Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Către o cultură juridică europeană: Institutul European de Drept din Viena își începe activitatea

Viena, 17 noiembrie 2011 – astăzi, Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție al Uniunii Europene, a inaugurat prima reuniune de lucru a Institutului European de Drept. La numai un an de la apariția ideii privind înființarea Institutului European de Drept, acesta a început deja să lucreze. Institutul va ține prima reuniune de lucru pentru a discuta propunerea Comisiei de legislație europeană comună opțională în materie de vânzări ( IP/11/1175 ). Înființat în iunie, cu sediul la Viena ( IP/11/666 ), institutul are drept obiectiv îmbunătățirea coerenței legislative în Europa, oferind consultanță practică factorilor de decizie politică și autorităților, precum și dezvoltarea în continuare a dreptului UE. Institutul European de Drept este o organizație non-profit independentă, care reunește practicieni în domeniul dreptului și cadre universitare din toată Europa. Institutul va reprezenta o contribuție importantă la realizarea obiectivului mai amplu al UE, acela de a construi un spațiu european de drept și justiție.

„Institutul European de Drept va contribui la construirea unei c ulturi juridice europene. O mai mare coerență între sistemele juridice diferite ale Europei va contribui la consolidarea încrederii reciproce și a încrederii cetățenilor noștri în sistemul juridic al UE, consolidând astfel încrederea în statul de drept, aceasta fiind liantul Uniunii Europene”, a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „ Prin intermediul institutului, spațiul european de justiție va deveni o realitate, astfel încât oamenii să își poată exercita drepturile și să valorifice oportunitățile oferite de piața unică. De asemenea, institutul va aduce valoare adăugată cercetării cu privire la modul în care legislația UE este pusă în aplicare pe întreg teritoriul Uniunii. Institutul se va implica în proiecte care vor avea rezultate concrete în viața zilnică a cetățenilor europeni și a practicienilor în domeniul dreptului.”

Dreptul european are un impact profund asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni, asupra întreprinderilor și structurilor politice și juridice naționale din Europa. Cercetarea universitară și formarea judiciară sunt necesare pentru dezvoltarea și consolidarea în continuare a tuturor domeniilor din dreptul european – civil, penal sau administrativ.

Institutul va contribui la analizarea dificultăților întâmpinate de practicienii în domeniul dreptului, la identificarea unor soluții posibile care să permită o mai bună punere în aplicare a legislației UE și la formularea unor propuneri de reformă a legislației UE în toate domeniile. Acesta va constitui totodată un forum pentru schimburi de opinii și discuții adresat avocaților, cadrelor universitare și practicienilor în domeniu.

Inițiativa înființării unui Institut European de Drept – promovată de către Comisie în planul său de acțiune privind crearea unui spațiu al libertății, securității și justiției pentru cetățenii europeni ( IP/10/447 ) – se inspiră din modelul oferit de American Law Institute , un organism neguvernamental care a jucat un rol decisiv în crearea unui „Uniform Commercial Code”, care facilitează vânzările și alte tranzacții comerciale în cele 50 de state ale SUA. Institutul a decis să își organizeze prima reuniune de lucru pentru a discuta legislația europeană comună opțională în materie de vânzări, la care întreprinderile și consumatorii pot recurge atunci când vând și fac cumpărături online în UE.

Context

Crearea Institutului European de Drept a făcut parte din planul de acțiune din 2010 al Comisiei, pentru punerea în aplicare a programului de la Stockholm. Vicepreședintele Reding a vorbit despre importanța creării acestuia în aprilie 2010, la Florența ( SPEECH/10/154 ). La 1 iunie 2011, primul congres de inaugurare a institutului a avut loc la Paris ( IP/11/666 ), înainte ca Universitatea din Viena să obțină dreptul de a găzdui sediul institutului pentru o perioadă inițială de patru ani.

Institutul European de Drept are drept obiective:

  • să evalueze și să încurajeze dezvoltarea dreptului UE, a politicilor și practicilor în domeniul juridic;

  • să prezinte propuneri pentru dezvoltarea în continuare a corpusului legislativ al UE și pentru intensificarea punerii în aplicare de către statele membre a legislației UE;

  • să identifice și să analizeze evoluțiile în domeniul juridic în sectoarele care intră în sfera de competență a statelor membre și care sunt relevante la nivelul UE;

  • să studieze abordările UE privind dreptul internațional și să intensifice rolul pe care dreptul UE l-ar putea juca la nivel mondial, de exemplu în redactarea instrumentelor internaționale sau a unor modele de norme;

  • să coordoneze și să faciliteze cercetarea paneuropeană, de exemplu prin redactarea, evaluarea și îmbunătățirea principiilor și a normelor comune ale sistemelor juridice europene;

  • să ofere un forum în cadrul căruia juriștii – cadre universitare, judecători, avocați și alți practicieni în domeniul dreptului – cu diverse tradiții juridice, să poată purta discuții.

Consiliul institutului poate numi membri asociați („fellows”) și observatori – fie din proprie inițiativă, fie în baza dosarelor de înscriere primite din partea candidaților pentru astfel de posturi.

Pentru informații suplimentare

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina web a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Institutul European de Drept:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Persoane de contact :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar