Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Právo na spravedlivý proces: vlády zemí EU se dohodly na právu na informace v trestním řízení

Brusel 16. listopadu 2011 – Představitelé členských států EU se dnes dohodli na předloze právního předpisu, který bude kdekoliv v EU zajišťovat právo obžalovaných na informace v trestním řízení.

„Dnešní dohoda je důležitým milníkem na cestě k lepšímu zajištění práva podezřelých osob na spravedlivý proces v trestním řízení v celé EU,“ uvedla komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Evropská unie činí značné pokroky při vytváření jednotného prostoru práva. Zmíněné opatření, jež má zaručit, že obvinění z trestného činu si mohou být jisti těmito právy, přispěje ke zvýšení vzájemné důvěry mezi soudními orgány v Evropě. Těším se na jeho rychlé přijetí Parlamentem a Radou.“

Evropská komise toto opatření navrhla v červenci roku 2010 (IP/10/989) v rámci svého úsilí o zajištění práva jednotlivců na spravedlivý proces napříč EU. Jedná se o druhé z řady opatření, jež mají stanovit společné normy EU v trestních věcech. V říjnu 2010 Evropský parlament a Rada schválily první návrh, který podezřelým zaručuje právo na překlad a tlumočení (IP/10/1305). Navrhovaná směrnice o právu na informace v trestním řízení nyní směřuje do Evropského parlamentu, kde by měla být přijata v nadcházejících týdnech. Nakonec bude předložena k přijetí ministrům zasedajícím v Radě.

Podle nového předpisu budou muset být osoby podezřelé ze spáchání trestného činu poučeny o svých právech v jazyce, kterému rozumí. Opatření zajistí, že budou země EU každé zatčené osobě – či osobě, na kterou byl vydán evropský zatýkací rozkaz – předkládat písemné poučení o právech, jež bude uvádět její základní práva v trestním řízení. Komise poskytla členským státům vzorové znění tohoto poučení, které bude přeloženo do všech 23 jazyků EU. Právo na informace v trestním řízení je spolu s právem na překlad a tlumočení (viz IP/10/1305 a MEMO/10/351) součástí řady opatření ve prospěch práva na spravedlivý proces, která mají za cíl posílit důvěru v jednotný prostor práva EU.

Souvislosti

Směrnice zajistí, aby policie a státní zástupci poskytovali podezřelým informace o jejich právech. Po zatčení předají orgány písemné poučení o právech, které bude sepsáno srozumitelnou a přístupnou formou. Poučení bude podezřelým poskytováno při zatčení ve všech případech bez ohledu na to, zda o něj požádají, a případně přeloženo.

Písemné poučení o právech bude obsahovat praktické podrobnosti o těchto právech obviněných osob:

  • o právu na obhájce,

  • o právu být seznámen s obviněním a případně o právu nahlédnout do spisu,

  • o právu na tlumočení a překlad pro ty, kteří nerozumí jazyku řízení,

  • o právu být ihned po zatčení předveden před soud.

Poučení o právech by mělo pomoci zabránit justičním pochybením a snížit počet podaných odvolání.

Každým rokem probíhá v EU více než 8 milionů trestních řízení. Šance, že občané budou řádně poučeni o svých právech v případě, že jsou zatčeni a čelí obvinění ze spáchání trestného činu, se v současné chvíli v rámci EU různí. V některých členských státech jsou podezřelí o svých procesních právech poučeni pouze ústně a v jiných státech se jim dostane písemného poučení jen na vyžádání.

Podle čl. 82 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a s cílem usnadnit vzájemné uznávání soudních rozhodnutí a zlepšit policejní a justiční spolupráci v trestních věcech, jež mají přeshraniční charakter, může EU přijímat opatření k posílení práv občanů Unie v souladu s Listinou základních práv Evropské unie.

Právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu jsou stanoveny v článcích 47 a 48 Listiny základních práv EU, jakož i v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech.

V červnu 2011 Komise navrhla třetí opatření, jež má zaručit právo na přístup k obhájci a na komunikaci s příbuznými (IP/11/689). Tento návrh je v současné době projednáván v Parlamentu a Radě.

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Evropská komise – práva podezřelých a obviněných osob:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar