Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Combaterea rezultatelor slabe la matematică și științe continuă să fie o problemă în Europa

Bruxelles, 16 noiembrie 2011 – Factorii de decizie trebuie să facă mai mult pentru a ajuta școlile să combată rezultatele slabe la matematică și științe, conform a două rapoarte prezentate astăzi de Comisia Europeană. Raportul privind educația matematică arată că doar cinci țări europene (Anglia, Italia, Țările de Jos, Irlanda și Norvegia) au stabilit obiective naționale de stimulare a rezultatelor, deși majoritatea statelor membre ale UE oferă orientări generale pentru a combate dificultățile elevilor în acest domeniu. Raportul privind științele arată că niciun stat membru nu are politicile naționale specifice de sprijin pentru cei cu rezultate slabe, deși cinci țări (Bulgaria, Germania, Spania, Franța și Polonia) au lansat programe pentru combaterea rezultatelor slabe în general. Rapoartele concluzionează că, deși s-au realizat progrese importante în actualizarea programelor de matematică și științe, lipsește sprijinul pentru profesorii responsabili pentru implementarea schimbărilor.

Androulla Vassiliou, comisar pentru educa ție, cultură, multilingvism și tineret a declarat: " Europa trebuie să își îmbunătățească performanțele școlare. Atât științele, cât și matematica joacă un rol crucial în programa modernă nu doar răspunzând necesităților pieței forței de muncă, dar și pentru dezvoltarea cetățeniei active, pentru incluziune socială și împlinire personală. Aceste studii arată că, deși se înregistrează progrese, avem încă un drum lung de parcurs. Totodată, este necesar să se abordeze problema echilibrului între bărbați și femei, astfel încât să se încurajeze mai multe fete în studiul științelor și matematicii. A venit vremea să ne întețim eforturile de susținere a cadrelor didactice și să îi ajutăm pe copiii care au probleme la școală."

Ambele rapoarte oferă o analiză comparativă a metodelor de predare a matematicii și a științelor, cu scopul de a contribui la o dezbatere la nivel european și național privind modul de îmbunătățire a standardelor.

Îngrijorarea cu privire la rezultate i-a făcut pe mini ștrii educației să adopte în 2009 o referință la nivel european care prevedea ca procentul elevilor în vârstă 15 ani cu competențe insuficiente la matematică, științe și lectură să fie mai mic de 15 % până la sfârșitul acestui deceniu. Din 18 țări ale UE cu date comparabile, Finlanda, Estonia și Țările de Jos au cele mai bune rezultate, în timp ce Bulgaria și România se află la cealaltă extremă a scalei (a se vedea IP/11/488 )

Context

Matematică

Competen ța matematică a fost identificate de miniștrii educației drept una dintre competențele cheie necesare în vederea împlinirii pe plan personal, a cetățeniei active, a incluziunii sociale și a capacității de inserție profesională într-o societate bazată pe cunoaștere.

O serie de factori influen țează modul în care se predă și se învață matematica. Sondajele internaționale arată că interesul elevilor este legat de mediul familial, calitatea predării și de structura și organizarea sistemului de învățământ.

Raportul privind învă țarea matematicii (primul produs pentru Comisie) constată că majoritatea țărilor europene au adoptat o abordare bazată pe rezultate, orientată pe competențele practice ale elevilor. Conținutul de matematică în programă a scăzut cantitativ, în timp ce a crescut orientarea către rezolvarea problemelor și aplicarea matematicii. Această abordare răspunde mai bine necesităților elevilor și studenților și arată clar modul în care aceștia pot aplica matematica în lumea reală.

Problema care rămâne, însă, este a furnizării sprijinului necesar cadrelor didactice, ceea ce înseamnă formare continuă. În plus, trebuie să se consolideze sprijinul și îndrumarea pentru predarea în fața a diferite grupuri de elevi.

Ș tiință

Numai opt țări (Germania, Spania, Franța, Irlanda, Țările de Jos, Austria, Regatul Unit și Norvegia) au strategii generale pentru promovarea învățării științelor, care abordează programa, metodele de predare și formarea continuă pentru profesori. Dintre țările care nu au o astfel de strategie, majoritatea derulează programe și proiecte individuale, precum parteneriatele școlare și centrele științifice.

În plus, majoritatea țărilor europene promovează metode inovatoare de predare a științelor, precum învățarea pe bază de cercetare, încă de la nivelul primar. Cele mai multe recomandă, de asemenea, angajarea elevilor în discuții privind probleme de mediu și demonstrarea aplicațiilor practice ale științei în viața de zi cu zi.

De și acest fapt este încurajator, în nicio țară europeană nu există politici naționale specifice de sprijin pentru cei care au rezultate slabe la obiectele științifice. În locul acestora, se asigură sprijin prin intermediul unui cadru general de măsuri pentru elevii cu dificultăți de învățare, indiferent de obiect. Acestea includ predarea diferențiată, predare individuală, învățare asistată de grup, tutoratul și gruparea în funcție de capacități.

Eurydice

Studiile au fost elaborate de re țeaua Eurydice și se concentrează asupra reformelor de programă, precum și asupra predării și metodelor de evaluare. Ele abordează combaterea rezultatelor slabe, creșterea motivației prin concentrarea, de exemplu, asupra aplicațiilor practice, precum și educarea profesorilor. Fiecare subiect este examinat prin prisma cercetării academice, a ultimelor rezultate ale sondajelor internaționale și a unei examinări aprofundate a politicilor și programelor la nivel național.

Rețeaua Eurydice oferă informații și analize privind sistemele și politicile europene de educație. Ea constă din 37 de unități naționale bazate în toate cele 33 de țări participante la Programul UE de învățare pe tot parcursul vieții (statele membre UE, Croația, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Turcia). Rețeaua este coordonată și gestionată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a UE de la Bruxelles, care oferă o gamă de resurse online.

Pentru mai multe informa ții:

Rapoartele complete [în limba engleză]: Mathematics Education in Europe; Common Challenges and National Policies și Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research . Exemplare tipărite ale studiului în engleză vor fi disponibile din decembrie 2011, iar în franceză și germană la scurtă vreme ulterior.

Comisia Europeană: Educație și formare profesională

ANEXĂ: Fapte și cifre

Matematică:

1. Procentajele de elevi în vârstă de 15 ani cu rezultate slabe la matematică (2009)

Sursa: OCDE, baza de date PISA 2009.

Procentul de 15 % indicat în figură arată referin ța UE care trebuie atinsă până în 2020.

2. Aptitudini și competențe în programa de matematică și/sau alte documente orientative privind matematica la nivel primar și secundar inferior (ISCED 1 ș 2), 2010/2011

UK ( 1 ) = UK-ENG/WLS/NIR

3. Orientări la nivel național în abordarea rezultatelor slabe la matematică,
nivelurile primar și secundar inferior (ISCED 1 și 2), 2010/11

Ș tiințe:

1. Procentajele de elevi în vârstă de 15 ani cu rezultate slabe la științe (2009)

Sursa: OCDE, baza de date PISA 2009

Procentul de 15 % indicat în figură arată referin ța UE care trebuie atinsă până în 2020.

2. Existența centrelor naționale privind științele sau a unor instituții similare de promovare a predării științelor, 2010/11

3. Oferirea de sprijin pentru elevi la obiectele științifice - nivelurile primar și secundar inferior (ISCED 1 și 2), 2010/11

UK ( 1 ) = UK-ENG/WLS/NIR

Sursa cifrelor: Eurydice.

Persoane de contact :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar