Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Jaunajām uzņēmējām palīdzēs mentores

Brisele, 2011. gada 15. novembris. Šodien sāk darboties Eiropas Komisijas izveidotais jaunais Eiropas Mentoru tīkls uzņēmējām. Tīkla darbības pamatā ir dalīšanās ar zinātību un pieredzi. Sievietes ir tikai 34,4 % no Eiropā pašnodarbinātajām personām. Lai šādu sieviešu būtu vairāk, veiksmīgas uzņēmējas palīdzēs uzņēmējām, kas pirms diviem līdz četriem gadiem izveidojušas jaunu uzņēmumu. Mentores jaunajām uzņēmējām dos konkrētus padomus, kā vadīt un attīstīt uzņēmumus šajā agrīnajā, izšķirīgajā attīstības posmā, kā arī palīdzēs iegūt vajadzīgās sabiedriskās prasmes un iemaņas un realizēt savu potenciālu. Tīkls aptvers 17 Eiropas valstis, un tajā piedalīsies 170 mentores.

Uzņēmējdarbība sievietei dzīvē dod izvēles brīvību, proti, elastīgas iespējas saskaņot privāto un profesionālo dzīvi, izvēloties darba laiku un vietu. Turklāt ekonomiskās krīzes dēļ daudzas sievietes, kas zaudējušas darbu, varētu izmantot savas prasmes, iemaņas un zināšanas, lai izveidotu pašas savu uzņēmumu un pašas savu darba vietu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni, kura atbildības joma ir rūpniecība un uzņēmējdarbība, sacīja: “Skaidri redzams, ka sieviešu radošums un uzņēmējdarbības potenciāls ir pavisam maz izmantots ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības avots, kas nākotnes Eiropā būtu jāattīsta. Krīzes laikā nevaram atļauties šo potenciālu atstāt novārtā. Jo uzņēmējdarbībā būs vairāk sieviešu, jo tām būs lielāks spēks ekonomikā, un tādējādi tiks veicināta ekonomikas izaugsme.”

Plašāka informācija:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm

Pamatinformācija

Mentoru atlase

Mentores un mentori tiks atlasīti no tādu uzņēmēju vidus, kuriem ir vismaz piecu gadu veiksmīga MVU īpašnieka un vadītāja pieredze un kuri apzinās konkrētās grūtības, kas uzņēmējām jāpārvar, kuri ir gatavi un vēlas brīvprātīgi (t. i., bez atlīdzības) dalīties ar zināšanām un zinātību ar savām mentorējamām, kuri vismaz gadu varēs regulāri ar viņām tikties un vēlas sadarboties ar vismaz divām jaunajām uzņēmējām.

Mentori ar mentorējamajām regulāri tiksies un apspriedīs uzņēmumu vadības kārtējos un stratēģiskos jautājumus, tādējādi palīdzot viņām veidot/iegūt nepieciešamās zināšanas, prasmes, iemaņas, pašpaļāvību un attieksmi. Lai izvairītos no interešu konflikta, mentoriem nav atļauts gūt saimniecisku labumu savu mentorējamo uzņēmumos.

Uzņēmēju sieviešu potenciāls nodrošināt ekonomikas izaugsmi un jaunas darba vietas

  • ASV sieviešu vadītāju organizācijas publicējušas jaunākos rādītājus par Ziemeļamerikas 50 visātrāk augošajiem uzņēmumiem, kurus vada sievietes. Vadošais piecdesmitnieks 2010. gadā radījis pavisam 4,1 miljardu ASV dolāru ienākumu (uzņēmums — vidēji 82,7 miljonus dolāru) un kopā 2010. gadā nodarbinājis 24 650 darbinieku (2011. gadā plānots vidēji 557 nodarbināto uzņēmumā).

  • Apvienotās Karalistes valdība savā WES (Eiropas tīkla sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanai) 2008. gada ziņojumā min, ka attiecībā uz dalību uzņēmējdarbībā lielākā nepietiekami pārstāvētā grupa ir sievietes. Tikai 15 % no 4,7 miljoniem AK uzņēmumu vadībā pārsvarā ir sievietes un, ja sievietes sāktu uzņēmējdarbību tikpat lielā skaitā kā vīrieši, AK katru gadu būtu par 150 000 jaunu uzņēmumu vairāk. Ja AK būtu proporcionāli tikpat daudz uzņēmēju sieviešu kā ASV, tad AK būtu par 900 000 vairāk uzņēmumu.

  • Zviedrijā 2008. gadā vairāk nekā 131 000 uzņēmumu vadīja sievietes. Uzņēmumu apgrozījums pārsniedza 35 miljardus dolāru, tajos bija nodarbināti vairāk nekā 358 000 cilvēku un atlīdzība darbiniekiem pārsniedza 6 miljardus eiro.

Sievietes uzņēmējdarbībā darbojas citādi nekā vīrieši, tāpēc nepieciešami sievietēm īpaši pielāgoti atbalsta pasākumi.

  • Pirmkārt, apsverot iespēju veidot uzņēmumu, sievietes veltī lielāku uzmanību ģimenes apstākļiem (61 % sieviešu, 49 % vīriešu). Ģimenes mājokli kā nodrošinājumu un/vai ietaupījumus kā kapitālu uzņēmuma dibināšanai viņas izmanto tikai pēc tam, kad ļoti rūpīgi apsvērušas, cik iespējami ir panākumi, un sīki izpētījušas, kādi varētu būt neveiksmes cēloņi.

  • Otrkārt, kad sievietes izlemj veidot jaunu uzņēmumu, viņas lielākoties saglabā arī iepriekšējo darbu un kādu laiku vienlaikus strādā abās vietās. Šajā ziņā var apgalvot, ka sievietes ir piesardzīgākas nekā vīrieši un labāk apzinās neveiksmes risku.

  • Treškārt, sievietes jau izveidotus uzņēmumus pārņem (sakarā ar mantojuma lietu, šķiršanos no darījumu partnera u. c.) pēc tam, kad iepazinušās ar uzņēmuma darbību, un šādām pārdomām veltī vairāk laika nekā vīrieši.

  • Ceturtā īpatnība ir finansējums: jaundibinātie sieviešu uzņēmumi izmanto mazāk kapitāla nekā vīriešu uzņēmumi, un tiem ir mazāks pašu kapitāls.

  • Visbeidzot, sieviešu uzņēmumiem salīdzinājumā ar vīriešu uzņēmumiem ir mazāka, bet stabilāka izaugsme. Bieži vien tas nozīmē mazāku neveiksmes risku.

Eiropas Mentoru tīkls uzņēmējām ir viens no pasākumiem, kas ierosināts Eiropas mazās uzņēmējdarbības akta 2011. gada pārskatā. Tajā darbosies 17 valstis: Albānija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Grieķija, Īrija, Itālija, Kipra, Melnkalne, Nīderlande, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Turcija un Ungārija.

Kontaktpersona

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar