Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Plan de ac țiune pentru combaterea rezistenței la antimicrobiene: Comisia prezintă 12 acțiuni concrete pentru următorii cinci ani

Bruxelles, 17 noiembrie 2011 – În condi țiile în care aproximativ 25 000 de pacienți mor în fiecare an în UE din cauza infecțiilor generate de bacterii rezistente la medicamente, iar costurile aferente sunt de peste 1,5 miliarde de euro reprezentând cheltuieli de asistență medicală și pierderi de productivitate 1 , rezistența la antimicrobiene este o problemă de sănătate care devine tot mai gravă în UE. Astăzi, în ajunul Zilei europene a informării despre antibiotice, Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune cuprinzător privind rezistența la antimicrobiene (AMR) care prezintă12 acțiuni concrete care urmează să fie puse în aplicare în strânsă cooperare cu statele membre.

John Dalli, comisarul european pentru sănătate și consumatori, a declarat: „Trebuie să acționăm rapid și ferm dacă nu vrem să pierdem medicamentele antimicrobiene ca tratament de bază împotriva infecțiilor bacteriene, atât la oameni, cât și la animale. Cele douăsprezece acțiuni concrete pentru următorii cinci ani pe care le prezentăm astăzi ar putea contribui la limitarea răspândirii rezistenței la antimicrobiene și la dezvoltarea unor noi tratamente antimicrobiene. Succesul lor necesită eforturi comune din partea UE, a statelor membre, a cadrelor medicale, a industriei, agricultorilor și a multor altora.”

Comisarul european pentru cercetare și inovare, Máire Geoghegan-Quinn, a adăugat: „Descoperirea următoarei generații de antibiotice este esențială dacă dorim să devansăm evoluția rezistenței bacteriilor și a altor agenți patogeni la medicamente.. Investițiile în cercetare și inovare vor fi cel mai bun tratament posibil pentru pacienți, iar Comisia colaborează cu industria și cu statele membre ale UE pentru a face ca acestea să devină o prioritate. Acest angajament va continua și în cadrul Orizont 2020, viitorul nostru program de finanțare pentru cercetare și inovare ”.

Rezisten ță în creștere

Date cu privire la rezisten ța la antibiotice la nivelul UE publicate astăzi de către Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) arată că rezistența la antibiotice de ultimă linie este în creștere în Europa. De exemplu, rezistența la agenții patogeni care provoacă adesea pneumonie și infecții ale căilor urinare în spitale este în creștere în întreaga UE și s-a instalat deja în mai multe țări.

Ac țiuni-cheie

Planul de ac țiune acoperă șapte domenii în care măsurile sunt cele mai necesare:

 • asigurarea utilizării corespunzătoare a antimicrobienelor atât la oameni, cât și la animale

 • prevenirea infec țiilor microbiene și a răspândirii lor

 • dezvoltarea de noi antimicrobiene eficiente sau de alternative de tratament

 • cooperarea cu parteneri interna ționali pentru a limita riscurile de AMR

 • îmbunătă țirea monitorizării și supravegherii în medicina umană și veterinară

 • cercetare și inovare

 • comunicare, educa ție și perfecționare profesională

De asemenea, propunerea prevede 12 acțiuni concrete pentru:

 • cre șterea gradului de cunoaștere în ceea ce privește utilizarea corectă a antimicrobienelor

 • consolidarea legisla ției UE privind medicamentele de uz veterinar și furajele medicamentate

 • introducerea recomandărilor pentru utilizarea prudentă a antimicrobienelor în medicina veterinară, inclusiv a rapoartelor de urmărire

 • consolidarea prevenirii și controlului infecțiilor în spitale, clinici, etc.

 • introducerea de instrumente juridice pentru întărirea prevenirii și controlului infecțiilor la animalele în noua legislație UE în domeniul sănătății animale

 • promovarea unei colaborări fără precedent pentru a oferi pacien ților noi antimicrobiene

 • promovarea eforturilor de analiză a necesită ții unor noi antibiotice în medicina veterinară

 • dezvoltarea și/sau consolidarea angajamentelor multilaterale și bilaterale față de prevenirea și controlul AMR

 • consolidarea sistemelor de supraveghere a AMR și a consumului de antimicrobiene medicamentele umane

 • consolidarea sistemelor de supraveghere a A MR și a consumului de antimicrobiene în medicamentele veterinare

 • intensificarea și coordonarea cercetării

 • Îmbunătă țirea comunicării publice privind AMR.

Context

Antimicrobienele cuprind antibioticele , care sunt medicamente esențiale pentru oameni și animale, și pot fi utilizate, de asemenea, în calitate de dezinfectante, antiseptice și alte produse de igienă . Acestea au scăzut substanțial riscul de boli infecțioase. Antibioticele constituie un mijloc terapeutic indispensabil în medicină și sunt utilizate corespunzător unor proceduri curente precum transplantul și chimioterapia.

Cu toate acestea, de-a lungul anilor, bacteriile au devenit rezistente la antibiotice. Această rezistență s-a manifestat sub formă de infecții intra-spitalicești, infecții respiratorii, meningită, boli diareice și infecții cu transmitere sexuală. Bacteriile rezistente pot fi transmise de la animale la oameni prin lanțul alimentar sau prin contact direct.

Începând cu anii '90, când AMR a fost recunoscută ca fiind o amenin țare gravă pentru sănătatea publică, Comisia a lansat diverse inițiative și acțiuni la nivelul unor sectoare care cuprind medicina umană și veterinară, produsele alimentare și hrana pentru animale, precum și cercetarea științifică. Planul de acțiune anunțat astăzi este cel mai recent dintr-o serie de măsuri adoptate de Comisie pentru combaterea AMR.

Pentru mai multe informa ții, vă rugăm să consultați:

MEMO/11/792

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_ro.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Pagina de internet a comisarului Dalli:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Pagina de internet a comisarului Geoghegan-Quinn:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Persoane de contact :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

1 :

Raport tehnic comun ECDC/EMEA „The bacterial challenge: time to react ( Problema bacteriilor: a venit vremea să reacționăm) ”. Estimări bazate pe bacteriile izolate cel mai frecvent din culturile sanguine din Europa

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf


Side Bar