Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Femei-mentor pregătite să îndrume femeile antreprenoare la debutul afacerii

Bruxelles, 15 noiembrie 2011. O nouă rețea europeană de mentori pentru a promova spiritul antreprenorial în rândul femeilor prin schimbul de know-how și de experiență a fost lansată astăzi de Comisia Europeană. Femeile reprezintă doar 34,4% din lucrătorii care desfășoară o activitate independentă din Europa. Pentru a mări acest procent, femei de succes în afaceri vor ajuta femeile antreprenoare care au înființat o nouă întreprindere între doi și patru ani în urmă. Mentorii vor oferi acestor noi antreprenoare sfaturi concrete cu privire la modul în care să își conducă și să își dezvolte întreprinderile în această fază critică de început, și le vor ajuta, în plus, să acumuleze competențele interpersonale necesare și le vor îndruma. Rețeaua va acoperi 17 țări europene; vor participa 170 de mentori.

Spiritul antreprenorial se potrivește bine cu alegerile de viață ale femeilor, conferindu-le în special flexibilitate în ceea ce privește concilierea vieții private și profesionale, mai ales în ceea ce privește timpul și locul de muncă. Mai mult, ca urmare a crizei economice, numeroase femei care au intrat în șomaj ar putea să își utilizeze aptitudinile și cunoștințele pentru a-și deschide propria întreprindere și pentru a-și crea propriul loc de muncă.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și întreprinderi, a declarat: Este evident că potențialul antreprenorial și creativitatea femeilor reprezintă sursa cea mai slab exploatată de creștere economică și de noi locuri de muncă pe care Europa ar trebui să o dezvolte mai bine. Într-o perioadă de criză, nu putem să ne permitem să ignorăm acest potențial. Un număr mai mare de femei antreprenoare va emancipa femeile din punct de vedere economic și va contribui la creșterea economică.”

Pentru mai multe informații:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm

Context

Selectarea mentorilor

Mentorii se vor alege dintre antreprenoarele (sau antreprenorii) care au experiența personală de a deține și gestiona o IMM cu succes timp de cel puțin cinci ani și care conștientizează provocările specifice cu care se confruntă femeile antreprenoare și au pregătirea și dorința necesară pentru a își împărtăși cunoștințele și know-how-ul cu cele pe care le îndrumă pe bază de voluntariat (adică, fără remunerație), au disponibilitatea de a se întâlni cu regularitate cu ele pentru o perioadă de cel puțin un an și de a se angaja cu cel puțin două persoane îndrumate.

Mentorii se vor întâlni cu regularitate cu persoanele îndrumate și vor discuta cu ele aspecte curente, dar și strategice, ale managementului întreprinderilor persoanelor îndrumate, ajutându-le să cumuleze / obțină cunoștințele necesare, aptitudinile și încrederea/spiritul necesar. Pentru a se evita conflictele de interese, mentorii nu sunt autorizați să dețină niciun fel de interese economice în întreprinderile persoanelor îndrumate.

Potențialul femeilor antreprenoare în generare de creștere economică și creare de noi locuri de muncă:

  • În SUA, Women Presidents' Organisations (Organizațiile Președinților Femei) (WPO-urile) au publicat cele mai recente cifre ale celor 50 de societăți conduse de femei cu cea mai rapidă creștere în America de Nord. Primele 50 de întreprinderi au generat un venit total de 4,1 miliarde de dolari (o medie de 82,7 milioane de dolari) și au avut împreună 24 650 de angajați în 2010 (media estimată pentru 2011 este de 557 de salariați pe întreprindere).

  • Guvernul britanic menționează în Raportul său WES (Rețeaua europeană pentru promovarea spiritului antreprenorial al femeilor) pentru 2008 că femeile sunt cel mai mare grup subreprezentat în ceea ce privește participarea la întreprinderi. Numai 15 % dintre cele 4,7 milioane de întreprinderi din Regatul Unit sunt conduse majoritar de femei și, dacă femeile ar deschide întreprinderi în același ritm cu bărbații, în fiecare an, în Regatul Unit, s-ar deschide 150 000 de noi întreprinderi în plus. Dacă Regatul Unit ar ajunge la același nivel cu SUA din punct de vedere al antreprenoarelor, în Regatul Unit ar fi cu 900 000 mai multe întreprinderi.

  • În Suedia în 2008 peste 131 000 de întreprinderi erau conduse de femei, având o cifră de afaceri totală de peste 35 de miliarde EUR, cu 358 000 de angajați care primesc un total al salariilor de peste 6 miliarde de euro în salarii.

Femeile gândesc o întreprindere în mod diferit decât bărbații, prin urmare sunt necesare măsuri de sprijin specifice femeilor:

  • În primul rând, femeile acordă o mai mare importanță circumstanțelor familiale atunci când se gândesc să înființeze o întreprindere (61 % comparativ cu 49 % în cazul bărbaților). Ele se vor gândi foarte serios la probabilitățile de succes și vor examina fiecare sursă potențială de eșec în detaliu înainte de a folosi locuința familială drept garanție și/sau economiile familiei drept capital pentru a-și începe propria afacere.

  • În al doilea rând, în majoritatea cazurilor, atunci când femeile decid să înființeze o nouă întreprindere, ele își păstrează locul de muncă inițial și desfășoară, o vreme, ambele activități în paralel: în această privință, se poate spune că femeile sunt mai prudente decât bărbații și sunt mai conștiente de riscul de eșec.

  • În al treilea rând, femeile preiau întreprinderi existente după o perioadă mai lungă de testare decât bărbații, numai după ce se familiarizează cu activitățile întreprinderii (ca urmare a unei moșteniri, separări sau divorț de un partener de afaceri etc.).

  • A patra particularitate este finanțarea: întreprinderile conduse de femei folosesc la început mai puțin capital decât cele conduse de bărbați și au mai puțin capital propriu.

  • în sfârșit, femeile antreprenoare au, în comparație cu bărbații, o creștere inferioară dar mai stabilă. Aceasta înseamnă adesea un risc mai mic de eșec.

Rețeaua europeană de mentori pentru femeile antreprenori este una dintre acțiunile propuse în Revizuirea din 2011 a „Small Business Act” pentru Europa. Ea va acoperi 17 țări (Albania, Belgia, Cipru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Muntenegru, Țările de Jos, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia și Regatul Unit).

Persoane de contact:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar