Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Razvoj evropske pravne kulture: Evropski pravni inštitut na Dunaju začenja z delom

Dunaj, 17 . novembra 2011 – Danes je Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje, slovesno otvorila prvo delovno zasedanje Evropskega pravnega inštituta ( SPEECH/11/764 ). Od prve zamisli o ustanovitvi inštituta do njegove dejanske ustanovitve in začetka delovanja je minilo le leto dni. Inštitut bo na svojem prvem zasedanju razpravljal o predlogu Komisije o izbirnem skupnem evropskem prodajnem pravu ( IP/11/1175 ). Ustanovljen je bil junija in ima sedež na Dunaju ( IP/11/666 ), njegov namen pa je izboljšanje pravne doslednosti v Evropi z zagotavljanjem praktičnega svetovanja oblikovalcem politik in organom ter nadaljnji razvoj prava EU. Inštitut je neodvisna neprofitna organizacija, ki združuje pravnike in akademike iz vse Evrope. Pomembno bo prispeval k širšemu cilju EU glede oblikovanja evropskega območja prava in pravice.

„Evropski pravni inštitut bo pomagal graditi evropsko pravno kulturo. Večja doslednost med različnimi evropskimi pravnimi sistemi bo pomagala okrepiti medsebojno zaupanje držav članic in zaupanje naših državljanov v pravni sistem EU ter tako okrepila zaupanje v vladavino evropskega prava, ki trdno povezuje Evropsko unijo,“ je dejala evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Z njim bo evropsko območje pravice postalo stvarno in resnično, tako da bodo lahko ljudje uresničevali svoje pravice in izkoriščali priložnosti enotnega trga. Inštitut bo pomenil tudi dodano vrednost za raziskave o tem, kako se pravo EU izvaja po Uniji. Izvajal bo projekte, ki bodo dejansko koristili evropskim državljanom in pravnikom v vsakdanjem življenju.“

Evropsko pravo močno vpliva na vsakdanje življenje evropskih državljanov ter delovanje podjetij in nacionalnih političnih in pravnih struktur. Akademske raziskave in izobraževanje v pravosodju so potrebni za nadaljnji razvoj in krepitev vseh področij evropskega prava – tako civilnega kot kazenskega ali upravnega.

Inštitut bo pomagal analizirati težave, s katerimi se spopadajo pravni strokovnjaki, opredeliti možne rešitve za izboljšanje uporabe prava EU in pripravljati predloge za reforme zakonodaje EU na vseh področjih. Prav tako bo deloval kot forum, v okviru katerega bo prostor za izmenjavo mnenj ter razprave pravnikov, akademikov in strokovnjakov.

Pobuda za ustanovitev Evropskega pravnega inštituta – ki jo Komisija spodbuja v svojem akcijskem načrtu za zagotavljanje evropskega območja svobode, varnosti in pravice za evropske državljane ( IP/10/447 ) – se navdihuje pri Ameriškem pravnem inštitutu, ki je nevladni organ. Slednji je imel ključno vlogo pri razvijanju Enotnega trgovinskega zakonika ( Uniform Commercial Code) , ki olajšuje prodajo in druge pravne posle na področju trgovine v 50 državah Združenih držav Amerike. Inštitut se je odločil za organizacijo prvega delovnega zasedanja, da bi razpravljal o skupnem evropskem prodajnem pravu, ki bi ga lahko podjetja in potrošniki svobodno izbrali za prodajo in spletno nakupovanje v EU.

Ozadje

Ustanovitev Evropskega pravnega inštituta je bila del akcijskega načrta Komisije za izvajanje stockholmskega programa v letu 2010. Podpredsednica Redingova je o pomenu njegove ustanovitve govorila tudi aprila 2010 v Firencah ( SPEECH/10/154 ). Prvi ustanovitveni kongres inštituta je bil 1. junija 2011 v Parizu ( IP/11/666 ), preden je Univerza na Dunaju postala gostiteljica njegovega sedeža v začetnem štiriletnem obdobju.

Cilji Evropskega pravnega inštituta so:

  • ocenjevanje in spodbujanje razvoja prava EU, pravne politike in prakse,

  • priprava predlogov za nadaljnji razvoj pravnega reda EU in izboljšanje njegovega izvajanja v državah članicah,

  • opredeljevanje in analiza pravnega razvoja na področjih v pristojnosti držav članic, ki so pomembna na ravni EU,

  • proučevanje pristopov EU na področju mednarodnega prava in krepitev vloge, ki bi jo lahko pravo EU imelo na svetovni ravni, na primer s pripravo mednarodnih pravnih aktov ali vzorčnih pravil,

  • vodenje in omogočanje vseevropskih raziskav, med drugim priprava, ocenjevanje ter izboljšanje načel in pravil, ki so skupni evropskim pravnim sistemom,

  • zagotavljanje razpravnih forumov za pravnike – akademike, sodnike, odvetnike in druge pravne strokovnjake – ki izhajajo iz različnih pravnih tradicij.

Svet inštituta lahko na lastno pobudo ali na podlagi vloge kandidatov imenuje raziskovalce in opazovalce.

Dodatne informacije:

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm .

Domača spletna stran Viviane Reding, podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm .

Evropski pravni inštitut:

http://www.europeanlawinstitute.eu .

Kontakti :

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar