Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Vrouwelijke mentors bieden vrouwelijke starters de helpende hand

Brussel, 15 november 2011. De Europese Commissie heeft vandaag het startsein gegeven voor een nieuw Europees netwerk van mentoren om het vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen door middel van uitwisseling van kennis en ervaring. Vrouwen maken slechts 34,4% van de zelfstandigen in Europa uit. Om dit aandeel te verhogen, gaan succesvolle zakenvrouwen vrouwelijke ondernemers steunen die twee tot vier twee jaar geleden een nieuwe onderneming zijn gestart. De mentoren zullen deze starters concreet advies geven over de wijze waarop zij hun bedrijf in de kritieke beginfase kunnen besturen en laten groeien. Ook zullen zij hen helpen bij het ontwikkelen van de nodige vaardigheden en coachen. Het netwerk zal 17 Europese landen bestrijken; er zullen 170 mentoren aan deelnemen.

Het ondernemerschap sluit goed aan bij de levenskeuzes van vrouwen omdat het flexibiliteit biedt om privéleven en werk te combineren, onder andere wat de werktijden en –locatie betreft. Daarnaast kunnen veel vrouwen die als gevolg van de economische crisis hun baan hebben verloren, hun vaardigheden en kennis gebruiken om een eigen bedrijf op te starten en hun eigen werk te creëren.

Volgens Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei er het volgende over: “Het is duidelijk dat de creativiteit en ondernemerskwaliteiten van vrouwen de minst benutte bron van economische groei en nieuwe banen zijn die verder moet worden ontwikkeld in Europa. In tijden van crisis zijn kunnen wij het ons niet veroorloven om dit potentieel te laten liggen. Als er meer vrouwelijke ondernemers komen, zullen vrouwen meer zeggenschap krijgen en een grotere bijdrage aan de economische groei kunnen leveren.”

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm.

Achtergrond

Selectie van de mentoren

De mentoren zullen worden geselecteerd onder zakenvrouwen (of –mannen) die persoonlijke ervaring hebben als succesvol eigenaar en bestuurder van een kmo gedurende minstens vijf jaar en die bekend zijn met de specifieke uitdagingen waarmee vrouwelijke ondernemers te maken krijgen. Zij moeten bereid zijn op vrijwillige basis (dat wil zeggen zonder vergoeding) hun kennis en knowhow met hun mentees te delen, beschikbaar zijn om gedurende minstens één jaar regelmatig met hen bijeen te komen en bereid zijn om samen te werken met ten minste twee mentees.

De mentoren moeten regelmatig met hun mentees bijeenkomen en zowel de lopende als strategische kwesties bespreken van het bestuur van de onderneming van de mentees met hen bespreken, hen helpen de nodige kennis, vaardigheden en vertrouwen/houding te ontwikkelen. Om belangenconflicten te vermijden, mogen mentors geen economisch belang van in de onderneming van hun mentee verwerven.

Het potentieel van vrouwelijke ondernemers in het creëren van economische groei en nieuwe banen blijkt uit het volgende:

  • In de VS heeft de Women Presidents’ Organisation (WPO) de laatste cijfers van de 50 snelst groeiende ondernemingen die gendom zijn van of geleid worden door vrouwen in Noord-Amerika gepubliceerd. De top-50 genereerde in totaal 4,1 miljard dollar aan inkomsten in 2010 (gemiddelde inkomsten 82,7 miljoen dollar) en hadden in 2010 gezamenlijk 24 650 werknemers in dienst (het verwachte gemiddelde voor 2011 is 557 werknemers per onderneming).

  • De regering van het Verenigd Koninkrijk vermeldt in het verslag van het European network to promote Women’s EntrepreneurShip (WES) van 2008 dat vrouwen de grootste ondervertegenwoordigde groep zijn als het gaat om participatie in ondernemingen. Slechts 15% van de 4,7 miljoen bedrijven in het Verenigd Koninkrijk worden voor het grootste deel door vrouwen geleid en als vrouwen in dezelfde mate als mannen een bedrijf zouden oprichten, zouden er in het Verenigd Koninkrijk elk jaar 150000 extra nieuwe ondernemingen worden opgestart. Indien het VK het niveau van het vrouwelijk ondernemerschap van de VS zou evenaren, zouden er 900 000 meer bedrijven in het Verenigd Koninkrijk zijn.

  • In Zweden werden in 2008 meer dan 131 000 ondernemingen bestuurd door vrouwen – deze ondernemingen zijn goed voor een totale omzet van ruim 35 miljard euro, bieden werkgelegenheid aan circa 358 000 mensen en betalen hun werknemers meer dan 6 miljard euro aan salarissen.

Vrouwen ondernemen anders dan mannen en daarom zijn specifiek op vrouwen gerichte steunmaatregelen nodig:

  • Ten eerste houden vrouwen meer rekening met familieomstandigheden wanneer zij erover denken een onderneming op te richten (61% van de vrouwen ten opzichte van 49% van de mannen). Zij denken zorgvuldig na over de succeskansen en onderzoeken alle potentiële oorzaken van een faillissement tot in de details voordat zij de gezinswoning in onderpand geven en/of het spaargeld van het gezin als startkapitaal gebruiken.

  • Ten tweede houden vrouwen meestal hun oude baan als zij besluiten een nieuwe onderneming op te richten en verrichten zij beide activiteiten gedurende enige tijd naast elkaar: in dit verband kan worden gesteld dat vrouwen voorzichtiger zijn dan mannen en zich sterker bewust zijn van faillissementsrisico.

  • Ten derde nemen vrouwen bestaande ondernemingen pas over na een langere proefperiode dan mannen, als zij op de hoogte zijn van de activiteiten van de onderneming (het erfgoed, scheiding of echtscheiding van een handelspartner, enz.).

  • De vierde bijzonderheid is de financiering: vrouwelijke starters gebruiken minder kapitaal dan mannen en hebben minder eigen vermogen.

  • Ten slotte laten vrouwelijke ondernemers in vergelijking met mannen een lagere maar meer gestage groei zien. Dit betekent vaak minder faillissementsrisico.

Het Europees netwerk van mentoren voor vrouwelijke ondernemers is een van de voorgestelde acties in de evaluatie van de "Small Business Act" voor Europa in 2011. Het heeft betrekking op 17 landen (Albanië, België, Cyprus, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Montenegro, Nederland, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië).

Contact:

Carlo Corazza +32 22951752


Side Bar