Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL MT

Europese Commissie - Persbericht

Gezondheid van gewassen: EU verhoogt steun ter bestrijding van gevaarlijke organismen

Brussel, 16 november 2011 – De EU heeft vandaag 19 miljoen euro uitgetrokken om in zeven lidstaten medefinanciering te verstrekken aan programma's ter bestrijding van organismen die schadelijk zijn voor diverse gewassen, om te voorkomen dat deze organismen zich verder verspreiden binnen de Unie en zo nog ernstiger gevolgen voor de interne markt hebben. Tijdens een vergadering van het Permanent Plantenziektekundig Comité hebben de lidstaten hun goedkeuring gehecht aan twee voorstellen van de Commissie ter medefinanciering (voor respectievelijk 15 en 4 miljoen euro) van acties die reeds hebben plaatsgevonden dan wel volgend jaar zullen worden uitgevoerd.

"Het belang van gezonde gewassen voor ons dagelijks leven wordt vaak onderschat. Als we denken aan de mogelijk catastrofale gevolgen voor onze medeburgers, dan is het cruciaal dat we deze problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aanpakken – denken we maar aan de catastrofe die Ierland in de 19e eeuw overviel, toen de aardappeloogst, het basisvoedsel voor de bevolking, bijna volledig werd vernietigd door de uit Centraal-Amerika afkomstige aardappelziekte" aldus John Dalli, Europees commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid. "Gezien de huidige begrotingsbeperkingen, zal de steun worden gericht op de gebieden waar de grootste nood heerst", aldus de commissaris.

Spreiding van de steun

De goedgekeurde som is de grootste jaarlijkse begrotingsbijdrage door de Unie voor dit doel sinds de inkrachttreding van het stelsel van medefinanciering van de gezondheid van gewassen in 1997. De steun zal worden gespreid over Cyprus, Duitsland, Italië, Malta, Nederland, Portugal en Spanje, de lidstaten die een aanvraag om deze steun van de Unie hebben ingediend.

Het dennenaaltje

Het grootste deel van de steun (6 miljoen euro) zal worden gebruikt om de in 2011 in Portugal voorgekomen uitbraken van het dennenaaltje (Bursaphelenchus xylophilus), een microscopisch kleine worm die dennen aantast, in te dijken. De Europese naaldboomsoorten zijn zeer vatbaar voor deze aanvallen, en deze plaag zou een ravage kunnen aanrichten in de Europese naaldwouden. Dankzij de financiering van deze acties zal Portugal het dennenaaltje binnen de bestaande afgebakende gebieden kunnen houden. Dat helpt dan weer het grondgebied van de overige lidstaten beschermen en zo de handelsbelangen van de Unie ten opzichte van derde landen te vrijwaren.

Een extra bedrag van vier miljoen euro zal Portugal helpen het hoofd te bieden aan de enorme uitgaven die het in 2006-2007 heeft moeten doen om een "vrijgekapte zone" aan te leggen, d.w.z. een zone die vrij is van door het dennenaaltje aangetaste bomen. Deze zone is aangelegd om verspreiding van de plaag te voorkomen.

In Spanje zal de financiering helpen actie te ondernemen tegen twee afzonderlijke uitbraken van het dennenaaltje, in Extramadura en Galicia, die allebei met succes zijn gestopt.

Andere plagen

Voorts zal een bedrag van 1,1 miljoen euro aan Spanje worden overgemaakt ter bestrijding van de appelslak (Pomacea insularum), een van de grootste zoetwaterslakken, die rijstvelden aantast en daardoor een ravage kan aanrichten in natuurlijke draslanden. De omvang van de mogelijk bedreigde rijstaanplantingen in de EU is 420 000 hectaren. Tot nu toe is er in de EU maar een uitbraak bekend, in de delta van de Ebro (Catalonië).

Verder wordt geld uitgetrokken ter bestrijding van twee soorten kevers in Duitsland, Italië en/of Nederland – de lofhoutboktor (Anoplophora glabripennis) en de Oost-Aziatische boktor (Anoplophora chinensis). Beide insecten vallen een brede waaier van gewassen aan, en komen voornamelijk in Azië voor. Daarnaast wordt financiering beschikbaar gesteld ter bestrijding van de rode palmkever (Rynchophorus ferrugineus) in Cyprus en Malta, die palmbomen schaadt.

Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/index_en.htm

MEMO/11/787

Contact :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar