Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pomoč mentoricam za podjetnice, ki ustvarjajo nova podjetja

V Bruslju, 15. novembra 2011. Evropska komisija je danes uvedla izmenjavo znanja in izkušenj z novo evropsko mrežo mentoric za spodbujanje podjetnic. Med samozaposlenimi v Evropi je le 34,4 % žensk. Za povečanje tega deleža bodo uspešne poslovne ženske pomagale podjetnicam, ki so pred dvema do štirimi leti ustanovile novo podjetje. Mentorice bodo podjetnicam z novimi podjetji pomagale s konkretnimi nasveti o vodenju in razvoju podjetij v tej zgodnji in kritični fazi poslovanja, jim pomagale razviti potrebne socialne spretnosti ter jih usmerjale. Mreža bo zajemala 17 evropskih držav, v njej pa bo sodelovalo 170 mentoric.

Podjetništvo se dobro povezuje z življenjskim slogom žensk, saj jim omogoča usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, zlasti glede delovnega časa in kraja. Poleg tega bi lahko ženske, ki so zaradi gospodarske krize izgubile delo, uporabile svoje znanje in spretnosti, ustanovile lastno podjetje in ustvarile svoje delovno mesto.

Komisar za industrijo in podjetništvo ter podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je povedal: „Jasno je, da sta ženska ustvarjalnost in podjetniški potencial najmanj izkoriščena vira gospodarskega razvoja in novih delovnih mest, ki ju je v Evropi treba še naprej razvijati. V kriznih časih si ne smemo privoščiti, da ta potencial zanemarimo.

Več podjetnic pomeni večjo gospodarsko moč žensk, kar bo pripomoglo k rasti.“

Več informacij:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm.

Ozadje

Izbor mentoric

Mentorice bodo izbrane izmed poslovnih žensk (ali poslovnežev), ki imajo najmanj pet let osebnih izkušenj z lastništvom in uspešnim vodenjem MSP ter se zavedajo posebnih izzivov, s katerimi se poslovne ženske srečujejo, ter so pripravljene svoje znanje in spretnosti prostovoljno (t.j. brezplačno) izmenjati s svojimi novimi podjetnicami, jih vsaj eno leto redno spremljati ter pod okrilje vzeti vsaj dve podjetnici.

Mentorice se bodo s svojimi novimi podjetnicami redno srečevale in z njimi razpravljale o tekočih in strateških vodstvenih vprašanjih v njihovih podjetjih ter jim pomagale pri oblikovanju/pridobivanju potrebnega znanja, spretnosti in samozaupanja/načina razmišljanja. V izogib nasprotju interesov mentorice ne smejo imeti nobenih gospodarskih interesov v podjetjih svojih varovank.

Nekaj primerov potenciala podjetnic pri povečevanju gospodarske rasti in ustvarjanju novih delovnih mest:

  • V ZDA je organizacija Women Presidents' Organisation objavila najnovejše podatke o 50 najhitreje rastočih podjetjih v Severni Ameriki, ki jih imajo v lasti ali pa jih vodijo ženske. Skupaj so ta podjetja leta 2010 ustvarila 4,1 milijard USD prihodkov (povprečno 82,7 milijonov USD) ter zaposlovala 24 650 ljudi (napovedano povprečje za leto 2011 je 557 zaposlenih na podjetje).

  • Vlada Združenega kraljestva je v poročilu WES (evropska mreža za spodbujanje podjetništva žensk) iz leta 2008 navedla, da so ženske največja skupina, ki je v podjetjih najslabše zastopana. V samo 15 % od 4,7 milijonov podjetij iz Združenega kraljestva na vodstvenih položajih prevladujejo ženske. Če bi ženske ustanavljale podjetja z isto hitrostjo kot moški, bi bilo vsako leto v Združenem kraljestvu ustanovljenih še dodatnih 150 000 podjetij. Če bi Združeno kraljestvo doseglo isto stopnjo ženskega podjetništva kot ZDA, bi bilo v Združenem kraljestvu še 900 000 podjetij več.

  • Na Švedskem so ženske leta 2008 vodile več kot 131 000 podjetij, ki so imela več kot 35 milijard EUR skupnega prometa, zaposlovala približno 358 000 ljudi in izplačala več kot 6 milijard EUR svojim zaposlenim.

Ženske vodijo podjetja drugače kot moški, zato so potrebni ukrepi po meri žensk:

  • Prvič, ženske pri ustanavljanju podjetja pripisujejo večji pomen družinskim okoliščinam (ženske 61 %, moški le 49 % ). Ženske natančno razmislijo o možnostih uspeha in preverijo vse potencialne vire neuspeha, preden z družinsko hišo in/ali družinskimi prihranki jamčijo za ustanovitveni kapital podjetja.

  • Drugič, v večini primerov ženske, ki se odločijo za ustanovitev novega podjetja, obdržijo svoja delovna mesta in nekaj časa opravljajo obe dejavnosti. Zato lahko rečemo, da so ženske previdnejše od moških in se bolj zavedajo tveganja neuspeha.

  • Tretjič, ženske v primerjavi z moškimi prevzemajo obstoječa podjetja po daljšem poskusnem obdobju, in sicer ko se temeljito seznanijo z dejavnostmi podjetja (zaradi dediščine, ločitve od poslovnega partnerja itd.).

  • Četrta posebnost je financiranje: ženske ustanavljajo nova podjetja z manj kapitala kot moški in imajo manjši lastniški delež.

  • Nazadnje, podjetnice v primerjavi z moškimi beležijo nižjo, ampak trajnejšo rast. To pogosto pomeni manjše tveganje neuspeha.

Evropska mreža mentoric za podjetnice je eden od ukrepov, ki so predlagani v Pregledu Akta za mala podjetja za Evropo iz leta 2011. Zajemala bo 17 držav (Albanija, Belgija, Ciper, Grčija, Črna gora, Irska, Italija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Nizozemska, Madžarska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, Turčija in Združeno Kraljestvo).

Kontaktna oseba :

Carlo Corazza +32 22951752


Side Bar