Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Pravica do poštenega sojenja: dogovor vlad EU o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku

Bruselj, 16. novembra 2011 – Predstavniki držav članic EU so se danes dogovorili o osnutku zakona, ki bo obdolžencem kjer koli v Evropi zagotovil pravico do obveščenosti v kazenskem postopku.

„Današnji dogovor je pomemben mejnik za zagotavljanje pravičnejšega sojenja v kazenskem postopku osumljencem povsod po EU,“ je povedala evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „EU dobro napreduje pri vzpostavljanju enotnega pravosodnega območja. Ta ukrep, ki naj bi obdolžencem zagotavljal možnost uveljavljanja te pravice, bo pripomogel k večjemu medsebojnemu zaupanju pravosodnih organov v Evropi. Upam, da ga bosta Parlament in Svet hitro sprejela.“

Evropska komisija je ukrep predlagala julija 2010 (IP/10/989) v okviru prizadevanj, da se ljudem po vsej EU zagotovi pravico do poštenega sojenja. To je drugi iz vrste ukrepov za določitev skupnih standardov EU v kazenskih postopkih. Evropski parlament in Svet sta oktobra 2010 potrdila prvi predlog, ki je osumljencem zagotovil pravico do prevajanja in tolmačenja (IP/10/1305). Predlagana direktiva o pravici do obveščanja v kazenskih postopkih bo zdaj predložena Evropskemu parlamentu, da jo sprejme v prihodnjih tednih, še pred končnim sprejetjem na srečanju Sveta ministrov.

Po novem zakonu bodo morali biti osumljenci kaznivega dejanja obveščeni o svojih pravicah v jeziku, ki ga razumejo. S tem ukrepom bo zagotovljeno, da bo vsaka oseba, ki ji je bila odvzeta prostost, ali oseba, za katero je bil izdan evropski nalog za prijetje, od države EU dobila obvestilo o pravicah, v katerem bodo navedene njene osnovne pravice v kazenskem postopku. Države članice so od Komisije dobile vzorec obvestila, ki bo preveden v vseh 23 uradnih jezikov EU. Pravica do obveščenosti v kazenskem postopku spada poleg pravice do prevajanja in tolmačenja (glej IP/10/1305 in MEMO/10/351) v sklop ukrepov v zvezi z načelom poštenega sojenja, katerih cilj je povečati zaupanje v enotno pravosodno območje EU.

Ozadje

Direktiva bo zagotovila, da bodo policija in tožilci osumljence obvestili o njihovih pravicah. Po odvzemu prostosti bodo organi te informacije podali v pisni obliki – v obvestilu o pravicah – napisane v preprostem, razumljivem jeziku. Osumljencem bo to obvestilo ob odvzemu prostosti izročeno sistematično, ne glede na to, ali ga zahtevajo ali ne, po potrebi pa bo tudi prevedeno.

Obvestilo o pravicah bo vsebovalo praktične podrobnosti o pravicah obdolženca:

  • do odvetnika,

  • do obveščenosti o obtožbi in po potrebi do dostopa do spisa,

  • do tolmačenja in prevajanja za tiste, ki ne razumejo jezika postopka,

  • do pravice, da je pred sodišče priveden kmalu po odvzemu prostosti.

Obvestilo o pravicah bo pripomoglo k preprečevanju sodnih zmot in zmanjšanju števila pritožb.

V EU se vsako leto začne več kot 8 milijonov kazenskih postopkov. Trenutno se verjetnost, da bodo državljani, ki se jim odvzame prostost in so obtoženi kaznivega dejanja, ustrezno obveščeni o svojih pravicah v različnih državah EU razlikuje. V nekaterih državah članicah osumljenci prejmejo le ustne informacije o svojih procesnih pravicah, v drugih pa se pisne informacije izročijo samo na zahtevo.

V skladu s členom 82(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in za boljše vzajemno priznavanje sodnih odločb ter boljše policijsko in pravosodno sodelovanje v čezmejnih kazenskih zadevah lahko EU sprejme ukrepe za krepitev pravic državljanov EU v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah.

Pravici do poštenega sojenja in do obrambe določata člena 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter člen 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Junija 2011 je Komisija predlagala tretji ukrep za zagotavljanje dostopa do odvetnika in stika s sorodniki (IP/11/689). O tem predlogu trenutno razpravljata Parlament in Svet.

Dodatne informacije

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Evropska komisija – pravice osumljencev in obtožencev:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Domača spletna stran Viviane Reding, podpredsednice in evropske komisarke za pravosodje:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar