Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Skabelse af en europæisk retskultur: Instituttet for europæisk ret i Wien går i gang

Wien, den 17 . november 2011 – I dag indviede Europa-Kommissionens næstformand og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, det første arbejdsmøde i instituttet for europæisk ret ( SPEECH/11/764 ). Kun et år efter at idéen til at oprette instituttet blev fremsat, er instituttet nu etableret og i gang. Det afholder sit første arbejdsmøde for at drøfte Kommissionens forslag til en fælles europæisk købelov på frivillig basis IP/11/1175 ). Instituttet, som blev oprettet i juni og har sæde i Wien ( IP/11/666 ), vil bidrage til at skabe sammenhæng mellem retsforskrifterne i Europa ved at give praktiske råd til beslutningstagerne og myndighederne og yderligere udvikle EU-retten. Det er en uafhængig nonprofitorganisation, der bringer juridiske aktører og forskere fra hele EU sammen. Instituttet vil være et vigtigt bidrag til EU's overordnede mål om at skabe et europæisk område for ret og retfærdighed.

"Instituttet for europæisk ret vil bidrage til at opbygge en europæisk retskultur. Mere sammenhæng mellem EU's forskellige retssystemer vil bidrage til at styrke den gensidige tillid og borgernes tillid til EU's retssystem og styrke tilliden til de europæiske retsstatsprincipper, som er de værdier, der knytter Den Europæiske Union sammen", sagde Viviane Reding, kommissær for retlige anliggender. "Det vil gøre det europæiske retlige område konkret og virkeligt, så borgerne kan udøve deres rettigheder og drage fordel af det indre markeds muligheder. Instituttet vil også give merværdi til forskning om gennemførelsen af EU-retten i EU. Det vil deltage i projekter, der vil give konkrete resultater for de europæiske borgere og de juridiske aktører i deres hverdag.

Europæisk ret har stor betydning for de europæiske borgere i dagligdagen, for erhvervslivet og de nationale politiske og retlige strukturer. Det er nødvendigt med forskning på universitetsniveau og mere juridisk uddannelse for yderligere at udvikle og styrke alle områderne inden for europæisk ret, både det civil-, straffe- og forvaltningsretlige område.

Instituttet vil hjælpe med at analysere de vanskeligheder, som selvstændige inden for de juridiske erhverv støder på, udarbejde forslag til forbedringer af anvendelsen af EU-retten og udarbejde forslag til reformer af EU-retten på alle områder. Det vil også udgøre et forum for diskussioner og meningsudvekslinger mellem advokater, forskere og selvstændige inden for de juridiske erhverv.

Initiativet til oprettelsen af et institut for europæisk ret – som Europa-Kommissionen har støttet i sin handlingsplan for et europæisk område med frihed, sikkerhed og retfærdighed for EU-borgerne ( IP/10/447 ) – er inspireret af det amerikanske retsinstitut American Law Institute, der er et ikke-statsligt organ, som spillede en vigtig rolle i udarbejdelsen af en købelov, der letter salg og andre handelsmæssige transaktioner mellem de 50 stater i USA. Instituttet har besluttet at organisere sit første arbejdsmøde for at drøfte den fælles europæiske købelov, som erhvervslivet og forbrugerne har mulighed for at vælge at anvende, når de sælger og køber online i EU.

Baggrund

Oprettelsen af instituttet for europæisk ret er et led i Kommissionens handlingsplan fra 2010 om gennemførelsen af Stockholmprogrammet. Næstformand Viviane Reding talte om dette instituts betydning i april 2010 i Firenze ( SPEECH/10/154 ). Den 1. juni 2011 holdt instituttet sin første kongres i Paris ( IP/11/666 ), før instituttet fik sæde ved universitetet i Wien for den første fireårige periode.

Instituttet for europæisk ret vil:

  • vurdere og stimulere udviklingen af EU-ret, retspolitik og anvendelsen af EU-retten i praksis

  • fremlægge forslag til en yderligere udvikling af EU-retten og til, hvordan medlemsstaterne bedre kan gennemføre EU-retten

  • finde frem til og analysere de retlige udviklinger inden for medlemsstaterne, der er relevante for EU-retten

  • undersøge EU's tilgang til international ret og styrke den rolle, som EU-lovgiverne kan spille på internationalt plan ved for eksempel at udarbejde forslag til internationale instrumenter eller regler

  • udføre og lette tværeuropæisk forskning ved eksempelvis at udarbejde forslag til, og vurderinger og forbedringer af de principper og regler, der er fælles for de europæiske retssystemer

  • udgøre et forum, hvor juridiske fagfolk – forskere, dommere, advokater og andre selvstændige inden for de juridiske erhverv - fra forskellige retssystemer kan mødes og diskutere.

Institut tets bestyrelse kan udvælge stipendiater og observatører – enten på eget initiativ eller efter ansøgning.

Flere oplysninger

Generaldirektoratet for Retlige Anliggenders Nyhedsrum:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Website for Viviane Reding, næstformand og kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Instituttet for europæisk ret:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Kontaktpersoner :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar