjih, na primer v medicini in veterinarstvu, prehrani in krmi ter znanstvenih raziskavah.

Danes predstavljeni akcijski načrt je zadnji v vrsti ukrepov, ki jih je Komisija sprejela v zvezi s protimikrobno odpornostjo.

Več informacij je na voljo na spletni strani:

MEMO/11/792

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_sl.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Spletna stran komisarja Dallija:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Spletna stran komisarke Geoghegan-Quinn:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

1 :

Skupno tehnično poročilo ECDC/EMEA „Bakterijski izziv: čas za ukrepanje“. Ocene na podlagi najpogosteje izoliranih bakterij iz krvnih kultur v Evropi

( http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf ).


Side Bar