Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Kohti eurooppalaista oikeuskulttuuria : Euroopan oikeusinstituutti aloittaa toimintansa Wienissä

W ien 17. marraskuuta 2011 – Komission varapuheenjohtaja, oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding avasi tänään Euroopan oikeusinstituutin ensimmäisen työistunnon vain vuosi sen jälkeen, kun idea instituutin perustamisesta esitettiin ensimmäisen kerran ( SPEECH/11/764 ). Istunnossa on tarkoitus keskustella komission ehdotuksesta yhteiseksi eurooppalaiseksi kauppalaiksi ( IP/11/1175 ). Kesäkuussa toimintansa Wienissä aloittaneen instituutin ( IP/11/666 ) tavoitteena on lisätä lainsäädännön johdonmukaisuutta Euroopassa antamalla käytännön neuvoja politiikan laatijoille ja viranomaisille ja kehittämällä EU:n lainsäädäntöä edelleen. Instituutti on riippumaton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka toimintaan osallistuu oikeusalan ammattilaisia ja asiantuntijoita kaikkialta Euroopasta. Instituutilla on keskeinen rooli EU:n hankkeessa luoda eurooppalainen lain ja oikeuden alue.

Euroopan oikeusinstituutti auttaa eurooppalaisen oikeuskulttuurin luomisessa. Euroopan eri oikeusjärjestelmien välisen johdonmukaisuuden lisääntyminen vahvistaa jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta, kansalaisten luottamusta EU:n oikeusjärjestelmään ja yleistä luottamusta eurooppalaiseen oikeusvaltioon”, totesi oikeuskomissaari Viviane Reding. Oikeusinstituutti ilmentää eurooppalaista oikeusaluetta, jossa ihmiset voivat käyttää oikeuksiaan ja hyötyä sisämarkkinoiden mahdollisuuksista. Lisäksi se tuo lisäarvoa tutkimukseen siitä, miten EU:n lainsäädäntöä pannaan täytäntöön eri puolilla unionia . Komissaarin mukaan instituutti aikoo toteuttaa hankkeita, joilla on käytännön vaikutusta kansalaisten ja oikeusalan ammattilaisten elämään Euroopassa .

Eurooppalai nen lainsäädäntö näkyy ja tuntuu kansalaisten ja yritysten arjessa, ja sen vaikutukset ulottuvat myös jäsenvaltioiden poliittisiin ja oikeudellisiin rakenteisiin. Siksi kaikkien oikeusalojen (siviili-, rikos- ja hallinto-oikeus) kehittämiseen ja vahvistamiseen tarvitaan akateemista tutkimusta ja oikeusalan koulutusta. Instituutti auttaa analysoimaan alan ammattilaisten vaikeuksia, löytämään ratkaisuja EU:n lainsäädännön soveltamisen tehostamiseen ja laatimaan ehdotuksia lainsäädännön uudistamiseksi. Lisäksi se tarjoaa lakimiehille, akateemisille asiantuntijoille ja muille ammattilaisille foorumin ajatustenvaihtoa ja keskustelua varten.

Komissio ajoi Euroopan oikeusinstituutin perustamista toimintasuunnitelmassaan Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi ( IP/10/447 ). Esikuvana on valtiosta riippumaton American Law Institute , jolla oli erittäin tärkeä rooli laadittaessa Yhdysvaltain liittovaltion kauppalakia (Uniform Commercial Code), joka helpottaa myyntiä ja muita kaupallisia toimia maan 50 osavaltiossa. Euroopan oikeusinstituutin ensimmäisessä työistunnossa käsitellään ehdotusta yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista, jota yritykset ja kuluttajat voisivat vapaasti soveltaa verkkomyyntiin ja –ostoksiin EU:ssa.

Tausta

Euroopan oikeusinstituutin perustaminen oli osa komission vuo nna 2010 laatimaa toimintasuunnitelmaa, jolla vapaus-, turvallisuus- ja oikeusasioita koskeva Tukholman ohjelma pannaan täytäntöön. Varapuheenjohtaja Reding puhui instituutin perustamisen tärkeydestä Firenzessä huhtikuussa 2010 ( SPEECH/10/154 ), ja instituutin ensimmäinen avajaispuhe pidettiin Pariisissa 1. kesäkuuta 2011 ( IP/11/666 ) ennen kuin instituutti oli päätetty sijoittaa Wieniin ensimmäiseksi nelivuotiskaudeksi.

Euroopan oikeusinstituutti

  • arvioi ja tukee EU:n lainsäädännön sekä oikeuspolitiikan ja ‑käytännön kehittämistä,

  • tekee ehdotuksia EU:n lainsäädännön kehittämiseksi ja sen täytäntöönpanon tehostamiseksi jäsenvaltioissa,

  • kartoittaa ja analysoi oikeusalan kehitystä jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla , joilla on merkitystä EU:n tasolla,

  • tutkii EU:n lähestymistapoja kansainvälisen oikeuden osalta ja edistää roolia, joka EU:n oikeudella voisi olla maailmanlaajuisesti esimerkiksi laadittaessa kansainvälisiä oikeudellisia asiakirjoja tai mallisääntöjä,

  • suorittaa ja edistää Euroopan laajuista tutkimusta, kuten eurooppalaisille oikeusjärjestelmille yhteisten periaatteiden ja sääntöjen laatimista, arviointia ja kehittämistä,

  • tarjoaa keskustelufoorumin erilaisia oikeusalan traditioita edustaville toimijoille: asianajajille, tuomareille, akateemisille asiantuntijoille ja muille oikeusalan ammattilaisille.

Instituutin neuvosto voi nimittää tutkija- ja tarkkailijajäseniä joko omasta aloitteestaan tai ehdokkaiden hakemusten perusteella.

Lisätietoja

Oikeusasioiden pääosaston uutissivu :

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Euroopan oikeusinstituutti:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar