Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Směrem k evropské právní kultuře: Institut evropského práva ve Vídni zahajuje svoji činnost

Vídeň, dne 17 . listopadu 2011 – Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka Evropské unie pro spravedlnost, dnes slavnostně zahájila první pracovní zasedání Institutu evropského práva ( SPEECH/11/764 ). Pouhý rok od okamžiku, kdy se zrodila myšlenka institut zřídit, je tento subjekt již činný. Na jeho prvním pracovním zasedání bude projednán návrh Komise pro fakultativní společnou evropskou úpravu prodeje ( IP/11/1175 ). Institut se sídlem ve Vídni byl založen v červnu ( IP/11/666 ) a má za cíl zlepšit právní soudržnost v Evropě poskytováním praktických rad tvůrcům politik a veřejným orgánům a dále rozvíjet právní předpisy EU. Je nezávislou neziskovou organizací sdružující právníky z praxe a akademické pracovníky z celé Evropy. Institut bude významně přispívat k dosažení širšího cíle EU budování evropského prostoru práva a spravedlnosti.

„Evropský právní institut napomůže budovat evropskou právní kulturu.

Větší soulad mezi různými evropskými právními systémy bude napomáhat posilovat vzájemnou důvěru států, jakož i důvěru občanů v EU a posílí důvěru v právní stát, který je pojítkem EU“, uvedla Viviane Redingová, komisařka pro spravedlnost.

„Učiní evropsky prostor spravedlnosti konkrétním a skutečným, aby lidé mohli svá práva vykonávat a využívat příležitosti jednotného trhu. Institut bude také přinášet přidanou hodnotu v rámci výzkumu, jak je právo EU uplatňováno v rámci celé Unie. Bude se podílet na projektech, které budou mít konkrétní výsledky pro každodenní život evropských občanů a právníků.“

Na každodenní život evropských občanů, podniků a vnitrostátních politických a právních struktur má evropské právo zása dní vliv. Pro další rozvoj a zdokonalení všech oblastí evropského práva – civilního, trestního nebo správního – je zapotřebí provádět akademický výzkum a justiční vzdělávání.

Institut bude pomáhat analyzovat obtíže, kterým čelí praktikující právníci, hledat možná řešení, která by zlepšila uplatňování práva EU, a připravovat obecné návrhy reforem právních předpisů EU ve všech oblastech. Pro právníky, akademiky a jiné specialisty bude rovněž místem pro výměnu informací a diskusi.

Iniciativa vytvořit Institut evropského práva – podporovaná akčním plánem Komise na vytvoření skutečného prostoru svobody, bezpečnosti a práva pro občany ( IP/10/447 ) – se inspiruje nevládní organizací s názvem American Law Institute, která hrála zásadní roli při vytváření jednotného obchodního zákoníku, jenž v padesáti státech USA usnadňuje koupi, prodej a další obchodní transakce. Institut se rozhodl uspořádat první pracovní setkání, aby se projednalo společné evropské kupní právo , které by si podniky a spotřebitelé mohli svobodně zvolit pro prodej a nakupování na internetu v EU.

Souvislosti

Zřízení institutu evropského práva bylo součástí akčního plánu Komise pro provádění Stockholmského programu z roku 2010 . Místopředsedkyně Redingová hovořila o významu jeho zřízení v dubnu 2010 ve Florencii ( SPEECH/10/154 ). Dne 1. června 2011 se první zahajovací konference institutu konala v Paříži ( IP/11/666 ), předtím než Vídeňská univerzita získala právo poskytnout institutu sídlo během počátečního čtyřletého období.

Cílem institutu evropského práva je:

  • hodnotit a stimulovat vývoj práva EU, právní politiky a praxe;

  • předkládat návrhy na další rozvoj práva EU a na zlepšování provádění práva EU členskými státy;

  • identifikovat a analyzovat právní vývoj v oblastech v  pravomoci členských států, které jsou relevantní na úrovni EU;

  • studovat přístupy EU k mezinárodnímu právu a posilovat roli, kterou by právo EU mohlo hrát v globálním měřítku, např. u návrhů mezinárodněprávních instrumentů nebo jednotných zákonů;

  • provádět panevropský výzkum i usnadňovat jeho provádění, např. zásady a pravidla pro vytváření, posuzování a zdokonalování právních předpisů, které jsou společná všem evropským právním systémům;

  • být místem pro výměnu názorů mezi právníky z různých právních tradic, a to osob z akademických kruhů, soudců, advokátů nebo dalších právních expertů;

Rada institutu může, buď z vlastní iniciativy nebo v návaznosti na žádosti uchazečů, udělovat stipendia.

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Institut evropského práva:

http://www.europeanlawinstitute.eu

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar